Natrag na popis

UREĐAJ ZA PRANJE I BRISANJE VJETROBRANSKOG STAKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozilo opremljeno intervalnim brisačem prednjeg stakla

A jedno brisanje

Kratki pritisak pokreće jedan puni ciklus brisača stakla.

B položaj zaustavljanja

C intervalno brisanje

Između dva brisanja, metlice se zaustavljaju na nekoliko sekundi. Može se promijeniti vrijeme između dva brisanja okretanjem prstena 2

D neprekidno sporo brisanje

E neprekidno brzo brisanje

Osobitost

U vožnji, svako zaustavljanje vozila smanjuje brzinu brisanja. Iz neprekidnog brzog brisanja prelazite u neprekidno sporo brisanje. Kada vozilo ponovno krene, brisanje se vraća na prvotno odabranu brzinu.

Svako djelovanje na ručicu 1 ima prednost te poništava automatizam.

Položaji ACD dostupni su kod uključenog kontakta. Položaj E je dostupan samo s motorom u radu.

Učinkovitost metlice brisača stakla

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- mora ostati čista: redovito čistite metlice i stražnje staklo vodom i sapunom;

- nemojte koristiti brisač dok je staklo suho;

- ako ga dulje vrijeme ne upotrebljavate, otpustite ga sa stakla.

U svakom slučaju, zamijenite ih čim se smanji njihova učinkovitost: otprilike svake godine (pogledajte članak “Metlice brisača stakla: zamjena” u 5. poglavlju).

Mjere opreza pri upotrebi brisača

- U slučaju vremenskih prilika s mrazom ili snijegom, očistite stražnje staklo prije uključivanja brisača stakla (postoji opasnost od pregrijavanja motorića brisača);

- Provjerite da ništa ne ometa prolaz metlice.

Vozilo opremljeno brisačem prednjeg stakla sa senzorom za kišu

Senzor za kišu nalazi se na vjetrobranskom staklu, ispred unutarnjeg retrovizora.

A jedno brisanje

Kratki pritisak pokreće jedan puni ciklus brisača stakla.

B položaj zaustavljanja

C funkcija automatskog brisanja

Kada je taj položaj odabran, sustav otkriva vodu na vjetrobranskom staklu i uključuje brisanje na prilagođenu brzinu. Razina uključivanja i vrijeme između brisanja mogu se promijeniti okretanjem prstena 2:

- F : najmanja osjetljivost

- G : najveća osjetljivost

Što je osjetljivost veća to je brža reakcija brisača stakala i povećava se učestalost brisanja.

Prilikom uključivanja automatskog brisanja ili prilikom povećavanja osjetljivosti obavlja se jadan puni ciklus brisača.

Napomena:

- senzor za kišu služi samo kao pomoć. U slučaju smanjene vidljivosti vozač mora ručno pokrenuti brisač stakla;

- po magli ili kada sniježi automatsko brisanje ne uključuje se sustavno i ostaje pod vašom kontrolom:

- u slučaju temperature ispod nule, automatsko brisanje ne uključuje se prilikom pokretanja vozila. Automatski se uključuje kada vozilo prijeđe prag brzine (približno 8 km/h).

- automatsko brisanje ne uključujte po suhom vremenu;

- vjetrobransko staklo do kraja odledite prije uključivanje automatskog brisanja.

Smetnje u radu

U slučaju neispravnosti automatskog brisanja, brisač stakla radi u načinu rada s intervalnim brisanjem. Pozovite Predstavnika marke.

Rad senzora za kišu mogu ometati:

- oštećene metlice brisača stakla; sloj vode ili tragovi koje metlica ostavi na području dosega senzora mogu povećati vrijeme reakcije automatskog brisača stakla ili povećati frekvenciju brisanja;

- vjetrobransko staklo s rasprsnućem ili pukotina u predjelu senzora ili vjetrobransko staklo zaprljano prašinom, nečistoćama, kukcima, ledom, upotrebom voska za pranje i vodootpornih proizvoda; automatski brisač stakla imat će manju osjetljivost, a možda neće niti reagirati.

D neprekidno sporo brisanje

E neprekidno brzo brisanje

Osobitost

U vožnji, svako zaustavljanje vozila smanjuje brzinu brisanja. Iz neprekidnog brzog brisanja prelazite u neprekidno sporo brisanje. Kada vozilo ponovno krene, brisanje se vraća na prvotno odabranu brzinu.

Svako djelovanje na ručicu 1 ima prednost te poništava automatizam.

