Natrag na popis

PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kada to dopuštaju uvjeti u prometu (velika protočna cesta ili na autocesti) prilagodljivi regulator brzine funkcija je koja vam omogućuje održavanje odabrane brzine, takozvane namještene brzine, uz istodobno zadržavanje sigurnosnog razmaka u odnosu na vozilo ispred vas u istoj prometnoj traci.

Funkcija se može podesiti od 50 km/h do 160 km/h.

Radarska kamera ima raspon od približno 120 metara.

Osobitost:

- vozač treba uzeti u obzir zakonski dopuštenu najveću brzinu u zemlji u kojoj se vozilo nalazi;

- prilagodljivi regulator brzine može kočiti vozilo silom koja može iznositi do trećine kapaciteta kočenja. Ovisno o situaciji, vozač će možda morati jače kočiti.

Na vozilima koja su njime opremljena, neke se informacije pojavljuju na zaslonu projiciranom na vjetrobransko staklo.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu obvezu poštovanja ograničenja brzine i oprez. Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Prilagodljivi regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Položaj radarske kamere 1

Pazite da vjetrobransko staklo ne bude prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Komande

5 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Komanda za:

a uključivanje, memoriranje i povećanje putne brzine (+);

b smanjenje brzine (-).

3 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine (R).

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem putne brzine) (O).

6 Podešavanje razmaka između vozila.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 5 na strani . Zeleno kontrolno svjetlo se pali, a na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Adaptivni tempomat” popraćena crticama kako bi označila da je funkcija regulatora uključena i u očekivanju pohranjivanja namještene brzine.

Namještanje brzine

Pri stalnoj brzini (iznad približno 50 km/h), pritisnite prekidač 2 na strani a (+): funkcija je uključena, a trenutačna brzina upamćena.

Putna brzina zamjenjuje crtice, a uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom poruke “Adaptivni tempomat” i kontrolnog svjetla .

Ako funkciju pokušate uključiti pri brzini manjoj od 50 km/h ili većoj od 160 km/h, prikazat će se poruka “Brzina netočna” i funkcija se neće uključiti.

Podešavanje razmaka između vozila

Uzastopni pritisci na prekidač 6 omogućuju podešavanje razmaka među vozilima.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Kada je razmak među vozilima upamćen i kada sustav otkrije neko vozilo koje u istom prometnom traku vozi sporije, vaše vozilo koči (pale se stop svjetla) i prilagođava brzinu onoj vozila ispred vas poštujući razmak među vozilima koji ste prethodno odabrali.

Preticanje

Kada je vaša brzina manja od namještene brzine, a želite pretjecati, uključivanje pokazivača smjera omogućuje se ubrzavanje koje olakšava postupak preticanja.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Namještenu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na prekidač 2:

- na strani a (+) za povećanje brzine;

- na strani b (-) za smanjenje brzine.

Promjena razmaka među vozilima

U bilo kojem trenutku možete promijeniti razmak između vozila koje se nalazi ispred vas uzastopnim pritiscima na prekidač 6.

Vodoravne crtice razmaka pojavljuju se na instrumentnoj ploči označavajući odabrani razmak:

- kratka crtica za mali razmak (koji odgovara vremenu praćenja od otprilike jedne sekunde);

- dvije crtice za srednji razmak;

- tri crtice za veliki razmak (koji odgovara vremenu praćenja od otprilike dvije sekunde).

Izbor ovog razmaka mora se prilagoditi ovisno o stanju u prometu, zakonskim propisima zemlje u kojoj se vozilo vozi i klimatskim uvjetima.

Kada sustav otkrije vozilo u vašem prometnom traku iznad crtica razmaka pojavljuje se obris A vozila.

Prekoračenje namještene brzine

U svakom trenutku moguće je prekoračiti putnu brzinu djelovanjem na papučicu gasa.

Kada se prekorači ta brzina, putna brzina i sljedeći stupci prikazuju se u crvenoj boji, a putna brzina trepće na instrumentnoj ploči: funkcija kontrole udaljenosti između vozila više ne radi.

Zatim otpustite papučicu gasa: podešavanje putne brzine i razmaka automatski će se nastaviti osim u slučaju da funkciju stavite u mirovanje.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada:

- djelujete na prekidač 4 (O);

- djelujete na papučicu kočnice;

- djelujete na papučicu spojke;

- djelujete na ručicu mjenjača;

- broj okretaja motora premali ili prevelik;

- brzina vozila manja je od 40 km/h ili veća od 170 km/h;

- se uključe određeni mehanizmi za podešavanje i pomoć u vožnji (ABS, ESC...).

