Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

M: ručni način

+: prebacivanje u viši stupanj prijenosa

-: niži stupanj prijenosa

Trenutačno uključeni stupanj prijenosa prikazuje se na instrumentnoj ploči A.

Napomena: pritisnite gumb 2 a prebacivanje iz položaja D ili N u R ili P.

Pokretanje

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, uključite kontakt.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za odbravljivanje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo Ó na zaslonu se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada su otpuštene kočnica i papučica gasa.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer “automatika” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u ručnom načinu rada

Dok je ručica mjenjača u položaju D, gurnite ručicu udesno u položaj M. Uzastopnim djelovanjem na ručicu omogućuje se ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa:

- za smanjenje stupnja prijenosa, impulsno djelujte prema naprijed;

- za povećanje stupnja prijenosa, impulsno djelujte unazad.

Uključeni stupanj prijenosa će se pojaviti na zaslonu na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa. Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako je zbog vrste ceste ili vremenskih uvjeta (strme uzbrdice, iznenadne nizbrdice, dubok snijeg, pijesak ili blato) teško ostati u automatskom načinu rada, preporučuje se upotreba ručnog načina rada (ovisno o vozilu). A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po hladnom vremenu, kako biste izbjegli neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije pomicanja ručice iz položaja P ili N i njenog stavljanja u položaj Dili R.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne stavljajte nogu na papučicu gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo imobilizirano, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u praznom hodu i pogonski kotači su mehanički zabravljeni osovinom.

Zategnite ručnu kočnicu ili, ovisno o vozilu, provjerite je li automatska parkirna kočnica zategnuta.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

Način rada pod opterećenjem

Ako se vozilo vozi s teškim teretom, pritisnite prekidač 3: ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči pojavit će se kontrolno svjetlo Perfo ili Sport.

Nakon svakog zaustavljanja motora, način rada za opterećenje isključuje se. Možda će biti potrebno da ga ponovno odaberete.

Način rada pod opterećenjem može se upotrebljavati i u automatskom i u ručnom načinu rada.

smetnje u radu

- Ako se u vožnji prikaže poruka “Provjerite mjenjač” na instrumentnoj ploči, to ukazuje na neispravnost.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- Ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje”, što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane.

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem VUČA VOZILA: otklanjanje kvara.

Prilikom pokretanja, ako ručica mjenjača ostane zaglavljena u položaju P kada pritisnete papučicu kočnice (npr. zbog kvara akumulatora), moguće je ručno otpustiti ručicu da bi se pogonski kotači deblokirali. Da biste to učinili, otkvačite podnožje manžete i pritisnite tipku 4 istovremeno pritišćući tipku 2 na ručici kako biste je otključali i prebacili u položaj N.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.