RUČICA MJENJAČA, RUČNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača

Vozila s ručnim mjenjačem: pratite rešetku s rasporedom brzina na kugli ručice mjenjača 1.

Vozila s automatskim mjenjačem: AUTOMATSKI MJENJAČ.

Uključivanje brzine za vožnju unazad

Svjetla za vožnju unazad pale se prilikom uključivanja brzine za vožnju unazad, dok je kontakt uključen.

Ručna kočnica

Za otpuštanje

Povucite ručicu 3 lagano prema gore, pritisnite gumb 2 i vratite ručicu prema dolje.

Kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči isključit će se.

Ako vozite s neotpuštenom ručnom kočnicom, crveno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči ostat će upaljeno.

Za zatezanje

Povucite ručicu 3 prema gore. Provjerite da je vozilo doista imobilizirano. Kontrolno svjetlo } uključuje se na instrumentnoj ploči.

Za vrijeme vožnje pazite da je ručna kočnica otpuštena do kraja (crveno kontrolno svjetlo je ugašeno), postoji opasnost od pregrijavanja, odnosno oštećenja.

Kada je vozilo zaustavljeno, ovisno o nagibu i/ili opterećenju vozila, možda će biti potrebno povući parkirnu kočnicu za barem dva dodatna utora i prebaciti mjenjač u brzinu (1. ili brzina za vožnju unazad) na vozilima s ručnim mjenjačem ili uključiti položaj P na vozilima s automatskim mjenjačem.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.