Natrag na popis

AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komande A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande A

Pritisnite područje 14 kako biste pristupili višefunkcijskom zaslonu 2. Prisutnost komandi opisanih u nastavku ovisi o verziji vozila.

13 Podešavanje referentne vrijednosti temperature s lijeve i desne strane.

4 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

58910Automatski načini rada.

(Normal, Soft, Fast)

6 Recirkulacija zraka.

7 Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”.

11 Brzine ventilacije.

12 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

13 Prikaz temperature na lijevoj i desnoj strani.

14 Područje prikaza postavki klima uređaja.

15 Funkcija “DUAL”.

16 Funkcija automatske recirkulacije ovisno o vozilu.

17 Klima uređaj.

18 Isključivanje sustava.

Automatski način rada

Klima uređaj s automatskim upravljanjem sustav je koji jamči (osim u lošim vremenskim uvjetima) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivost, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav upravlja brzinom ventilacije, raspodjelom zraka, recirkulacijom zraka, uključivanjem ili isključivanjem klima uređaja i temperaturom zraka.

Ovaj način rada se sastoji od tri programa po izboru :

NORMAL: omogućuje postizanje željene razine udobnosti, ovisno o vanjskim uvjetima. Pritisnite gumb 4 ili tipku 9.

SOFT: dosegne željenu razinu udobnosti nježnije i tiše. Pritisnite gumb 8.

FAST: povećava protok zraka u putničkom prostoru. Taj način rada preporučuje se osobito za optimizaciju udobnosti na stražnjim sjedalima. Pritisnite gumb 10.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo koje označava stanje funkcije.

Promjena brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilacije uvijek možete podesiti pritiskom na gumbe 11 ili tako da prstom dodirnete područje 19 ili prstom prijeđete preko nje.

Ovisno o vozilu, brzina ventilacije, kojom se više ne upravlja automatski, pojavljuje se u području 19 i području 14.

Podešavanje temperature

Dvije su vrste podešavanja:

- ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru;

- podešavanje u funkciji DUAL za neovisno podešavanje lijeve i desne strane.

Ravnomjerno podešavanje u putničkom prostoru

Djelujte na komandu 1.

Podešavanje u funkciji DUAL

Pritisnite tipku 15 kako biste ga uključili. Djelujte na komandu 1 za podešavanje lijeve strane i komandu 3 za desnu stranu.

Prikazane vrijednosti temperature osiguravaju razinu udobnosti.

Prilikom pokretanja vozila, povećanje ili smanjenje prikazane vrijednosti ne omogućava brže postizanje razine komfora. Sustav uvijek poboljšava pad ili rast temperature (ventiliranje ne počinje trenutno na najvećoj brzini: postupno se povećava) to može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

U pravilu, osim ako to ne predstavlja veliku smetnju, uvodnici zraka na armaturnoj ploči moraju uvijek biti otvoreni.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona traži automatsko uključivanje klima uređaja, grijanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, električno odleđivanje vjetrobranskog stakla.

Pritisnite gumb 7 - pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Pritisnite gumb 4 da biste isključili grijanje stražnjeg stakla i ugrađeno kontrolno svjetlo će se ugasiti.

Da biste podesili brzinu ventilacije: pritisnite gumbe 11 ili prstom prijeđite preko područja 19.

Za izlaz iz ove funkcije, možete pritisnuti bilo:

- tipku 7;

- ponovno gumb 5;

- jednu od tipki 89 ili 10.

Nakon uključivanja funkcije “brzo postizanje dobre vidljivosti”, klima uređaj može se automatski uključiti radi odmagljivanja unutarnjeg prostora.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 17 za:

- namjerno uključivanje klima uređaja (pali se kontrolno svjetlo u području 14).

- namjerno isključivanje klima uređaja (gasi se kontrolno svjetlo u području 14)

Zaustavljanje sustava

Pritisnite gumb 18 da biste uključili ili isključili sustav (kontrolno svjetlo rada tipke 18 obavještava vas o stanju sustava).

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 3, pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 3. Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Upotreba načina rada ECO

- Ako pritisnete tipku 20 dok klimatizacijski uređaj radi, uključit će se način rada ECO.

- U načinu rada ECO, brzina i snaga klimatizacijskog uređaja oslabljene su radi optimiziranja potrošnje goriva.

- Ako želite povećati brzinu i snagu klimatizacijskog uređaja, isključite način rada ECO.

Radije upotrebljavajte jedan od automatskih programa NORMAL, SOFT ili FAST.

U automatskom načinu rada (upaljeno je kontrolno svjetlo gumba 4), sustav kontrolira sve funkcije klima uređaja.

Još uvijek možete promijeniti odabir sustava. U tom slučaju, ugasit će se kontrolno svjetlo upozorenja na tipki 4, a na zaslonu će se prikazati promijenjena funkcija, kojom više ne upravlja sustav.

Za povratak u automatski način rada, pritisnite jedan od programa NORMAL, SOFT ili FAST ili gumb 4.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite tipke 12 za odabir traženih popravaka (prikazuje se kontrolno svjetlo u području 14):

Ø Dovod zraka uglavnom je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala.

½ Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

¿ Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Kada se istovremeno odaberu Ø i ½, na vjetrobranskom staklu ljeti se mogu pojaviti kapljice vlage, pa se te funkcije preporučuju za zimske uvjete. Funkcija ½ predviđena je za protok malo zraka radi udobnosti.

Ako želite brzo odmagljivanje vjetrobranskog stakla, preporučuje se upotreba funkcije brzog postizanja dobre vidljivosti pritiskom na tipku 7.

Recirkulacija zraka

Napomena:

- za vrijeme recirkulacije, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulira, bez usisa vanjskog zraka;

- recirkulacija zraka omogućuje izolaciju od vanjskog zraka (vožnja kroz zagađena područja...) i brže hlađenje putničkog prostora.

Automatski način rada

Ovisno o vozilu, pritisnite tipku 16 (kontrolno svjetlo se uključuje u području 14).

Upotreba u ručnom načinu rada

Ovisno o vozilu, pritisnite gumb 6 ili 16 da biste prinudno pokrenuli recirkulaciju zraka.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Da biste isključili tu funkciju, ponovno pritisnite gumb 8, 9, 10 ili 6 ili 16.

UGRAĐENE ZNAČAJKE : KLIMA UREĐAJ