SIGURNOST DJECE: isključivanje i uključivanje zračnog jastuka suvozača

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Isključivanje prednjeg airbags suvozača

(za vozila koja su njima opremljena)

Prije postavljanja dječjeg sjedala na sjedalo suvozača:

- provjerite može li se dječje sjedalo postaviti na to sjedalo;

- obavezno morate isključiti zračni jastuk za dječje sjedalo okrenuto suprotno od smjera vožnje.

Za isključivanje airbag: dok je vozilo zaustavljeno, kontakt isključen, gurnite i okrenite bravu 1 u položaj OFF.

Kod uključenog kontakta obavezno provjerite je li kontrolno svjetlo ] na zaslonu 2 uključeni i, ovisno o modelu vozila i prikazuje li se poruka “airbag zračni jastuk suvozača isključen”.

Ovo kontrolno svjetlo ostaje stalno upaljeno kako biste znali da možete postaviti dječje sjedalo.

Uključivanje ili isključivanje zračnog jastuka suvozača mora se vršiti s isključenim kontaktom dok vozilo stoji.

U slučaju rukovanja u vožnji, kontrolna svjetla å i © se pale.

Za usklađivanje stanja zračnog jastuka s položajem brave, isključite kontakt te ga ponovno uključite.

OPASNOST

Zbog nekompatibilnosti između otvaranja zračnog jastuka suvozača i postavljanja dječjeg sjedala u položaj leđa u smjeru vožnje, NIKADA nemojte postavljati sigurnosni sustav za dječje sjedalo u položaj lice prema nazad na sjedalu opremljenom AKTIVNIM PREDNJIM ZRAČNIM JASTUKOM. To može prouzročiti SMRT DJETETA ili ga OZBILJNO OZLIJEDITI.

Oznake na armaturnoj ploči i naljepnice A sa svake strane sjenila suvozača 3 (na primjer gornja naljepnica), podsjećaju vas na ove upute.

OPASNOST

Zbog nekompatibilnosti između otvaranja zračnog jastuka suvozača i postavljanja dječjeg sjedala u položaj leđa u smjeru vožnje, NIKADA nemojte postavljati sigurnosni sustav za dječje sjedalo u položaj lice prema nazad na sjedalu opremljenom AKTIVNIM PREDNJIM ZRAČNIM JASTUKOM. To može prouzročiti SMRT DJETETA ili ga OZBILJNO OZLIJEDITI.

Uključivanje suvozačevog zračnog jastuka

Kada maknete dječje sjedalo sa sjedala suvozača, ponovno uključite airbags kako biste osigurali zaštitu suvozača u slučaju udarca.

Za ponovno uključivanje air bag: na zaustavljenom vozilu s isključenim kontaktom, gurnite i okrenite bravu 1 u položaj ON.

S uključenim kontaktom, obavezo provjerite je li kontrolno svjetlo ] isključeni i je li kontrolno svjetlo na zaslonu 2 uključeno oko 1 minute nakon svakog pokretanja.

Zračni jastuk suvozača je uključen.

Smetnje u radu

U slučaju smetnji u radu sustava za uključivanje/isključivanje airbags suvozača, postavljanje dječjeg sjedala u položaj leđa u smjeru vožnje na suvozačevo sjedalo je zabranjeno.

Ne preporuča se ni primanje putnika na suvozačevo mjesto.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Suvozačev airbag smije se isključivati ili uključivati samo dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen.

U slučaju rukovanja u vožnji, kontrolna svjetla å i © se pale.

Za usklađivanje stanja airbag s položajem brave, isključite kontakt te ga ponovno uključite.