Natrag na popis

PREDNJA SJEDALA S ELEKTRIČNIM KOMANDAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podešavanje sjedišta:

- Za pomicanje sjedišta prema naprijed ili prema nazad

Pomaknite prekidač 1 prema naprijed ili prema nazad.

- Za podizanje ili spuštanje sjedišta

Pomaknite prekidač 1 prema gore ili prema dolje.

Podešavanje naslona:

Za naginjanje naslona djelujte na prekidač 2 prema naprijed ili natrag.

Za podešavanje sjedala u predjelu križa

Spustite ručicu 3 kako biste pojačali oslonac i podignite ju kako biste ga ublažili.

Pazite da zabravljenje naslona sjedala bude dobro.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Pazite da zabravljenje naslona sjedala bude dobro.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše unazad naslone sjedala.

Niti jedan predmet ne smije se nalaziti na podu (sjedalo vozača): u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučicu i spriječiti njenu upotrebu.

Na vozilima koja su njima opremljena, prekidač 4 omogućuje pristup izborniku sjedala na višefunkcijskom zaslonu (pogledajte sljedeće stranice).

Podešavanje naslona sjedala

Za naginjanje naslona, pomaknite gornji dio prekidača 5 prema naprijed ili prema nazad.

Podešavanje sjedala vozača u predjelu križa

Pomaknite prekidač 6 prema naprijed, nazad, gore ili dolje.

Podešavanje sjedišta

Za pomicanje sjedala prema naprijed ili nazad

Pomaknite prekidač 7 prema naprijed ili prema nazad.

Za podizanje ili spuštanje sjedišta

Pomaknite stražnji dio prekidača 7 prema gore ili prema dolje.

Podešavanje duljine sjedišta

Podignite ručicu 8 za odbravljenje. Kada dostignete željeni položaj, otpustite ručicu i provjerite je li sjedalo blokirano u tom položaju.

Pazite da zabravljenje naslona sjedala bude dobro.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Pazite da zabravljenje naslona sjedala bude dobro.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše unazad naslone sjedala.

Niti jedan predmet ne smije se nalaziti na podu (sjedalo vozača): u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučicu i spriječiti njenu upotrebu.

Grijana sjedala

Dok je kontakt uključen,

- ovisno o vozilu, prvim pritiskom na prekidač 9 ili 10 na željenom sjedalu aktivira se sustav grijanja pri najvećoj snazi.

Uključuju se oba ugrađena kontrolna svjetla prekidača;

- drugi pritisak smanjuje grijanje na najmanju razinu. Pali se jedno ugrađeno kontrolno svjetlo.

- trećim pritiskom gasi se grijanje.

Sjedala sa prozračivanjem

Ventilacija sjedala radi na principu uvlačenja i izvlačenja zraka u putničkom prostoru bez korištenja klima uređaja i funkcije grijanja vozila. Za optimalan rad savjetuje se upotreba ove funkcije s uključenim klima uređajem.

Kod uključenog kontakta

- pritiskom na prekidač 11 na željenom sjedalu po prvi put aktivira se sustav ventilacije na najvišoj razini. Uključuju se oba ugrađena kontrolna svjetla prekidača;

- drugi pritisak smanjuje ventilaciju na najmanju razinu. Pali se jedno ugrađeno kontrolno svjetlo.

- treći pritisak isključuje ventilaciju.

Napomena: ako zaustavite motor i ponovno ga pokrenete, funkcije ventilacije ili grijanja bit će isključene.