Natrag na popis

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rad

Prilikom prijelaza u vožnju unazad, kamera 1 smještena na vratima prtljažnika prenosi prikaz iza vozila na višefunkcijski zaslon 2 popraćen s jednim ili dva indikatora udaljenosti 43 (pomičnim i fiksnim).

Ovaj se sustav upotrebljava prvo pomoću indikatora udaljenosti (pomični za putanju i fiksni za udaljenost). Kada se dosegne crveno područje, možete si pomoći prikazom branika kako biste se precizno zaustavili.

Fiksni indikator udaljenosti 3

Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznaka u boji ABC, koje označavaju udaljenost iza vozila:

- A (crvena) na otprilike 30 centimetara od vozila;

- B (žuta) na otprilike 70 centimetara od vozila;

- C (zelena) na otprilike 150 centimetara od vozila.

Ovaj indikator udaljenosti ostaje fiksni i prikazuje putanju vozila ako su kotači u liniji s vozilom.

Pomični indikator udaljenosti 4

Prikazan je u plavoj boji na višefunkcijskom zaslonu 2. Označava putanju vozila ovisno o položaju upravljača.

Osobitost

Pazite da kamera nije prekrivena (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Uključivanje, isključivanje kamere za vožnju unatrag

Na višenamjenskom zaslonu 2 odaberite “Vozilo”, “POSTAVKE”, “PARKING POMOĆ” i zatim “Kamera za vožnju unatrag”. Uključite ili isključite kameru za vožnju unatrag i potvrdite odabir.

Možete i podesiti parametre slike kamere (svjetlina, kontrast...).

smetnje u radu

Kada je uključen stupanj prijenosa za vožnju unatrag, ako sustav otkrije grešku u radu, na multimedijskom zaslonu privremeno se prikazuje crni zaslon 2.

Uzrok može biti privremeni kvar koji utječe na kameru ili zaslon (jasnoća, fiksna slika, zakašnjela komunikacija itd.).

Ako se privremeni prikaz crnog zaslona nastavi, obratite se ovlaštenom prodavaču.

Zaslon prikazuje obrnutu sliku, kao u retrovizoru.

Indikatori udaljenosti su prikaz projiciran na ravnoj površini, ta se informacija mora zanemariti kada prikaz ide preko nekog okomitog predmeta ili predmeta na tlu.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu zaslona mogu biti iskrivljeni.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu…), vidljivost kamere može biti ometana.

Kada je prtljažnik otvoren ili nije dobro zatvoren, prikazuje se poruka “Prtljažnik otvorena”, a prikaz s kamere nestaje.

Ova je funkcija dodatna pomoć. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije do kojih može doći tijekom vožnje: pri upravljanju uvijek pazite na pomične prepreke (kao što su na primjer djeca, životinje, dječja kolica, bicikl itd.) ili na male i uske prepreke kao što su kamenja ili stupovi.

Razlika između procijenjene i stvarne udaljenosti

Vožnja unazad prema strmoj uzbrdici

Fiksne linije navođenja 3 prikazuju udaljenosti bliže nego što zaista jesu.

Predmeti prikazani na zaslonu više su udaljeni na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na D, njegova stvarna udaljenost je na E.

Vožnja prema naprijed prema strmoj nizbrdici

Fiksne linije navođenja 3 prikazuju udaljenosti dalje nego što zaista jesu.

Stoga, predmeti prikazani na zaslonu zapravo su bliže na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na G, njegova stvarna udaljenost je na F.

Vožnja unazad prema izbočenom predmetu.

Položaj H doima se dalje od položaja J na zaslonu. Međutim, položaj H nalazi se na jednakoj udaljenosti kao položaj K.

Putanja označena fiksnim i pomičnim linijama navođenja u obzir ne uzima visinu predmeta. Stoga postoji opasnost od sudara s predmetom prilikom vožnje unatrag prema položaju K.