U potonja tri slučaja na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Adapt. tempomat odspojen” kad je funkcija postavljena u mirovanje.

Uključivanje stanja mirovanja potvrđuje se prikazom namještene brzine u sivoj boji i porukom “Adaptivni tempomat”.

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 3 (R) ako je brzina vozila veća od približno 50 km/h.

Prilikom pozivanja upamćene brzine, uključivanje regulatora brzine potvrđuje se prikazom u zelenoj boji namještene brzine i porukom “Adaptivni tempomat”.

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 2 na strani a (+) ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina puno veća od trenutačne brzine, vozilo će do te vrijednosti.

Kada prilagodljivi sustav regulatora brzine aktivira kočnicu, povremeno se čuje buka i nastaju vibracije.

U određenim uvjetima (približavanje vozilu koje vozi puno sporije, nagla promjena prometne trake vozila koja se nalaze ispred vas itd.) sustav možda neće imati dovoljno vremena reagirati i možda će emitirati zvučni signal i prikazati upozorenje A u situacijama koje iziskuju pozornost vozača ili upozorenje B u situacijama u kojima je potrebna trenutna reakcija vozača.

Reagirajte u skladu sa situacijom i provedite odgovarajuće radnje.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine prekida se djelovanjem na prekidač 5 na strani i u tom slučaju više nema upamćene brzine. Isključivanjem zelenog kontrolnog svjetla i poruke “Adaptivni tempomat” na instrumentnoj ploči potvrđuje se isključivanje funkcije.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “Regulator provjerite” prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Postoje dvije mogućnosti:

- sustav ima privremene poteškoće (na primjer: radar zaklonjen prljavštinom, blatom, snijegom itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite područje dosega radarske kamere. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka se gase;

- u protivnom, to može biti posljedica drugog kvara. Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu uvjetima u prometu neovisno o porukama sustava.

Sustav se ni u kojem slučaju ne smije povezati sa senzorom prepreke ili sustavom protiv sudara.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radarske kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radarska kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- stop svjetla ne rade;

- područje radarske kamere oštećeno je (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru);

- se vozilo vuče (otklanjanje kvara);

- je gust promet;

- vozilo vozi kroz tunel;

- vozilo vozi zavojitom cestom;

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni);

- vozilo vozi skliskom cestom ili u nepovoljnim vremenskim uvjetima (magla, snijeg, kiša, bočni vjetar itd.)

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Ograničenja u radu sustava

- Vozilo koje vozi u suprotnom smjeru ne uključuju niti jednu poruku upozorenja ni ne djeluje na rad sustava.

- Radarska kamera mora se održavati čistom i na njoj se ne smiju izvoditi preinake kako bi se omogućio ispravan rad sustava.

- Sustav možda neće prepoznati fiksne prepreke (zaustavljena vozila, prometni čepovi, naplatne kućice itd.), vozila koja voze malom brzinom ili objekt malih dimenzija (motorkotači, bicikli, pješaci itd.).

- Vozilo koje se premješta u isti prometni trak u obzir će se uzeti tek kada uđe u područje dosega. Tada može doći na naglog ili zakašnjelog kočenja.

- Na ulazu u zavoj i prilikom skretanja radarska kamera privremeno možda neće moći otkriti vozilo koje se nalazi ispred što može dovesti do ubrzavanja.

- Na izlazu iz zavoja može doći do smetnji ili do zakašnjelog otkrivanja vozila koje se nalazi ispred. Tada može doći na naglog ili zakašnjelog kočenja.

- Može doći do otkrivanja vozila koje u susjednom traku vozi sporije te dovesti do usporavanja ako jedno od vozila vozi preblizu prometnog traka drugog vozila.

- Sustav možda neće uzeti u obzir sporije vozilo s velikom razlikom u brzini.

- Sustav se isključuje ispod otprilike 50 km/h. Vozači moraju reagirati u skladu s tim.

- Sustav ne uzima odmah u obzir iznenadne promjene situacije. Vozači moraju biti oprezni cijelo vrijeme i u svim okolnostima.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (noć, magla itd.);

- slab kontrast između objekata;

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.).

Postoji opasnost od neželjenog kočenja ili ubrzavanja.