ELEKTRIČNA PARKIRNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatski rad

Zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Dok je vozilo zaustavljeno, elektronička parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila:

- pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje motora 1 ili okretanjem ključa za kontakt u položaj 2 ON 2 ”);

ili

- kada sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

ili

- kada su otvorena vrata vozača;

ili

- kada je položaj P uključen.

U svim ostalim slučajevima, na primjer kod neželjenog zaustavljanja motora, automatska parkirna kočnica ne zateže se automatski. Mora se koristiti ručni način rada. Za neke verzije modela za određene zemlje funkcija automatske aktivacije kočnice nije aktivirana. Pogledajte poglavlje “Ručni način rada”.

Zatezanje elektroničke parkirne kočnice potvrđuje se prikazom poruke “Parkirna kočnica aktivna” i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči te paljenjem kontrolnog svjetla 3 na prekidaču 4.

Nakon zaustavljanja motora, kontrolno svjetlo 3 se gasi nekoliko minuta nakon zatezanja automatske parkirne kočnice i kontrolno svjetlo } se gasi nakon zaključavanja vozila.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 3 na prekidaču 4 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

Automatski rad (nastavak)

Napomena: u nekim situacijama (kvar elektroničke parkirne kočnice, ručno otpuštanje parkirne kočnice itd.), oglašava se zvučni signal i na instrumentnoj ploči se prikazuje poruka “Aktivirajte parkirnu kočnicu” koja vas upozorava da je elektronička parkirna kočnica otpuštena.

- kad motor radi: prilikom otvaranja vozačevih vrata;

- kada je motor isključen (npr. u slučaju neželjenog zaustavljanja motora): prilikom otvaranja prednjih vrata.

U tom slučaju, povucite i otpustite prekidač 4 radi zatezanja automatske parkirne kočnice.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

Parkirna se kočnica otpušta čim se vozilo pokrene i počne ubrzavati ili prilikom prebacivanja ručice mjenjača iz položaja P.

Ručni način rada

Automatskom parkirnom kočnicom možete upravljati ručno.

Ručno zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Povucite prekidač 4. Kontrolno svjetlo 3 i kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči se pale.

Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice

Pritisnite prekidač 1 bez da pritisnete papučice kočnice ili okrenete ključ 2 u položaj “ ON 2” kako biste uključili kontakt. Pritisnite papučicu kočnice, a zatim pritisnite prekidač 4: isključuje se kontrolno svjetlo 3 na prekidaču i kontrolno svjetlo } prikazano na instrumentnoj ploči.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 3 na prekidaču 4 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

Povremeno zaustavljanje

Da biste ručno aktivirali automatsku parkirnu kočnicu (pri zaustavljanju na crvenom svjetlu semafora ili u mirovanju dok motor radi itd.): povucite i otpustite prekidač 4. Otpuštanje je automatsko s ponovnim pokretanjem vozila.

Posebni slučajevi

Za parkiranje na nizbrdici ili s prikolicom, na primjer, povucite prekidač 4 na nekoliko sekundi kako bi se omogućilo maksimalno kočenje.

Za parkiranje s otpuštenom automatskom parkirnom kočnicom (primjerice kada postoji opasnost od smrzavanja):

- isključite motor pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje motora 1 ili okretanjem ključa 2

- Uključite bilo koji stupanj prijenosa ili položaj P: poluosovina će mehanički blokirati pogonske kotače.

- otpustite sigurnosni pojas vozača.

- otvorite vrata vozača.

- ručno otpustite elektroničku parkirnu kočnicu (pogledajte informacije u odjeljku “Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice” na prethodnoj stranici);

- ovisno o vozilu, parkirna kočnica aktivira se automatski. Morat ćete je ručno otpustiti.

Ako se prikaže poruka “Električni kvar” ili “Provjerite bateriju” ili “Kočioni sistem greška”, trebate imobilizirati vozilo tako da uključite položaj P ili povučete prekidač 4 na otprilike 10 sekundi.

Ako nagib i uvjeti to zahtijevaju, podmetnite blokade ispod kotača vozila.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentne ploče. Odmah se zaustavite na sigurnom mjestu. Provjerite je li imobilizacija vozila dobra i pozovite Predstavnika marke.

Vozačeva vrata su otvorena ili nisu dobro zatvorena, a motor je u radu, iz sigurnosnih razloga automatsko otpuštanje se isključuje (kako bi se izbjeglo da vozilo krene bez vozača). Poruka “Otpustite parkirnu kočnicu” pojavljuje se na instrumentnoj ploči kada vozač pritisne papučicu gasa.

Nikada ne izlazite iz vozila bez ponovnog stavljanja ručice mjenjača u položaj P i isključivanja motora. U stvari, kod zaustavljenog vozila, dok motor radi s uključenom brzinom, ako ubrzate, vozilo se može pokrenuti.

Opasnost od nesreće.

smetnje u radu

- U slučaju kvara, pali se kontrolno svjetlo © na instrumentnoj ploči, popraćeno porukom “Provjerite parkirnu kočnicu”, a u nekim slučajevima i kontrolnim svjetlom }.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- U slučaju neispravnosti automatske parkirne kočnice pali se kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Kočioni sistem greška” i zvučnim signalom (bip), a u nekim se slučajevima pali kontrolno svjetlo }.

Potrebno je odmah zaustaviti vozilo u skladu s uvjetima u prometu.

Obavezno imobilizirajte vozilo postavljanjem mjenjača u položaj P . Ako je zbog nagiba potrebno, podložite vozilo.