Natrag na popis

MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovisno o vozilu, mogu se sastojati od:

- sustava protiv blokiranja kotača ( ABS );

- elektroničkog sustava za nadzor stabilnosti vozila ( ESC ) s kontrolom zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- sustava za pomoć pri naglom kočenju;

- sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici;

- pomoći u vožnji s prikolicom;

- sustav protiv proklizavanja -Extended grip.

Ostali sustavi pomoći pri vožnji opisani su na stranicama koje slijede.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Ove funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiču granice mogućnosti vozila i ne smiju poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Sustav protiv blokiranja kotača ( ABS)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima, moguće je izbjegavanje prepreke uz istovremeno kočenje. Osim toga, ovaj sustav skraćuje zaustavni put, posebice na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo…).

Svako uključenje mehanizma očituje se jačim ili slabijim pulsiranjem koje se osjeća na papučici kočnice. ABS ni u kojem slučaju ne poboljšava “fizičke” performanse vozila vezane uz prianjanje guma na tlo. Osnovna pravila opreza se dakle obavezno moraju poštivati (udaljenost između vozila...).

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča snažno i neprekinuto pritiskanje papučice. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti silu primijenjenu u kočionom sustavu.

Smetnje u radu:

- © i x uključeno na instrumentnoj ploči i popraćeno porukom “ABS provjerite”, “Provjerite kočnice” i “ESC Provjerite”: ukazuje da su funkcije ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju isključene. Kočenje je uvijek omogućeno;

- x, D, © i ® uključeni su na instrumentnoj ploči popraćeni porukom “Kočioni sistem greška”: to označava neispravnost sustava kočenja.

U oba slučaja potražite savjet Predstavnika marke.

Vaše kočenje je djelomično osigurano. Ipak, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Dinamička kontrola vožnje ( ESC ) s kontrolom zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanje kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanju koju želi vozač.

Drugi senzori, koji se nalaze na vozilu, mjere stvarnu putanju.

Ovaj sustav uspoređuje volju vozača sa stvarnom putanjom vozila, te potonju ispravlja, ako je potrebno, upravljajući kočenjem određenih kotača i/ili snagom motora. Kada se sustav pokrene, na instrumentnoj ploči treperi kontrolno svjetlo .

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na povećanje njihovog broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

U određenim situacijama (vožnja po jako mekom tlu: snijeg, blato... ili vožnja s lancima), sustav može smanjiti snagu motora kako bi ograničio proklizavanje pogonskih kotača.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “ESC Provjerite” te kontrolna svjetla © i prikazuju se na instrumentnoj ploči. U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Isključivanje funkcije protiv proklizavanja

U određenim situacijama (vožnja po jako mekom tlu: snijeg, blato... ili vožnja s lancima), sustav može smanjiti snagu motora kako bi ograničio proklizavanje pogonskih kotača. Ako to ne želite, moguće je isključiti funkciju pritiskom na prekidač 1.

U ovom slučaju kontrolno svjetlo neprekidno se prikazuje na instrumentnoj ploči i, ovisno o vozilu, popraćeno je porukom “Non grip road način aktivan” i/ili “ESC Isključen”. Tom radnjom deaktivira se kontrola proklizavanja, ali ne deaktivira se elektronička kontrola stabilnosti.

Budući da sustav protiv proklizavanja pridonosi većoj sigurnosti, ne savjetuje se voziti s isključenom funkcijom. Izađite iz te situacije, čim to bude moguće, novim pritiskom na prekidač 1.

Napomena: funkcija se automatski ponovno uključuje nakon uključenja kontakta na vozilu.

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vašeg vozila.

Princip rada

Sustav otkriva situacije kada je potrebno naglo kočenje. U tom slučaju kočioni sustav trenutačno razvija najveću snagu i može pokrenuti regulaciju sustava ABS.

Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Pale se stop svjetla

Ovisno o vozilu, svjetla mogu zabljesnuti pri jakom usporavanju.

Predviđanje kočenja

Ovisno o vozilu, kada brzo otpustite papučicu gasa, sustav predviđa kočenje da bi se smanjio zaustavni put.

Posebni slučajevi

Prilikom upotrebe regulatora brzine:

- ako upotrebljavate papučicu gasa, kada je otpustite, sustav se može uključiti;

- ako ne upotrebljavate papučicu gasa, sustav se neće uključiti.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Provjerite kočnice” popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovisno o kutu nagiba, ovaj sustav pomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava neželjeno kretanje vozila unazad, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda (osim N ili P) i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice).

Sustav zadržava vozilo otprilike 2 sekunde. Zatim se kočnice postupno otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica itd.).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških ozljeda.

Pomoć u vožnji s prikolicom

Ovaj sustav pomaže kod očuvanja kontrole nad vozilom u slučaju upotrebe prikolice. Otkriva oscilacije koje izaziva vuča prikolice u posebnim uvjetima vožnje.

Uvjeti rada

- Kuku za vuču mora odobriti predstavnik marke.

- ožičenje mora odobriti Predstavnik marke;

- kuka mora biti spojena na vozilo.

Načelo rada

Funkcija stabilizira vozilo pomoću:

- asimetričnog kočenja prednjih kotača kako bi se smanjile oscilacije koje izaziva prikolica;

- kočenja sva četiri kotača i ograničenja momenta motora za smanjenje brzine vozila sve do prekida oscilacija.

Kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestilo.

Sustav protiv proklizavanja - “ Extended grip

Ako je vozilo opremljeno kontrolom prianjanja na tlo, ona olakšava kontrolu nad vozilom na cestama sa smanjenom razinom prianjanja ((rastresito tlo...).

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

“Automatski” način rada

Prilikom pokretanja vozila se na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Automatski način aktivan”.

Zadani “automatski” način rada omogućuje optimalnu upotrebu u normalnim uvjetima na cesti (suha, mokra, lagan snijeg itd.).

“Automatski” način rada upotrebljava funkcije značajke protiv proklizavanja.

Način rada “Loše tlo”

Pritisnite prekidač 2: na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo s porukom “Non grip road način aktivan”, nakon koje slijedi poruka “ESC Isključen”. Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u uvjetima mekog tla (blato, pijesak, opalo lišće...). U tom je položaju broj okretaja motora pod kontrolom vozača.

Nakon zaustavljanja motora, vozilo će se uvijek ponovno pokretati u “automatskom” načinu rada.

Gume

Kada dođe do potrebe za njihovu zamjenu, na vozilo postavite isključivo gume iste marke, dimenzija, vrste i strukture.

One moraju biti: ili istovjetne onima koje su tvornički postavljene ili u skladu s preporukom Predstavnika marke.