Natrag na popis

RAZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Razina rashladne tekućine

Kada je motor isključen, a vozilo na ravnoj površini, razina na hladno mora biti između oznaka MINI i MAXI na spremniku 1 i, ovisno o vozilu, na spremniku 2.

Nadolijte na hladno prije nego dosegne oznaku “MINI".

Učestalost provjere razine

Redovito provjeravajte razinu rashladne tekućine (može doći do značajnih oštećenja na motoru uslijed pomanjkanja rashladne tekućine).

Ukoliko je nadolijevanje potrebno, koristite samo proizvode koje preporuča naša tehnička služba koji vam osiguravaju:

- zaštitu protiv smrzavanja ;

- zaštitu od prohrđavanja rashladnog sustava.

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda.

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt pritiskom na gumb za isključenje motora (pogledajte članak “pokretanje i zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Niti jedan zahvat ne smije se izvoditi na rashladnom sustavu dok je motor zagrijan.

Opasnost od opekotina.

Razina kočione tekućine

Razina se mora provjeravati kod zaustavljenog motora i na ravnom tlu.

Treba je često kontrolirati, a obavezno kada osjetite da kočioni sustav gubi na svojoj učinkovitosti.

Razina 3

Normalno je da razina pada u skladu s istrošenosti kočionih obloga, ali nikada ne smije pasti ispod oznake upozorenja “MINI”.

Ako želite sami provjeriti stanje istrošenosti diskova i bubnjeva, nabavite dokument u kojem je objašnjen postupak kontrole, a koji je raspoloživ u Mreži ili na internet stranici proizvođača.

Punjenje

Pri svakom zahvatu na hidrauličkom sustavu stručna osoba mora promijeniti i tekućinu.

Obvezna je upotreba tekućina koje preporuča naša tehnička služba (i nadolijevanje iz originalno zatvorene posude).

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

Za vrijeme zahvata u blizini motora, on može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku.

Opasnost od ozljeda.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Spremnik uređaja za pranje stakala

Punjenje

Na zaustavljenom motoru, otvorite čep 4. Punite sve dok ne budete mogli vidjeti tekućinu pa zatim vratite čep.

Tekućina

Proizvod za pranje stakala (protiv smrzavanja zimi).

Kontrola razine

Upotrijebite “čep-pipetu”. Za to prstom izbušite rupu 5, izvadite čep i očitajte sadržaj na mjernoj šipki ugrađenoj u čep.

Napomena: redovito provjerite razinu spremnika nadolijevajući tekućinu prije putovanja.

Brizgaljke

Za podešavanje visine mlaznica uređaja za pranje vjetrobranskog stakla obratite se Predstavniku marke.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda.