Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovo je funkcija koja vam pomaže u manevrima parkiranja.

Maknite ruke s upravljača, vi kontrolirate samo papučice i ručicu mjenjača.

Kontrolu možete preuzeti u svakom trenutku djelujući na upravljač.

Pokretanje

Kada je vozilo zaustavljeno ili vozi brzinom manjom od otprilike 30 km/h, pritisnite prekidač 1. Pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 1 i na višefunkcijskom zaslonu pojavljuje se slika 2.

Osobitosti

Pazite da ultrazvučni senzori označeni strelicama 3 nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg,...).

Odabir manevra

Sustav može obaviti četiri vrste manevriranja:

4 uzdužno parkiranje vozila;

5 okomito parkiranje vozila;

6 koso parkiranje vozila;

7 izlaz uzdužno parkiranog vozila.

Na višefunkcijskom zaslonu odaberite manevar koji trebate obaviti.

I uključite pokazivač smjera na stranu na koju želite parkirati.

Napomena: prilikom pokretanja vozila ili nakon uspješnog uzdužnog parkiranja uz pomoć sustava po zadanom se predlaže pomoć pri izlasku uzdužno parkiranog vozila s parkirnog mjesta. U ostalim slučajevima zadani se manevar može postaviti pomoću funkcije 8 na višefunkcijskom zaslonu.

Rad

Parkiranje

Dok je brzina vozila manja od 30 km/h, sustav traži dostupna parkirna mjesta na obje strane vozila.

Kada se mjesto otkrije, ono se prikazuje na višefunkcijskom zaslonu označeno malim slovom “P”. Kako bi vozilo moglo odrediti razmak, vozite sporo s pokazivačima uključenima na onoj strani na kojoj se mjesto nalazi, dok se ne prikaže poruka “Stop” i ne začuje zvučni signal.

Mjesto je sada na višefunkcijskom zaslonu označeno velikim slovom “P”.

- Zaustavite vozilo;

- uključite brzinu za vožnju unazad.

Na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo popraćeno zvučnim signalom.

- otpustite upravljač;

- slijedite upute sustava koje se pojavljuju na višefunkcijskom zaslonu.

Brzina ne smije prelaziti otprilike 7 km/h. Traka 9 vas obavještava o tijeku.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom obavještava vas o kraju manevra.

Osobitost

- Polako vozite i uvijek budite spremni za upotrebu kočnice;

- Sustav ne možete otkriti parkirna mjesta između predmeta osim vozila kao što je stup, motocikl ili prepreka;

- Sustav ne može otkriti parkirna mjesta koja su se oslobodila nakon otkrivanja ili prije otkrivanja;

- Kada tražite parkirna mjesta, držite udaljenost od 50 do 150 cm od parkiranih vozila. Sustav možda neće otkriti mjesta kada je udaljenost manja od 50 cm ili veća od 150 cm;

- Tijekom parkiranja položaj R ručice brzina možete premjestiti u D ili položaj D u R. Sustav je i dalje dostupan.

- Vozač mora paziti je li moguće parkirati na otkrivena mjesta (prepreka na tom mjestu);

- Ako postavite neku drugu gumu ili kotač, performanse sustava mogu se promijeniti. Za optimalan rad postavite originalnu veličinu;

- Sustav možda neće raditi ako kotači nisu poravnani. Potražite savjet Predstavnika marke.

Izlaz uzdužno parkiranog vozila

- Odaberite način rada “izlaz uzdužno parkiranog vozila”;

- uključite pokazivač smjera na strani na koju želite izvesti vozilo;

- dulje pritisnite prekidač 1 (otprilike 2 sekunde).

Na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo popraćeno zvučnim signalom.

- otpustite upravljač;

- obavljajte manevriranja prema naprijed i unazad pomoću upozorenja sustava pomoći pri parkiranju.

Brzina ne smije prelaziti otprilike 7 km/h.

Kada se dođe u položaj za izlaz s parkirnog mjesta, sustav će vas upozoriti o kraju manevra.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom obavještava vas o kraju manevra.

Osobitost

- Prilikom izlaska s parkirnog mjesta, sustav ima poteškoća u radu iz sigurnosnih razloga ako postoji rizik od udara u prepreku;

- Sustav možda neće biti funkcionalan ako je mjesto malo;

- Prilikom izlaska s parkirnog mjesta ili parkiranja na parkirno mjesto, vozite prema naprijed ili natrag nakon što okrenete upravljač.

- U slučaju da je senzor zamrznut ili zaklonjen, u okolini se nalaze vrlo visoki ili niski predmeti ili stupovi, sustav može imati poteškoća u radu iako ima dovoljno mjesta za izlazak.

Prekidanje manevra

Manevar se prekida u sljedećim slučajevima:

- kada uhvatite upravljač;

- kada se otvore vrata ili prtljažnik;

- kada je vozilo dugo zaustavljeno;

- kada prepreka na putanji sprječava kraj manevra;

- motor se zaustavlja.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom upozorava vas na prekidanje manevra. Za nastavljanje manevra dulje pritisnite prekidač za uključivanje sustava.

U tom se slučaju na višefunkcijskom zaslonu prikazuje uzrok prekida.

Provjerite:

- jeste li otpustili upravljač i;

- jesu li sva vrata i vrata prtljažnika zatvorena i;

- da nema prepreke na putanji i;

- da je motor pokrenut.

Poništavanje manevra

Manevar se prekida u sljedećim slučajevima:

- pritiskom na prekidač za uključivanje sustava;

- brzina vozila je veća od 7 km/h;

- Tijekom manevra obavili ste više od 10 pomaka prema naprijed/unazad;

- senzori pomoći pri parkiranju zaprljani su ili prekriveni;

- kotači vozila su proklizali.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom upozorava vas na kraj manevra.

Osobitost

Sustav može imati poteškoća u radu u sljedećim slučajevima. U tim slučajevima morate parkirati sami zbog rizika od sudara;

- ako postoje prepreke oko stupova;

- ako se na parkirnom mjestu nalaze prepreke kao što su bicikli, motocikli, uski stupovi itd.;

- ako je parkirno mjesto zavojito, sklisko ili neravno;

- ako je tlak u gumama niži ili viši od propisanog;

- u vrlo lošim vremenskim uvjetima (jaka kiša, snijeg ili jaki vjetrovi);

- postavljene su različite gume (lanac za snijeg, rezervna guma, kotač drugačije veličine).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Pazite da se manevar obavi u skladu s važećim prometnim propisima u prometnom traku kojim vozite.

- Vozač uvijek mora paziti na iznenadne opasnosti koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

- Sustav možda neće otkriti predmete u mrtvim kutovima senzora.

- Prilikom manevriranja kolo upravljača može se brzo okretati: ne stavljajte ruke unutra i pazite da krakovi upravljača ništa ne zahvate.

- Sustavno vizualno provjerite je li mjesto koje sustav predlaže i dalje slobodno i bez prepreka.

- Sustav se smije upotrebljavati samo ako vučete prikolicu ili ako na vozilu postoji sustav za vuču ili nošenje tereta.

DINAMIČKE ZNAČAJKE : SUSTAV POMOĆI PRI PARKIRANJU