Natrag na popis

PREDNJA SJEDALA S RUČNIM KOMANDAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za pomicanje sjedala prema naprijed ili nazad

Podignite ručicu 1 za odbravljivanje. Kada dostignete željeni položaj, otpustite ju i provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Za podizanje ili spuštanje sjedišta sjedala

Djelujte na ručicu 2 onoliko puta koliko je potrebno prema gore ili prema dolje.

Za nagib naslona

Podignite ručicu 3 i nagnite naslon do željenog položaja.

Grijana sjedala

Kod uključenog kontakta

- pritiskom na prekidač 4 na željenom sjedalu po prvi put aktivira se sustav grijanja na najvišoj razini.

Uključuju se oba ugrađena kontrolna svjetla prekidača;

- drugi pritisak smanjuje grijanje na najmanju razinu. Pali se jedno ugrađeno kontrolno svjetlo.

- trećim pritiskom gasi se grijanje.

smetnje u radu

Kada se otkrije smetnja u radu, ugrađena kontrolna svjetla na prekidaču 4 za to sjedalo trepću.

Obratite se Predstavniku marke.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja obavite dok vozilo stoji.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše unazad naslone sjedala.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.