Mjere opreza

- U slučaju leda provjerite prije prvog pokretanja brisača stakala da metlice nisu zalijepljene. Ako uključujete brisač stakla kada su metlice blokirane ledom postoji opasnost od oštećenja metlice i motorića brisača stakla.

- Brisač stakla ne uključujte na suhom staklu jer to dovodi do preuranjenog trošenja ili oštećenja metlica.

Položaji AD dostupni su s uključenim kontaktom. Položaji CE dostupni su samo s motorom u radu.

Osobito položaj prednjeg brisača (položaj za rad)

Ovaj položaj omogućuje podizanje metlica kako bi se mogle odvojiti od vjetrobranskog stakla.

Može biti korisno za:

- za čišćenje metlica;

- za električno odleđivanje vjetrobranskog stakla zimi,

- zamjenu metlica (pogledajte odlomak “Metlice brisača stakla” u 5. poglavlju).

Kada je kontakt uključen, a motor zaustavljen, do kraja spustite ručicu brisača stakla (u položaju stalnog brzog brisanja). metlice se zaustavljaju u položaju dalje od poklopca motora.

Za vraćanje metlica u položaj, provjerite jesu li metlice spuštene na vjetrobransko staklo, a zatim, dok je kontakt uključen, vratite ručicu u položaj B (zaustavljanje).

Prije uključivanja kontakta, stavite brisače na vjetrobransko staklo. U protivnom postoji opasnost od oštećenja poklopca motornog prostora ili brisača prilikom njihovog uključivanja.

Napomena

Kada se prekine napajanje brisača stakla, najmanje 1 minutu nakon zaključavanja vozila, metlice se mogu ručno namjestiti. Nemojte na silu pomicati ručicu brisača jer u protivnom postoji opasnost od oštećenja motorića brisača stakla, ručica i metlica.

Nakon zahvata, za pravilno postavljanje metlica, provjerite jesu li metlice na vjetrobranskom staklu, uključite kontakt i djelujte na komandu brisanja.

Metlica na strani vozača uvijek mora biti iznad metlice na strani suvozača. Ako to nije slučaj, obavit će se puni ciklus brisača stakla kada je brzina vozila veća od otprilike 7 km/h.

Prije djelovanja na vjetrobransko staklo (pranje vozila, odleđivanje, čišćenje vjetrobranskog stakla...) stavite ručicu 1 u položaj B (zaustavljanje).

Opasnost od ozljeda i/ili oštećenja.

U slučaju da na vjetrobranskom staklu ima prepreka (prljavština, snijeg. led,...), očistite vjetrobransko staklo (uključujući i središnje područje iza unutarnjeg retrovizora) i stražnje staklo prije uključivanja brisača stakala (opasnost od pregrijavanja motora).

Ako neka prepreka ometa pomicanje metlice, ona se može zaustaviti. Uklonite prepreku i ponovno ručicom za brisanje uključite brisač stakla.

Uređaj za pranje stakla

S uključenim kontaktom, povucite ručicu 1 zatim ju otpustite.

Kratkim djelovanjem uključuje se, uz uređaj za pranje stakla, jedan puni ciklus brisača stakla.

Dugim djelovanjem uključuju se, uz uređaj za pranje stakla, tri puna ciklusa, te nakon nekoliko sekundi i četvrti puni ciklus brisača stakla.

Napomena

Kod negativne temperature postoji opasnost da se tekućina za pranje stakla smrzne na vjetrobranskom staklu i smanji vidljivost. Vjetrobransko staklo prije čišćenja zagrijte pomoću komande za odmagljivanje.

Uređaj za pranje farova

Upaljeni farovi

Na vozilima koja su njime opremljena, kada motor radi, zadržite ručicu 1 povučenu prema sebi otprilike 2 sekunde, uključujete uređaj za pranje farova istovremeno s uređajem za pranje stakla.

Uređaji za pranje farova također se uključuju nakon tri dulja djelovanja na komandu uređaja za pranje prednjeg stakla.

Napomena

Kako biste osigurali ispravan rad uređaja za pranje farova zimi, skinite snijeg s poklopaca mlaznica i odmrznite poklopce mlaznice raspršivačem za odleđivanje.

Ipak, preporučuje se redovito uklanjanje prljavština koje jako prianjanju na staklo farova.

Kada dosegnete minimalnu količinu tekućine za pranje stakla, sustav uređaja za pranje farova može se odzračiti.

Nadolijte tekućinu za pranje stakla i uključite uređaj za pranje stakla, s motorom u radu, kako bi se odzračio.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u položaju B (zaustavljanje).

Opasnost od povreda.