Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START (POKRETANJA I ZAUSTAVLJANJA MOTORA)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila.

Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za automatski mjenjač:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za ručni mjenjač:

- Ručica mjenjača je u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena. Ako kontrolno svjetlo treperi, papučica spojke nije dovoljno otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od približno 3 km/h.

Za sva vozila:

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči pali se kada je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora dok je sustav uključen, lagano pritisnite papučicu spojke pa će se motor ponovno pokrenuti.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Dok je motor u stanju mirovanja automatsko uključivanje parkirne kočnice nije djelatno.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

U nekim je slučajevima, primjerice prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Automatski mjenjač:

Držite vozilo zaustavljenim tako da lagano pritisnete papučicu kočnice.

Ručni mjenjač:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Uvjeti u kojima se motor ponovno pali nakon stanja mirovanja

Za automatski mjenjač:

- papučica kočnice je otpuštena, položaj D ili M je uključen ili

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj N, a parkirna kočnica je otpuštena ili

- papučica kočnice ponovno je pritisnuta, uključen je položaj P ili je uključen položaj N, a zategnuta je parkirna kočnica ili

- je uključen položaj R ili

- pritisnuta je papučica gasa ili

- u ručnom načinu rada ručica brzina pomaknuta je prema + ili -.

Za ručni mjenjač:

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Prilikom punjenja goriva motor mora biti u potpunosti isključen (a ne u stanju mirovanja): obavezno zaustavite motor (pogledajte članak “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

za vozila opremljena s RENAULT karticom:

- vrata vozača nisu zatvorena;

- sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

za sva vozila:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- Ako je vozilo njime opremljeno, uključen je način rada “4WD Lock” (pogledajte odlomak “Mjenjač: pogon na sva 4 kotača (4WD)” u 2. poglavlju);

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- ako je nagib veći od otprilike 12% za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- temperatura motora je preniska ili previsoka;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

ili

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Isključite funkciju Stop and Start (zaustavljanja i pokretanja motora) prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Posebni slučajevi na vozilima opremljenima RENAULT karticom

Ako vozač, dok je motor u stanju mirovanja (u slučaju prometne gužve ili prilikom zaustavljanja na semaforu...), otkopča sigurnosni pojas, otvori vrata vozača ili ustane iz sjedala, kontakt će se isključiti.

Automatska parkirna kočnica tada se automatski zateže.

Za ponovno pokretanje i uključivanje sustava Stop and Start (za pokretanje i zaustavljanje motora) pokrenite motor (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Posebni slučajevi vozila s ključem

Dok je motor u stanju mirovanja (prometne gužve, semafori itd.), ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja i nije zaustavljen.

Nakon stanja mirovanja motora te nakon izlaska vozača iz vozila, motor je moguće ponovno pokrenuti. Provjerite sigurnosti prije izlaska.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Posebna značajka vozila s ključem: za neke od ovih uvjeta automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena prednja vrata.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 da biste isključili funkciju. Prikazuje se poruka “Stop start deaktiviran” na instrumentnoj ploči i pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 2.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Prikazuje se poruka “Stop start aktivan” na instrumentnoj ploči i gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila (pogledajte “Funkcija Stop & Start” u 2. poglavlju).

Smetnje u radu

Kad se prikaže poruka “Provjerite stop start” na instrumentnoj ploči, popraćena paljenjem kontrolnog svjetla 2 ugrađenog u prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Osobitost : dok je motor u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 motor će se automatski ponovno pokrenuti.

Prije izlaska iz vozila morate isključiti kontakt (pogledajte članak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).