Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija ograničivača brzine upravlja motorom i kočionim sustavom kako bi vam pomogla da ne prijeđete odabranu brzinu vožnje, tzv. graničnu brzinu.

Komande

1 Prekidač za uključivanje/isključivanje ograničivača brzine.

2 Prekidač za uključivanje/isključivanje regulatora brzine.

3 Prekidač za uključivanje i smanjenje ograničenja brzine ( SET/-).

4 Prekidač za uključivanje i povećanje ograničenja brzine ili za postavljanje pohranjenog ograničenja brzine ( RES/+).

5 Stavljanje funkcije stanje pripravnosti (s memoriranjem ograničene brzine ( 0).

Ograničivač brzine možete povezati s funkcijom “Otkrivanje prometnih znakova”. OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA.

Vožnja

Kada je određeno ograničenje brzine postavljeno, ali ne i dosegnuto, vožnja je slična kao na vozilu bez funkcije ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1. Kontrolno svjetlo 6 prikazuje se u sivoj boji. Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Ograničivač brzine aktiviran” popraćena crticama, ukazujući na uključenu funkciju ograničivača brzine, koja čeka na pohranu ograničenja brzine.

Za pohranjivanje trenutne brzine pritisnite prekidač 4 ( RES/+) ili prekidač 3 ( SET/-): ograničenje brzine zamjenjuje crtice i, ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo 6 prikazuje se u bijeloj boji.

Minimalna brzina za pohranu je 30 km/h.

Promjena ograničene brzine

Možete promijeniti ograničenu brzinu djelovanjem (isprekidanim ili stalnim pritiskom) na:

- prekidač 4 ( RES/+) za povećanje brzine;

- prekidač 3 ( SET/-) za smanjivanje brzine.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gada (preko “tvrdog oslonca”).

Za vrijeme prekoračenja brzine, ograničena brzina treperi u crvenoj boji na instrumentnoj ploči. Zatim otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine vraća se čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, ograničenu brzinu ne održava sustav: upamćena brzina treperi na instrumentnoj ploči i zvučni se signal oglašava u pravilnom intervalu kako bi vas o tome obavijestio.

Ako ograničivač brzine nije dostupan (nakon nekoliko pokušaja uključivanja), obratite se ovlaštenom zastupniku.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

Sustav upravlja ubrzavanjem i usporavanjem vašeg vozila pomoću motora i kočionog sustava. Sustav uključuje kočnice kako bi održao zadanu brzinu, sustav primjenjuje ograničeno kočenje. U slučaju strme nizbrdice, na primjer u planinskom području, morate odabrati niži stupanj prijenosa kako biste imali koristi od kočenja motorom.

Da bi se smanjilo opterećenje kočnog sustava i spriječilo pregrijavanje kočnica, funkcija ograničivača brzine može se privremeno prekinuti i može se pojaviti poruka “Limitator provjerite”. Poruka nestaje kad funkcija ponovno postane dostupna.

Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se ovlaštenom zastupniku.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine prelazi u stanje mirovanja ako djelujete na prekidač 5 ( 0). Ograničenje brzine je pohranjeno i prikazano u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je brzina pohranjena, može se pozvati pritiskom na prekidač 4.

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom prekidača 3 ponovno se uključuje funkcija, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine prekida se u sljedećim situacijama:

- Kada pritisnete prekidač 1. U tom slučaju brzina se više ne pohranjuje.

- Kada pritisnete prekidač 2. U tom slučaju odabire se regulator brzine te nema pohranjene brzine.

Kontrolno svjetlo 6 nestaje s instrumentne ploče kao potvrda da funkcija više nije uključena.