Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

M: ručni način rada

Napomena: Pritisnite gumb 2 za prebacivanje iz položaja D ili N u R ili P.

3: prikaz uključenog stupnja prijenosa u ručnom načinu rada.

Pokretanje

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, uključite kontakt.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za deblokiranje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo Ó na zaslonu 3 se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritsnuta i papučica gasa otpuštena u potpunosti.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini uvjeta u prometu više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pod brojem okretaja koji odgovara motoru jer “automatizam” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će se mijenjati naviše pri manjem broju okretaja motora.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u ručnom načinu rada

Dok je ručica mjenjača 1 u položaju D, gurnite ručicu ulijevo.

Uzastopnim djelovanjem na ručicu omogućuje se ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa:

- za smanjenje stupnja prijenosa, impulsno djelujte prema naprijed;

- za povećanje stupnja prijenosa, impulsno djelujte unazad.

Uključeni stupanj prijenosa će se pojaviti na zaslonu na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (na primjer radi zaštite motora, pri uključivanju dinamičke kontrole vožnje), automatski sustav može automatski promijeniti stupanje prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako profil ceste i njezina zavojitost ne dozvoljavaju upotrebu automatskog načina rada (npr.: u planinama), preporučuje se prelazak u ručni način rada. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po vrlo hladnom vremenu, kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije nego što izađete iz položaja P ili N i stavite ručicu u D ili R.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne držite nogu na papučici gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo zaustavljeno, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u slobodnom hodu, pogonski kotači su mehanički blokirani poluosovinama.

Zategnite parkirnu kočnicu ili, ovisno o vozilu, provjerite je li automatska parkirna kočnica zategnuta.

Položaj P smije se uključiti samo kada se vozilo potpuno zaustavi.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

Smetnja u radu

- ako se u vožnji, na instrumentnoj ploči pojavi poruka “provjeriti mjenjač”, to ukazuje na neku neispravnost.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “pregrijavanje mjenjača”, što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem, VUČA: otklanjanje kvara

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

Prilikom pokretanja, u slučaju kada je ručica blokirana u položaju P dok pritišćete papučicu kočnice, možete ručno osloboditi ručicu. Da biste to učinili, otkvačite vratašca 4 pa provucite neki alat (krutu šipku) kroz prorez 2 i istovremeno pritisnite gumb da biste otključali ručicu.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.