Natrag na popis

UPOZORENJE ZA SIGURNOSNI RAZMAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka radarske kamere 1 funkcija upozorava vozača o vremenskom razdoblju koji ga dijeli od vozila koje se nalazi ispred njega radi pridržavanja sigurnosnog razmaka između 2 vozila.

Napomena: pazite da radar 1 nije zaklonjen (prljavština, blato, snijeg...).

Funkcija se uključuje kada vozilo vozi brzinom između 30 i 200 km/h.

Prilikom pokretanja motora, funkcija zadržava isto stanje kao prilikom zadnjeg isključivanja motora.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Na višefunkcijskom zaslonu 2 odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Upozorenje za udaljenost” pa odaberite “ON” ili “OFF”.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 3 .

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Rad

Prilikom uključivanja funkcije pokazivač 4 vas obavještava o udaljenosti koja vas razdvaja od vozila ispred vas.

- A (sivo): funkcija nije djelatna;

- A (zeleno): niti jedno vozilo nije otkriveno;

- B (zeleno): vremenski interval je veći ili jednak otprilike 2 sekunde (udaljenost između dva vozila prilagođena vašoj brzini);

- C (narančasto): vremenski razmak je između otprilike 1 i 2 sekunde (nedovoljan razmak između dva vozila);

- D (crveno): vremenski interval je manji ili jednak otprilike 1 sekundi (vrlo mala udaljenost između dva vozila).

Ako je interval između dva vozila manji od otprilike 0,5 sekundi, na zaslonu instrumentne ploče D zatreperit će obavijest 4. U određenim uvjetima vremenski interval možda se neće moći prikazati:

- u zavoju;

- prilikom promjene prometnog traka:

- kada je vozilo koje se nalazi ispred dovoljno udaljeno ili izvan dosega senzora.

Na vozilima koja su njime opremljena, neke se informacije pojavljuju na zaslonu projiciranom na vjetrobransko staklo.

Funkcija nije dostupna ako je prilagodljivi regulator brzine uključen.

Mjerenje se prikazuje samo u svrhu informiranja: sustav ne vrši djelovanja na vozilo.

Funkcija nije namijenjena za upotrebu u uvjetima gradske vožnje niti za dinamičnu vožnju (zavoji, ubrzavanja, nagla kočenja itd.)

Funkcija ne djeluje na kočioni sustav.

Područje radara mora bit čisto i bez promjena kako bi se mogao zajamčiti ispravan rad sustava.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se poremetiti poravnanje radara i to može utjecati na njegove karakteristike. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radar (otklanjanje kvarova, zamjene itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica...).

Postoji opasnost od pogrešnih lažna upozorenja.