Natrag na popis

AKTIVNO NAGLO KOČENJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktivno naglo kočenje

U sustavu postoje dvije vrste. Ovisno o vozilu, ono je opremljeno jednim od dvaju sustava.

- sustav A

- sustav B

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Sustav A sastoji se od radarskog senzora 1 i prednje kamere 2.

Možete otkriti je li vaše vozilo opremljeno sustavom A iz oblika područja prednje kamere.

Ako je vaše vozilo opremljeno sustavom A, pogledajte informacije o “Sustavu A” na sljedećim stranicama.

Napomena: radarski senzor 1 nalazi se iza prednjeg branika. Teško je otkriti prisutnost radara.

Sustav B upotrebljava senzor radara i kamere 3.

Možete otkriti je li vaše vozilo opremljeno sustavom B iz oblika područja senzora radara i kamere.

Ako je vaše vozilo opremljeno sustavom B, pogledajte informacije o “Sustavu B” na sljedećim stranicama.

Sustav A

Princip rada

Pomoću radarskog senzora, sustav izračunava udaljenost do vozila koje se nalazi ispred i upozorava vozača ako postoji opasnost od frontalnog sudara. On može namjerno kočiti kako bi ograničio opasnost od sudara.

Napomena: provjerite nije li radar 1 prekriven prljavštinom, blatom, snijegom i sl. ili postavljanjem dodatne opreme, kao što su zaštitne šipke).

Zahvat

U vožnji (pri brzini između 30 i 140 km/h), ako postoji opasnost od sudara s vozilom koje se nalazi ispred, pokazivač 4 se prikazuje na instrumentnoj ploči u crvenoj boji popraćen zvučnim signalom bip.

Ako vozač pritisne papučicu kočnice i ako sustav otkrije da i dalje postoji opasnost od sudara, sila kočenja se pojačava. Ako vozač ne reagira na upozorenje i sudar se ne može izbjeći, sustav pokreće kočenje.

Uključivanje, isključivanje sustava

Za vozila opremljena sustavom za navigaciju

Putem višefunkcijskog zaslona 5 odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Upozorenje za sudar” i zatim odaberite “ON” ili “OFF”.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 6 .

Sustav A(nastavak)

Za vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 7 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 8 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 7 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 8 prema gore ili prema dolje do izbornika “Upozorenje za sudar”, a zatim pritisnite prekidač 7 OK.

Ponovno pritisnite prekidač 7 OK za uključivanje/isključivanje funkcije:

= funkcija je uključena

< funkcija je isključena

Prilikom isključivanja sustava, na instrumentnoj ploči uključuje se kontrolno svjetlo . Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Uvjeti kod kojih se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti:

- kada je ručica mjenjača u praznom hodu;

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- u zavoju;

- Za vozila s pogonom na sva 4 kotača, kada su isključeni sustav dinamičke kontrole vožnje (ESC) sa sustavom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja (pogledajte prethodni odlomak “Dinamička kontrola vožnje (ESC) sa sustavom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja”). Kontrolno svjetlo se gasi.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, na instrumentnoj ploči zasvijetlit će kontrolno svjetlo popraćeno porukom “Aktivno kočenje isključeno”.

Postoje dvije mogućnosti:

- sustav ima privremene poteškoće (na primjer: radar zaklonjen prljavštinom, blatom, snijegom i sl.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite područje dosega radara. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka isključit će se.

- ako to nije slučaj, moguć je drugi razlog; potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

Obratite se Predstavniku marke.

Sustav A otkriva samo vozila koja voze u istom smjeru. Sustav ne može otkriti motoriste jer je otežano predviđanje njihove putanje.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Aktiviranje ove funkcije može biti odgođeno ili onemogućeno ako sustav prepozna da vozač ima kontrolu nad vozilom (okretanje upravljača, pritiskanje papučica itd.).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radarske kamere ili radara i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radarska kamera ili radar (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

- Zabranjeno je postavljanje dodatne opreme koja može zakloniti radar (zaštitna rešetka i sl.).

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.).

Opasnost od neispravnog kočenja.

Ograničenja u radu sustava

- Sustav reagira samo na vozila u pokretu ili vozila za koje je primijećeno da su u pokretu.

- Područje radara mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio dobar rad sustava.

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija kao što su motocikli i bicikli ili na pješake kao na ostala vozila.

- Sustav možda neće ispravno raditi ako je cesta skliska (kiša, snijeg, poledica itd.).

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- došlo je do udarca ili oštećenja na prednjoj strani vozila;

- se vozilo vuče (otklanjanje kvara).

Prekid funkcije

Aktivno kočenje možete u bilo kojem trenutku prekinuti kratkim pritiskom na papučicu gasa ili okretanjem upravljača kod manevra za izbjegavanje.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Sustav B

Princip rada

Na temelju podataka radarske kamere, sustav izračunava udaljenost u odnosu na vozilo ispred i pješake u blizini.

On upozorava vozača u slučaju opasnosti od frontalnog sudara. On može namjerno kočiti kako bi ograničio opasnost od sudara.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Prepoznavanje pješaka

Zahvat

Prilikom vožnje (pri brzini između približno 7 km/h i 60 km/h), ako postoji opasnost od naleta na pješaka, na instrumentnoj ploči se u crvenoj boji prikazuje pokazivač 9 popraćen zvučnim signalom.

Ako je udarac neminovan, sustav aktivira kočenje.

Sustav može primijeniti maksimalnu silu kočenja.

