Natrag na popis

UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ VOZNE TRAKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka iz kamere 1 ta funkcija upozorava vozača kada prijeđe punu ili isprekidanu crtu bez uključivanja pokazivača smjera.

Položaj kamere 1

Pobrinite se da vjetrobransko staklo nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Funkcija upozorenja na izlazak iz prometne trake ne ispravlja putanju vozila.

Kad je kontakt uključen, funkcija se uključuje prema zadanim postavkama.

Isključivanje/uključivanje funkcije

Za isključivanje pritisnite prekidač 2:

- na instrumentnoj ploči Aprikazuje se poruka “Upozorenje trake isključeno”;

- kontrolno svjetlo nestaje s instrumentne ploče A i svijetli narančastom bojom ispod brzinomjera 3.

Za uključivanje funkcije pritisnite prekidač 2:

- na instrumentnoj ploči Aprikazuje se poruka “Izlazite iz vozne trake”;

- kontrolno svjetlo svijetli sivom bojom na instrumentnoj ploči A.

Rad

Funkcija je spremna upozoriti ako:

- brzina vozila veća je od otprilike 60 km/h;

i

- su otkrivene crte.

Kontrolno svjetlo svijetli bijelom bojom na instrumentnoj ploči A kako bi se obavijestilo vozača.

Rad (nastavak)

Funkcija upozorava ako se neka crta prijeđe bez uključivanje pokazivača smjera.

Funkcija upozorava vozača:

- zvučnim signalom;

i

- kontrolno svjetlo treperi bijelom bojom na instrumentnoj ploči A.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

- Vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake;

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost

- uključivanje jednog od pokazivača smjera;

- jako ubrzanje

-...

Kada funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo svijetli sivom bojom na instrumentnoj ploči A.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- brzina vozila manja je od otprilike 60 km/h;

- uključena je brzina za vožnju unatrag

- vidno polje kamere je zaklonjeno;

- prikazano je kontrolno svjetlo û.

Kontrolno svjetlo svijetli sivom bojom na instrumentnoj ploči A.

smetnje u radu

U slučaju neispravnosti kvara:

- kontrolno svjetlo nestaje;

- Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Provjerite sustav”A zajedno s kontrolnim svjetlom ©.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na tlu koje su izlizane, nisu dobro vidljive ili su široko razmaknute (linije su djelomično izbrisane itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti iza vas u istoj prometnoj traci.

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja