Natrag na popis

PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na vozilima koja su njime opremljena, rezervni se kotač nalazi ispod šasije.

Za vađenje rezervnog kotača

- Umetnite na predviđeno mjesto 1 ili 4, nastavak ključa za odbravljenje 3 s produžetkom koji, ovisno o vozilu, može biti heksagonalni produžetak 5 i ključ za kotače 6 (upotreba drugih alata može oštetiti mehanizam);

- do kraja spustite rezervni kotač;

- otkvačite dio 2 naplatka;

- provucite dio 2 kroz naplatak (kao što je prikazano na A) i tako oslobodite kotač.

Ako je rezervni kotač stajao nekoliko godina, neka vaš vulkanizer provjeri da li je prikladan za daljnju upotrebu i može li biti upotrijebljen bez opasnosti.

U nekim slučajevima (probušena stražnja guma, vozilo opterećeno kukom za vuču itd.) potrebno je prethodno podignuti vozilo (preko točke za podizanje koja je najbliža kotaču koji je potrebno zamijeniti) kako bi se moglo pristupiti rezervnom kotaču. ZAMJENA KOTAČA: dizalica.

Za vraćanje kotača

Postupite obrnutim redoslijedom:

- postavite kotač vodoravno ispod vozila. Ventil 7 mora biti okrenut prema vama. Postoji opasnost od gubitka kotača, ako se ne pridržavate uputa za postavljanje kotača;

- neka pređe preko sajle, a dio 2 preko naplatka;

- centrirajte element 2 na sredinu kotača i zakvačite ga na naplatak;

- namotajte pričvrsnu sajlu do kraja i provjerite je li zabravljenje kotača dobro.

Napomena: ne stavljajte probušeni kotač s aluminijskim naplatcima u čekrk rezervnog kotača. Pazite da pravilno vratite čekrk.

Položite probušeni kotač na tlo. Ventil 7 mora biti okrenut prema vama.

Opasnost od gubitka kotača.

Ne dodirujte ispušni sustav.

Postoji opasnost od opeklina.