Ovaj sustav primjenjuje maksimalnu silu kočenja vozila

Iz sigurnosnih razloga uvijek vežite sigurnosni pojas kada se nalazite u vozilu i provjerite je li prtljaga smještena tako da predmeti ne mogu ispasti i udariti putnike.

Sustav B (nastavak)

Prepoznavanje vozila

Zahvat

Tijekom vožnje (pri brzinama od približno 7 do 160 km/h) sustav u slučaju opasnosti od sudara s vozilom ispred može napraviti sljedeće:

- upozoriti vas na opasnost od sudara:

Pokazivač 4 prikazuje se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči i popraćen je zvučnim signalom.

Ako vozač pritisne papučicu kočnice i ako sustav otkrije da i dalje postoji opasnost od sudara, sila kočenja se pojačava.

- aktivirati kočenje:

ako vozač ne reagira nakon upozorenja i sudar postane neminovan.

U svakom trenutku možete prekinuti kočenje na sljedeći način:

- pritiskom na papučicu gasa;

ili

- okretanjem upravljača u pokušaju izbjegavanja sudara.

Osobitosti

Ako se vozilo kreće brzinom:

- manjom od približno 45 km/h, upozorenje i kočenje aktiviraju se istodobno;

- od približno 45 km/h do 80 km/h, uključuje se upozorenje. Kočenje će se aktivirati samo ako se vozilo ispred vas kreće. Kočenje se neće aktivirati za zaustavljena vozila;

- od približno 80 km/h do 160 km/h, upozorenje i kočenje aktiviraju se samo ako se vozilo ispred vas kreće. Upozorenje i kočenje neće se aktivirati za zaustavljena vozila;

- iznad 160 km/h sustav nije aktivan.

Sustav B (nastavak)

Uključivanje, isključivanje sustava

Za vozila opremljena sustavom za navigaciju

Putem višefunkcijskog zaslona 5 odaberite izbornik “Vozilo”, “Pomoć u vožnji”, “Upozorenje za sudar” i zatim odaberite “ON” ili “OFF”.

Izborniku “Pomoć u vožnji” možete izravno pristupiti pomoću tipke 6 .

Za vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

- kada je vozilo zaustavljeno dulje držite pritisnut prekidač 7 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 8 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”. Pritisnite prekidač 7 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 7 prema gore ili prema dolje do izbornika “Upozorenje za sudar”, a zatim pritisnite prekidač 7 OK.

Ponovno pritisnite prekidač 8 OK za uključivanje/isključivanje funkcije:

= funkcija je uključena

< funkcija je isključena

Prilikom isključivanja sustava, na instrumentnoj ploči uključuje se kontrolno svjetlo . Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Sustav B (nastavak)

Uvjeti blokiranja sustava

Sustav se ne može uključiti:

- kada je ručica mjenjača u neutralnom položaju ili u praznom hodu;

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- u zavoju.

U pravilu sustav odgađa s reagiranjem ili se ne aktivira ako vozač daje do znanja da obraća pozornost (okretanje upravljača, pritisak papučica itd.).

Privremeno nije dostupno

Kada sustav otkrije da neka funkcija privremeno nije dostupna, na instrumentnoj se ploči uključuje kontrolno svjetlo upozorenja i prikazuje se poruka “Aktivno kočenje: senzor ne reagira” ili, ovisno o vozilu, “Radarska kamera: nema vidljivosti”.

Mogući su uzroci:

- sustav ne funkcionira zbog smanjene vidljivosti (jarko sunčevo svjetlo, duga svjetla, loši vremenski uvjeti itd.). Sustav će ponovno početi funkcionirati kada se vidljivost popravi.

- Sustav je privremeno onemogućen: vjetrobransko je svjetlo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite vjetrobransko svjetlo. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka isključit će se.

- Ako to nije slučaj, moguć je drugi razlog; potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, na instrumentnoj ploči zasvijetlit će kontrolno svjetlo popraćeno porukom “Aktivno kočenje isključeno”.

Obratite se Predstavniku marke.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Aktiviranje ove funkcije može biti odgođeno ili onemogućeno ako sustav prepozna da vozač ima kontrolu nad vozilom (okretanje upravljača, pritiskanje papučica itd.).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radarske kamere ili radara i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radarska kamera ili radar (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- slab kontrast između objekata (vozila, pješaka) i okoline (npr. pješak odjeven u bijelo na području prekrivenom snijegom itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.

Opasnost od neispravnog kočenja.

Ograničenja u radu sustava

- Vozilo koje vozi u suprotnom smjeru ne uključuju niti jednu poruku upozorenja ni ne djeluje na rad sustava.

- Područje radarske kamere na vjetrobranskom staklu mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi bilo kakve preinake kako bi se omogućio ispravan rad sustava.

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija kao što su motorkotači i bicikli kao na ostala vozila.

- Sustav možda neće ispravno raditi ako je cesta skliska (kiša, snijeg, poledica itd.).

- Kako bi se osigurao ispravan rad, sustav B mora prepoznati potpuni obris pješaka. Sustav ne može prepoznati sljedeće:

- Pješake u mraku ili u uvjetima slabog osvjetljenja;

- Djelomično vidljive pješake;

- Pješake niže od približno 80 cm;

- pješake koji nose velike predmete.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje radarske kamere oštećeno je (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru);

- vozilo se vuče (u kvaru);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni).

Prekid funkcije

Aktivno kočenje možete u bilo kojem trenutku prekinuti kratkim pritiskom na papučicu gasa ili okretanjem upravljača kod manevra za izbjegavanje.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.