Natrag na popis

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za podizanje naslona za glavu

Povucite naslon za glavu prema gore do željene visine. Provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Za spuštanje naslona za glavu

Pritisnite gumb 3 i spustite naslon za glavu do željene visine. Provjerite je li zabravljenje dobro.

Za podešavanje nagiba

Ovisno o vozilu, odmaknite ili približite dio A do željenog položaja.

Podešavanje bočnih pričvršćenja B

Ovisno o vozilu, možete neovisno podešavati dijelove B do željenog položaja.

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Pazite na čistoću šipki naslona za glavu 2. Šipku s utorima morate umetnuti u vodilicu 1 opremljenu gumbom za zaključavanje 3. Stavite šipke naslona za glavu u vodilice (ako je potrebno nagnite naslon prema natrag).

Pritisnite gumb 3 i gurnite naslon za glavu do blokiranja te ga zatim namjestite na željenu visinu. Provjerite je li svaka šipka 2 dobro zabravljena na naslonu sjedala.

Za vađenje naslona za glavu

Podignite naslon za glavu (ako je potrebno nagnite naslon sjedala prema natrag). Pritisnite gumb 3 i podignite naslon za glavu sve dok ga ne izvadite.

Naslon za glavu je sigurnosni element, pa stoga pazite da je prisutan i da je dobro postavljen: razmak između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalan; vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće vašem tjemenu A.