OSOBITOSTI VOZILA S DIZELSKIM MOTOROM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Broj okretaja dizel motora

Dizel motori imaju mehanizam ubrizgavanja koje ne dozvoljava prekomjeran broj okretaja bez obzira na stupanj prijenosa u kojem se vozilo nalazi.

Ako se poruka “Provjera sistema protiv zagađenja” prikazuje popraćena kontrolnim svjetlima Ä i ©, što prije potražite savjet Predstavnika marke.

U vožnji se iznimno može pojaviti bijeli dim, ovisno o kvaliteti goriva koje se upotrebljava.

On nastaje uslijed automatskog čišćenja filtra krutih čestica i nema nikakve posljedice na ponašanje vozila.

Ostajanje bez goriva

Nakon punjenja spremnika nakon potpunog ostajanja bez goriva, potrebno je odzračiti sustav goriva: SPREMNIK GORIVA

Naljepnica neprozirnosti dima motora

Informacije 1 možete pronaći na A oznaci postavljenoj u motornom prostoru ili, ovisno o vozilu, na identifikacijskoj pločici vozila IDENTIFIKACIJSKE PLOČICE VOZILA.

1 Emisija dizelskog ispušnog sustava.

Mjere sigurnosti u zimskim uvjetima

Kako biste izbjegli sve nezgode u vrijeme smrzavanja:

- pazite da je vaš akumulator uvijek dobro napunjen,

- pazite da nikada ne ostavljate prenisku razinu dizel goriva u spremniku kako biste izbjegli kondenzaciju vodenih para i njihovo skupljanje na dnu spremnika.

Nemojte parkirati vozilo niti pokretati motor na mjestima gdje ima zapaljivih tvari i materijala, kao što su trava i lišće, koji mogu doći u dodir s vrućim ispušnim sustavom.

Filtar krutih čestica

Filtar krutih čestica upotrebljava se za obradu ispušnih plinova iz dizelskih motora.

Ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči znači da filtar postaje začepljen i zahtijeva čišćenje.

Da bi se to postiglo, kada se kontrolno svjetlo prikaže, nastavite voziti u skladu s uvjetima na cesti i pridržavajte se ograničenja brzine dok se kontrolno svjetlo ne isključi. Ako je moguće, nemojte dopustiti da broj okretaja motora padne ispod 2000 o/min.

Nakon otprilike 10 do 20 minuta, kontrolno svjetlo trebalo bi se ugasiti.

Pojavu svjetla na instrumentnoj ploči može pratiti povećanje broja okretaja motora i jači rad sustava hlađenja u svrhu čišćenja filtra krutih čestica.

Napomena: kontrolno svjetlo može se ponovno pojaviti ako nisu ispunjeni uvjeti vožnje za čišćenje filtra. Ako se vozilo zaustavi ili broj okretaja motora padne ispod 2000 o/min prije nego što se kontrolno svjetlo ugasi, zahvat će možda trebati ponoviti.

Ako filtar postane zasićen, uključuje se kontrolno svjetlo © i, ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči uz poruku “Provjerite ubrizgavanje”. U tom slučaju obratite se ovlaštenom servisu.

Ako se pojavi kontrolno svjetlo ® i, ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo uz poruku “Oštečenje motora rizik”, zaustavite vozilo, isključite motor i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Kako bi se olakšalo obnavljanje filtra krutih čestica, provedite fazu duge vožnje (barem 20 minuta) na glavnim cestama svakih 200 km.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor. Obratite se Predstavniku marke.