Natrag na popis

STRAŽNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Položaj za upotrebu

Izvucite naslon za glavu do kraja te ga zatim spustite do položaja blokiranja.

Vađenje naslona za glavu

Do kraja podignite naslon za glavu i nakon toga pritisnite gumb A te izvadite naslon za glavu.

Namještanje naslona za glavu

Umetnite šipke u utore, pritisnite gumb A i spustite naslon za glavu. Provjerite je li zabravljenje dobro.

Položaj za spremanje naslona za glavu srednjeg sjedala

Pritisnite gumb A i do kraja spustite središnji naslon za glavu.

Položaj potpuno spuštenog naslona za glavu je položaj pospremljenog naslona za glavu: taj se položaj ne može upotrebljavati ako na tom mjestu sjedi putnik.

Napomena: kad naslon za glavu treba ponovno montirati, obratite pažnju na njegov položaj ucrtan na naljepnici.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u ispravnom položaju. Vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće tjemenu glave.