Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori ugrađeni u oblogu branika vozila “mjere” udaljenost između vozila i prepreke.

To mjerenje se očituje zvučnim signalima čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 20 ili 30 centimetra.

Sustav otkriva prepreke ispred, iza i sa strane vozila.

Sustav pomoći pri parkiranju uključuje se samo ako vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 10 km/h.

Sustav pomoći pri parkiranju ne uzima u obzir sustave za vuču ili nošenje koje sustav ne prepoznaje.

Položaj ultrazvučnih senzora 1

Ultrazvučni senzori označeni strelicama 1 i ne smiju biti prekriveni (prljavštinom, blatom, snijegom ili loše postavljenom/pričvršćenom registarskom pločicom), udareni, izmijenjeni (uključujući i boju na karoseriji) ili zaklonjeni dodatnom opremom ugrađenom na stražnji i/ili, ovisno o vozilu, prednji kraj vašeg vozila.

Ova je funkcija dodatna pomoć.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom vožnje unazad.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti tijekom vožnje: stoga uvijek pazite na pomične prepreke (kao što su na primjer djeca, životinje, dječja kolica, bicikl...) kao i na jako male i tanke prepreke (manje kame- nje, jako tanke kolčiće...) prilikom uprav- ljanja.

Napomena: zaslon 2 omogućuje prikaz okruženja vozila kao dodatak zvučnim signalima.

Treba se prijeći nekoliko metara prije nego se uključi bočno otkrivanje.

Kada sva područja imaju sivu pozadinu, nadzire se cijeli prostor oko vozila.

- A: analiza prostora oko vozila u tijeku;

- B: analiza prostora oko vozila je završena

Rad

Otkrivena je većina predmeta koji se nalaze ispred, iza i sa strane vozila.

Ovisno o udaljenosti prepreke, povećava se učestalost zvučnih signala sve do ne postane stalni signal na udaljenosti od 20 cm za prepreku sa strane i 30 cm za prepreku ispred ili iza vozila. Na zaslonu C prikazuju se zelena, narančasta i crvena područja.

Otkrivanje prepreka sa strane

Ovisno o smjeru kotača, sustav određuje putanju vozila i upozorava na opasnost od sudara s preprekom 3 koja se nalazi sa strane vozila.

Kada se otkrije prepreka sa strane vozila:

- ako postoji opasnost od sudara zvučni signali se sve češće oglašavaju kako se vozilo približava prepreci sve dok ne postanu stalni. Na zaslonu D prikazuju se zelena, narančasta i crvena područja;

- ako nema opasnosti od sudara prilikom približavanja prepreci neće se oglasiti niti jedan zvučni signal. Zelena, narančasta i crvena područja iscrtkano će se prikazati na zaslonu D.

Napomena: u slučaju promjene putanje tijekom manevra, može se dogoditi da se kasno signalizira opasnost od sudara s preprekom.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Podešavanje

Na višefunkcijskom zaslonu 4 možete podesiti određene parametre. Detaljne informacije pogledajte u knjižici uputstava opreme.

Vozila opremljena sustavom za pomoć pri navigaciji

Odaberite “Vozilo”, “PARKING POMOĆ”, “Prepoznavanje prepreka”.

Glasnoća pomoći pri parkiranju

Glasnoću pomoći pri parkiranju podesite pritiskom na + ili -.

Zvuk sustava

Omogućuje odabir zvuk sustava između 3 ponuđena.

Isključivanje zvuka sustava

Uključite ili isključite zvuk pomoći pri parkiranju.

Napomena: ako isključite zvuk, zvučni vas signali više neće upozoravati prilikom približavanja prepreci.

Isključivanje sustava

Uključite ili isključite pomoć pri parkiranju.

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

Zaustavljeno vozilo:

- dulje držite pritisnut prekidač 5 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”;

- pritisnite prekidač 5 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Podešavanje pomoći pri parkiranju”;

- pritisnite prekidač 5 OK;

- pomoću komande 6 odaberite podešavanja koja treba promijeniti;

- pritisnite prekidač 5 OK.

Kada vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 10 km/h, neki izvori buke (motor, kamion, kompresor, …) mogu uključiti zvučne signale pomoći pri parkiranju.

Automatsko isključivanje pomoći pri parkiranju sprijeda

Sustav se isključuje:

- kada je brzina vozila veća od otprilike 10 km/h;

- kada je vozilo zaustavljeno više od otprilike pet sekundi i kada je otkrivena prepreka (u slučaju gužve…);

- kada je ručni mjenjač u praznom hodu ili kada je automatski mjenjač u položaju N ili P;

- kada se otkrije kvar u radu.

Ručno isključivanje sustava pomoći pri parkiranju

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- ako se oprema za vuču, nošenje ili prikolica koju sustav ne prepoznaje nalazi ispred ultrazvučnih senzora;

- u slučaju oštećenja ultrazvučnih senzora.

Smetnja u radu

Kada sustav otkrije neku smetnju u radu, uključuje se zvučni signal prilikom svakog uključivanja brzine za vožnju unazad u trajanju od otprilike 3 sekunde i popraćen porukom “Provjerite parking senzor” na instrumentnoj ploči. Potražite savjet Predstavnika marke.

U stvari, ova funkcija može biti onemogućena u nekim uvjetima, osobito:

- ako prljavština, blato, snijeg i sl. zaklanjaju senzor, očistite ga vlažnom mekom krpom ili vatom;

- ako je senzor zamrznut;

- prilikom vožnje po neravnoj površini, makadamu, kosini ili u prirodi;

- vrlo loši vremenski uvjeti (jaka kiša, snijeg i sl.);

Sustav između ostalog ne može otkriti:

- male ili uske predmete, ka što je uže i sl.;

- predmete koji propuštaju ultrazvučne valove, kao što su spužva, snijeg i sl.

Sustav mogu aktivirati ili omesti motocikli, bicikli, odašiljači i sl.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje senzora i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravci, zamjene itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica, kiša, itd.);

- u slučaju izlaganja jakim elektromagnetskim valovima (pod visokonaponskim vodovima, itd.);

- neke vrste buke (motocikl, kamion, pneumatska bušilica itd.);

- postavljanje nekompatibilne kuke ili kugle za vuču;

- ...

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ograničenja u radu sustava

- Područje oko senzora mora ostati čisto i na njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio ispravan rad sustava.

- Manje objekte koji se kreću u blizini vozila (motocikle, bicikle, pješake itd.) sustav možda neće prepoznati.

- Sustav možda neće otkriti predmete koji su preblizu vozila.

- Sustav možda neće izdati upozorenje kada postoji značajna razlika u brzini drugih vozila ili objekata.

- Ako tijekom manevriranja dođe do promjene putanje, sustav može sporo prijavljivati prepreke.

- Kad vozilo vuče prikolicu, stražnji sustav pomoći pri parkiranju mora biti isključen.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje oko senzora je oštećeno

- vozilo je opremljeno uređajem za vuču koji sustav ne prepoznaje (električni adapter, kugla, kuka, itd.).