Natrag na popis

FUNKCIJA OGRANIČIVAČA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ograničivač brzine je funkcija koja vam pomaže da ne prijeđete brzinu vožnje koju ste odabrali, a koja se naziva ograničena brzina.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Komanda za:

a uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena ograničene brzine (+);

b silazna promjena ograničene brzine (-).

3 Uključivanje i pozivanje upamćene ograničene brzine (R).

4 Stavljanje funkcije stanje pripravnosti (s memoriranjem ograničene brzine (O).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1, na strani . Kontrolno svjetlo svijetli narančasto i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruke “Limitator” popraćena crticama, kako bi označilo da je funkcija ograničivača brzine uključena i da se čeka pohranjivanje brzine ograničenja.

Kako biste pohranili trenutnu brzinu, pritisnite prekidač 2 na strani a (+): ograničena brzina zamjenjuje crtice.

Minimalna pohranjena brzina će biti 30 km/h.

Možete, ako želite, na ograničivač brzine povezati funkciju “Upozorenje na prekomjernu brzinu” (pogledajte odlomak “Upozorenje na prekomjernu brzinu” u 2. poglavlju).

Vožnja

Kada je neka ograničena brzina upamćena, sve dok se ta brzina ne dosegne, vožnja je slična kao na vozilu bez ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Promjena ograničene brzine

Ograničenu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na prekidač 2:

- na strani a (+) za povećanje brzine;

- na strani b (-) za smanjenje brzine.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gada (preko “tvrdog oslonca”).

Za vrijeme prekoračenja brzine, ograničena brzina treperi u crvenoj boji na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine se vraća čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, ograničenu brzinu ne održava sustav: upamćena brzina trepće u crvenoj boji na instrumentnoj ploči i čuje se zvučni signal u redovitom intervalu kako bi vas o tome obavijestio.

Funkcija ograničivač brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine se prekida ako djelujete na prekidač 4 (O). U tom slučaju, ograničena brzina ostaje upamćena i prikazuje se poruka “Memorirano” popraćena upamćenom brzinom na instrumentnoj ploči.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je neka brzina upamćena može se pozvati pritiskom na prekidač 3 (R).

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom na stranu a (+) prekidača 2 funkcija se ponovno uključuje, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenjem narančastog kontrolnog svjetla i pripadajuće poruke na instrumentnoj ploči potvrđuje se isključivanje funkcije.

DINAMIČKE ZNAČAJKE : REGULATOR/OGRANIČIVAČ BRZINE