Natrag na popis

AUTOMATSKA PARKIRNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatski rad

Automatska parkirna kočnica omogućuje imobilizaciju vozila kod zaustavljanja motora (a ne stavljanja u stanje mirovanja motora na vozilima opremljenima funkcijom Stop and Start). Pogledajte odlomke “Pokretanje, zaustavljanje motora” i “Funkcija Stop and Start” (za zaustavljanje i pokretanje motora) u 2. poglavlju).

U svim ostalim slučajevima, na primjer neželjeno zaustavljanje motora, automatska parkirna kočnica se ne zateže automatski. Mora se upotrijebiti ručni način rada.

Za neke verzije modela za određene zemlje funkcija automatske primjene kočnice nije aktivirana. Provjerite članak “ručni način rada”.

Zatezanje automatske parkirne kočnice potvrđuje se porukom “Parkirna kočnica aktivna” i kontrolnim svjetlom } na instrumentnoj ploči te paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 1.

Nakon zaustavljanja motora, kontrolno svjetlo 2 se gasi nekoliko minuta nakon zatezanja automatske parkirne kočnice i kontrolno svjetlo } se gasi nakon zaključavanja vozila.

Napomena

Kako bi vas se upozorilo da je automatska parkirna kočnica otpuštena, oglašava se zvučni signal bip i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Aktivirajte parkirnu kočnicu”:

- dok motor radi: nakon otvaranja vrata vozača ;

- na zaustavljenom motoru (u slučaju na primjer neželjenog zaustavljanja motora): prilikom otvaranja jednih prednjih vrata.

U tom slučaju, povucite i otpustite prekidač 1 radi zatezanja automatske parkirne kočnice.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

Otpuštanje je automatsko kod pokretanja vozila, pri ubrzavanju.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 1 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

Ručni način rada

Možete ručno upravljati automatskom parkirnom kočnicom.

Zatezanje automatske parkirne kočnice

Povucite prekidač 1. Kontrolno svjetlo 2 i kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči se pale.

Otpuštanje automatske parkirne kočnice

S uključenim kontaktom, pritisnite papučicu gasa, a zatim pritisnite prekidač 1: gase se kontrolno svjetlo 2 i kontrolno svjetlo }.

Povremeno zaustavljanje

Ručno uključivanje automatske parkirne kočnice (zaustavljanje na crvenom svjetlu, zaustavljanje s motorom u radu...): povucite i otpustite prekidač 1. Otpuštanje je automatsko kod ponovnog pokretanjem vozila.

Posebni slučajevi

Za parkiranje na nizbrdici ili s prikolicom, na primjer, povucite prekidač 1 na nekoliko sekundi kako bi se dobilo maksimalno kočenje.

Za parkiranje s otpuštenom automatskom parkirnom kočnicom (primjerice kada postoji opasnost od smrzavanja):

- dok motor radi, držeći istovremeno pritisnutima papučicu kočnice i prekidač 1, zaustavite motor (a ne stavljate ga u stanje mirovanje za vozila opremljena sustavom Stop snd Start (zaustavljanje i pokretanje motora));

- dok je uključena jedna od brzina ili položaj P, otpustite papučicu kočnice i prekidač 1.

Na vozilima opremljenima funkcijom Stop and Start (zaustavljanje i pokretanje motora), dok je motor u stanju mirovanja, automatska parkirna kočnica automatski se uključuje ako vozač otkopča sigurnosni pojas i otvori vrata vozača ili ustane iz sjedala.

Osobitosti povezane s funkcijom Stop and Start (pokretanja i zaustavljanja motora): u slučaju otkopčavanja sigurnosnog pojasa vozača prije nego što motor uđe u stanje mirovanja uslijed funkcija Stop and Start (pokretanje i zaustavljanje motora), provjerite ispravno zatezanje parkirne kočnice: to vam potvrđuje paljenje kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči. Opasnost od gubitka imobilizacije.

U slučaju da se pojavi poruka “OPASNOST od kvara električnih instalacija” ili “Provjerite akumulator”, ručno pokrenite automatsku parkirnu kočnicu tako da povučete prekidač 1 (ili na automatskim mjenjačima postavite ručicu brzina u položaj P) prije zaustavljanja motora.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Pozovite Predstavnika marke.

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentne ploče. To određuje trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Provjerite je li imobilizacija vozila dobra i pozovite Predstavnika marke.

Verzije s automatskim mjenjačem

Vozačeva vrata su otvorena ili nisu dobro zatvorena, a motor je u radu, iz sigurnosnih razloga automatsko otpuštanje se isključuje (kako bi se izbjeglo da vozilo vozi bez vozača). Poruka “Otpustite parkirnu kočnicu” prikazuje se na instrumentnoj ploči kada vozač pritisne papučicu gasa.

Nikada ne izlazite iz vozila, a da ručicu mjenjača niste stavili u položaj P. U stvari, kod zaustavljenog vozila, dok motor radi s uključenom brzinom, ako ubrzate, vozilo se može pokrenuti.

Opasnost od nesreće.

Smetnje u radu

- U slučaju smetnje, pali se kontrolno svjetlo © na instrumentnoj ploči, popraćeno porukom “Provjerite parkirnu kočnicu”, a u nekim slučajevima kontrolno svjetlo }.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- U slučaju neispravnosti automatske parkirne kočnice pali se kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Kočioni sistem greška” i zvučnim signalom bip, a u nekim se slučajevima pali kontrolno svjetlo }.

Potrebno je odmah zaustaviti vozilo u skladu s uvjetima u prometu.

Stoga obavezno treba imobilizirati vozilo stavljajući u prvu brzinu (ručni mjenjači) ili u položaj P (automatski mjenjači). Ako je zbog nagiba potrebno, podložite vozilo.