Natrag na popis

AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komande B i C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande B and C

1 Podešavanje referentne vrijednosti temperature: funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”.

2 Funkcija “DUAL”.

3 Automatski načini rada (SOFT, AUTO, FAST).

4 Gumb ON/OFF klima uređaja.

5 Podešavanje referentne vrijednosti temperature, Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, gumb ON/OFF retrovizora.

6 10 Brzine ventilacije.

7 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

8 Recirkulacija zraka ili automatska recirkulacija ovisno o vozilu.

9 ISKLJUČIVANJE sustava ili recirkulacija zraka ovisno o vozilu.

Pokazivači smjera

Sljedeća se kontrolna svjetla prikazuju na zaslonu 11:

12 Prikaz vanjske temperatura zraka.

13 Prikaz temperature na lijevoj i desnoj strani.

14 Aktivni način rada, brzina ventilacije i raspodjela zraka u putničkom prostoru (privremeni prikaz nakon pritiska na povezane komande).

Automatski načina rada 3

Klima uređaj s automatskim upravljanjem sustav je koji jamči (osim u lošim vremenskim uvjetima) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivost, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav upravlja brzinom ventilacije, raspodjelom zraka, recirkulacijom zraka, uključivanjem ili isključivanjem klima uređaja i temperaturom zraka.

Ovaj način rada se sastoji od tri programa po izboru :

AUTO: omogućuje postizanje željene razine udobnosti, ovisno o vanjskim uvjetima. pritisnite gumb AUTO.

SOFT: dosegne željenu razinu udobnosti nježnije i tiše. pritisnite gumb SOFT.

FAST: povećava protok zraka u putničkom prostoru. Taj način rada preporučuje se osobito za optimizaciju udobnosti na stražnjim sjedalima. pritisnite gumb FAST.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo koje označava stanje funkcije.

Promjena brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilacije uvijek možete podesiti pritiskom na gumbe 6 ili 10 ili, ovisno o vozilu, tako da prstom prijeđete preko područja 15 ili ga dotaknete.

Podešavanje temperature

Dvije su vrste podešavanja:

- Ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru;

- Postavka funkcije DUAL omogućuje neovisno podešavanje lijeve i desne strane.

Ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru

Djelujte na komandu 1.

DUAL podešavanje funkcije

Pritisnite gumb 2 da biste uključili ili isključili. Djelujte na komandu 1 za podešavanje lijeve strane i komandu 5 za desnu stranu.

Prikazane vrijednosti temperature osiguravaju razinu udobnosti.

Prilikom pokretanja vozila, povećanje ili smanjenje prikazane vrijednosti ne omogućava brže postizanje razine komfora. Sustav uvijek poboljšava pad ili rast temperature (ventiliranje ne počinje trenutno na najvećoj brzini: postupno se povećava) to može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

U pravilu, osim ako to ne predstavlja veliku smetnju, uvodnici zraka na armaturnoj ploči moraju uvijek biti otvoreni.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona traži automatsko uključivanje klima uređaja, grijanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, električno odleđivanje vjetrobranskog stakla.

Pritisnite gumb 1, pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Pritisnite gumb 5 da biste isključili grijanje stražnjeg stakla i ugrađeno kontrolno svjetlo će se ugasiti.

Da biste podesili brzinu ventilacije: pritisnite gumbe 6 ili 10 ili prstom prijeđite preko područja 15.

Za izlaz iz ove funkcije, možete pritisnuti bilo:

- ponovno gumb 1;

- jedan od gumbi 3.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 4 za:

- uključite klima uređaj (uključuje se kontrolno svjetlo u području 14).

- namjerno isključivanje klima uređaja (gasi se kontrolno svjetlo u području 14)

Zaustavljanje sustava

Da biste isključili sustav, pritisnite i držite gumb 9 ili 10, ovisno o vozilu, sve dok se ne prikaže se poruka OFF u području 14.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 5, pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 5. Odmagljivanje automatski prestaje.

Upotreba načina rada ECO

- Ako pritisnete tipku 16 dok klimatizacijski uređaj radi, uključit će se način rada ECO.

- U načinu rada ECO, brzina i snaga klimatizacijskog uređaja oslabljene su radi optimiziranja potrošnje goriva.

- Ako želite povećati brzinu i snagu klimatizacijskog uređaja, isključite način rada ECO.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite gumbe 7 da biste odabrali traženu raspodjelu (prikazuje se poruka u području 14):

Ø Dovod zraka uglavnom je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala.

½ Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

¿ Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Kada se istovremeno odaberu Ø i ½, na vjetrobranskom staklu ljeti se mogu pojaviti kapljice vlage, pa se te funkcije preporučuju za zimske uvjete. Funkcija ½ predviđena je za protok malo zraka radi udobnosti.

Ako želite brzo odmagljivanje vjetrobranskog stakla, preporučuje se upotreba funkcije brzog postizanja dobre vidljivosti pritiskom na tipku 1.

Recirkulacija zraka

Ovisno o vozilu ili zemlji, pritisnite gumb 8 ili 9.

Napomena:

- za vrijeme recirkulacije, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulira, bez usisa vanjskog zraka;

- recirkulacija zraka omogućuje izolaciju od vanjskog zraka (vožnja kroz zagađena područja...) i brže hlađenje putničkog prostora.

Upotreba u ručnom načinu rada

Pritisnite gumb 8 ili 9 da biste prinudno uključili recirkulaciju zraka (prikazuje se kontrolno svjetlo).

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Da biste isključili tu funkciju, ponovno pritisnite gumb 3 ili 8.

Nakon uključivanja funkcije “brzo postizanje dobre vidljivosti”, klima uređaj može se automatski uključiti radi odmagljivanja unutarnjeg prostora.

UGRAĐENE ZNAČAJKE : KLIMA UREĐAJ