Natrag na popis

SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sustav (ako je vozilo opremljeno tom funkcijom) nadzire tlak u gumama.

Načelo rada

Svaki kotač (osim rezervnog) ima senzor, ugrađen u ventil za napuhavanje, koji susta-vno mjeri tlak u gumama.

Sustav na instrumentnoj ploči 1 prikazuje trenutačne vrijednosti tlaka i upozorava vozača u slučaju da je tlak nedovoljan.

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje);

- nakon zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere tlaka guma na sva 4 kotača na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ako je vozilo opremljeno sustavom za navigaciju ponovno početno podešavanje može se obaviti i s višefunkcijskog zaslona 3. Odaberite izbornik “Vozilo”, “Tlak u gumama”.

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kad je kontakt uključen, a vozilo zaustavljeno:

- više puta kratko pritisnite komandu 2 da biste odabrali prikaz tlaka u gumama i funkciju “Tlak u gumama”;

- na dulje pritisnite (na otprilike 3 sekunde) komandu 2 za pokretanje početnog podešavanja. Treptanje ikone guma popraćeno porukama “Podešavanj.tlaka u tijeku” i zatim “Lokacija pneum. u tijeku” označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje referentne vrijednosti tlaka guma potvrđen.

Ponovno početno podešavanje može potrajati nekoliko minuta vožnje.

Ako nakon ponovnog početnog podešavanja slijede kratke vožnje, poruka “Lokacija pneum. u tijeku” može ostati prikazana i nakon nekoliko uzastopnih pokretanja.

Napomena

Propisana vrijednost tlaka ne smije biti manja od preporučene i navedene na naljepnici na rubu vrata.

Zaslon

Zaslon 1 i kontrolno svjetlo 4 na instrumentnoj ploči obavještavaju vas o eventualnim neispravnostima tlaka u gumama (ispuhana guma, probušena guma, sustav ne radi...).

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

« Podesite tlak u gumama »

Kotač B prikazuje se u narančastoj boji, pali se kontrolno svjetlo 4 i prikazuje se poruka “Podesite tlak u gumama”.

Ti signali znače da je guma ispuhana.

Provjerite i po potrebi ponovno podesite tlak u sve četiri gume na hladno.

Kontrolno svjetlo 4 gasi se nakon nekoliko minuta vožnje.

« Guma probušena »

Kotač B prikazuje se u crvenoj boji, pali se kontrolno svjetlo 4 , prikazuje se poruka “Guma probušena” i oglašava se zvučno upozorenje. Ova se poruka pojavljuje zajedno s kontrolnim svjetlom ®.

Označava da je guma dotičnog kotača probušena ili premalo napuhana. Zamijenite ga ili pozovite ovlašteni servis ako je probušen. Ponovno napumpajte gume, ako je kotač ispuhan,

“Provjerite sntg”

Kotač A nestaje, kontrolno svjetlo 4 trepće nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno, pojavljuje se poruka “Provjerite sntg”.

Ova poruka je popraćena kontrolnim svjetlom ©. Označavaju da najmanje jedan kotač nije opremljen senzorima (primjerice, rezervni kotač). U ostalim slučajevima pozovite predstavnika marke.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

“Lokacija pneum. neuspješna”

Poruka “Lokacija pneum.neuspješna” prikazuje se tijekom vožnje ako su jedan ili više kotača opremljeni senzorima koje Renault ne odobrava.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača). Ako ne možete provjeriti tlak u hladnim gumama, povećajte preporučene vrijednosti tlaka u zagrijanim gumama za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Zamjena kotača/guma

Za ovaj sustav potrebna je posebna oprema (kotači, gume, ukrasni poklopci...). GUME

Potražite savjet predstavnika marke za postavljanje novih guma te kako biste saznali koja je dodatna oprema kompatibilna sa sustavom i dostupna u mreži servisa: upotreba neke druge dodatne opreme može utjecati na ispravan rad sustava ili oštetiti senzor.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno, rezervni kotač nema senzor.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Zbog karakteristika ventila upotrebljavajte samo opremu koju je homologirala mreža marke. SET ZA NAPUHAVANJE GUMA

Zamjena kotača

sustavu će možda trebati nekoliko minuta, ovisno o načinu vožnje, za uzimanje u obzir položaja kotača i tlaka, provjeravajte tlak u gumama nakon svakog zahvata.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

No, ona ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.