Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Podešavanje temperature zraka.

2 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

3 Klima uređaj.

4 Recirkulacija zraka.

5 Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

6 Podešavanje brzine ventiliranja

7 Prilagođavanje brzine ventiliranja i zaustavljanje sustava.

8 Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”.

Pokazivači

Sljedeća se kontrolna svjetla prikazuju na multimedijskom zaslonu A:

9 Temperatura zraka.

10 Prikaz načina rada Clim ECO.

11 Brzina ventilatora.

12 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Klima uređaj uključuje se (kontrolno svjetlo uključeno) ili isključuje (kontrolno svjetlo isključeno) pomoću komande 3.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućnosti raspodjele zraka. Okrenite komandu 5 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

Raspodjela zraka prikazuje se na multimedijskom zaslonu.

õ Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

÷ Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

G Dovod zraka je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči, prema nogama putnika na prednjem sjedalu i, ovisno o vozilu, prema putnicima na sjedalima u drugom redu.

J Dovod zraka usmjeren je samo prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Uključivanje recirkulacije zraka

Pritisnite komandu 4: uključuje se kontrolno svjetlo u gumbu. U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i tamo cirkulira bez usisavanja vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- brže hlađenje putničkog prostora.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru. Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) ponovnim pritiskom komande 4 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Promjena brzine ventiliranja

Uvijek možete prilagoditi brzinu ventiliranja pritiskom na komande 6 ili 7 kako bi se povećala ili smanjila brzina ventilatora.

Sustav je isključen (OFF): brzina ventiliranja je nula (zaustavljeno vozilo).

No možda ćete osjetiti slab protok zraka dok je vozilo u pokretu.

Podešavanje temperature zraka

Okrećite komandu 1 s obzirom na željenu temperaturu. Što se više stupaca prikazuje na multimedijskom zaslonu, to je temperature viša.

Prilikom dulje upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 1 u desno.

Zaustavljanje sustava

Da biste isključili sustav, pritisnite komandu 7 više puta sve dok se ne prikaže poruka “OFF" na multimedijskom zaslonu.

No možda ćete osjetiti slab protok zraka dok je vozilo u pokretu.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite gumb 8 - pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Pritisnite gumb 2 da biste isključili grijanje stražnjeg stakla i ugrađeno kontrolno svjetlo će se ugasiti.

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 8.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Dok motor radi, pritisnite komandu 2. Pali se kontrolno svjetlo rada.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije ponovno pritisnite komandu 2.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.