Natrag na popis

PEPELJARA, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Položaj pepeljare 1

Upaljač za cigarete ili utičnice za dodatnu opremu 2

S uključenim kontaktom, gurnite upaljač za cigarete 2, on sam iskače s malim klikom čim se zažari. Povucite ga.

Nakon upotrebe, vratite ga nazad, ali ga nemojte pritisnuti do kraja.

Utičnice za dodatnu opremu 3

Predviđene su za priključivanje opreme koju je odobrila naša tehnička služba.

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 vata (12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.