SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, a zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što se povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno da bi vam leđa bila u pravilnom položaju;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite položaj naslona za glavu. Za postizanje maksimalne sigurnosti, udaljenost između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalna;

- podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje vam omogućava bolju vidljivost tijekom vožnje;

- podesite položaj upravljača.

Za dobru učinkovitost stražnjih sigurnosnih pojasova, provjerite ispravno zabravljenje stražnjih sjedala STRAŽNJA SJEDALA : standardna verzija šasije STRAŽNJA SJEDALA : dugačka verzija šasije.

Nepravilno podešeni ili usukani sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak i trudnice moraju biti vezane svojim sigurnosnim pojasom. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Za pravilno podešavanje i postavljanje sigurnosnih pojaseva na svim sjedalima:

- podesite sjedala (položaj sjedišta sjedala i kut naslona sjedala, ako je primjenjivo);

- udobno se smjestite na sjedalu;

- pomaknite rameni pojas 1 što bliže dnu vrata, a da se na njega ne naslanja (po potrebi prilagodite visinu sigurnosnog pojasa ako je moguće) i provjerite je li rameni pojas 1 u dodiru s ramenom;

- postavite trbušni pojas 2 tako da leži ravno na bedrima i preko zdjelice.

Pojas mora biti što je više moguće na tijelu, tj. nemojte nositi debelu odjeću, držati velike predmete ispod pojasa i sl.

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućištu 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja pojasa, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

ß Kontrolno svjetlo nekorištenja sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, sigurnosnog pojasa suvozača

Prikazuje se na središnjem zaslonu A prilikom uključivanja kontakta vozila ako nije zakopčan sigurnosni pojas vozača i/ili suvozača (ako je sjedalo suvozača zauzeto).

Ovisno o vozilu, ako je sjedalo zauzeto, a jedan od tih sigurnosnih pojaseva nije vezan ili se otkopča dok se vozilo kreće brzinom većom od približno 20 km/h, kontrolno svjetlo počet će bljeskati ß i oglasit će se zvučni signal u trajanju od približno 120 sekundi.

Napomena: predmet postavljen na putničko sjedalo može aktivirati kontrolno svjetlo u nekim slučajevima, ovisno o vozilu.

Podsjetnik za stražnji sigurnosni pojas, standardna verzija šasije

(ovisno o vozilu)

Grafička oznaka 6 ili 7 prikazuje se na instrumentnoj ploči kad je kontakt vozila uključen. Time se vozača obavještava o statusu pričvršćivanja svakog od stražnjih sigurnosnih pojaseva:

- otvaranjem vrata;

- stražnji je sigurnosni pojas zakopčan/nezakopčan.

Očitavanje grafike 6 ili 7, ovisno o vozilu:

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan

- crveno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas nije zakopčan.

Kad je brzina vozila manja od približno 20 km/h, prilikom svakog zakopčavanja i otkopčavanja stražnjeg pojasa uključit će se grafički prikaz 6 ili 7 i ostati uključen u trajanju od približno 60 sekundi.

Ako se jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva otkopča tijekom putovanja, a brzina vozila postigne ili prijeđe 20 km/h:

- kontrolno svjetlo ß bljeska na središnjem zaslonu;

i

- oglašava se zvučni signal u trajanju od oko 30 sekundi;

i

- grafička oznaka 6 ili 7 prikazuje se najmanje 60 sekundi, a simbol odgovarajućeg sjedala mijenja boju u crvenu.

Uvijek provjerite jesu li putnici straga pravilno zakopčali svoje pojaseve i odgovara li broj prikazanih sigurnosnih pojaseva broju zauzetih stražnjih sjedala.

Podsjetnik za stražnji sigurnosni pojas, dugačka verzija šasije

(ovisno o vozilu)

Grafička oznaka 8 ili 9 prikazuje se na instrumentnoj ploči kad je kontakt vozila uključen. Time se vozača obavještava o statusu pričvršćivanja svakog od stražnjih sigurnosnih pojaseva:

- otvaranjem vrata;

- stražnji je sigurnosni pojas zakopčan/nezakopčan;

- sjedalo je uklonjeno/ponovo postavljeno STRAŽNJA SJEDALA : dugačka verzija šasije.

Očitavanje grafike 8 ili 9, ovisno o vozilu:

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan

- indikator u crvenoj boji: sjedalo je zauzeto i sigurnosni pojas nije zakopčan;

- sivi simbol: sjedalo nije zauzeto;

- bijeli križ: sjedalo je uklonjeno iz vozila ili nije ponovno električno spojeno s vozilom ili je došlo do pogreške pri spajanju sjedala s vozilom STRAŽNJA SJEDALA : dugačka verzija šasije.

Kontrolno svjetlo ß na središnjem zaslonu pojavljuje se i kad je kontakt uključen, u slučaju da je stražnje sjedalo zauzeto, a sigurnosni pojas nije zakopčan.

Kad je brzina vozila manja od približno 20 km/h, na središnjem zaslonu pojavljuje se kontrolno svjetlo ß ako je stražnje sjedalo zauzeto, a sigurnosni pojas nije pričvršćen. Prati ga grafika 8 ili 9 koja se pojavljuje na približno 60 sekundi svaki put kad se jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva zakopča ili otkopča.

Kad brzina vozila premaši 20 km/h, ako je jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva odvezan ili se odveže tijekom vožnje:

- kontrolno svjetlo ß bljeska na središnjem zaslonu;

i

- oglašava se zvučni signal u trajanju od oko 120 sekundi;

i

- grafička oznaka 8 ili 9 prikazuje se u trajanju od približno 180 sekundi, a boja simbola za odgovarajuće sjedalo mijenja se u crvenu.

Podsjetnik za stražnji sigurnosni pojas, dugačka verzija šasije

(nastavak)

Uvijek provjerite jesu li putnici straga pravilno zakopčali svoje pojaseve i odgovara li broj prikazanih sigurnosnih pojaseva broju zauzetih stražnjih sjedala.

Napomena: ovisno o vozilu, u nekim slučajevima upozorenja će se možda aktivirati ako se na neko od stražnjih sjedala stavi neki predmet.

Kada ponovno postavljate sjedalo u vozilo, obavezno ponovno spojite konektor sjedala. Ako to ne učinite, na vizualnom prikazu 10 ili, ovisno o vozilu, 11, neće biti informacija o kopči sigurnosnog pojasa.

Ako ima stražnjih sjedala koja nisu povezana s vozilom, poruka “Straznje sjedalo prekinuti vezu” prikazuje se na instrumentnoj ploči približno pet sekundi:

- kada se kontakt uključi ako najmanje jedno sjedalo nije spojeno;

- ako se sjedalo odvoji dok je kontakt uključen.

Svako od nespojenih sjedala označeno je bijelim križem na grafičkom prikazu 10 ili 11.

Ako je sjedalo na grafičkom prikazu 10 ili 11 označeno bijelim križem dok se nalazi u vozilu,

konektor sjedala mora se ponovno spojiti u skladu s postupkom ponovnog postavljanja sjedala STRAŽNJA SJEDALA : dugačka verzija šasije.

Ako se i dalje prikazuje isto, obratite se ovlaštenom trgovcu.

Ako postoji pogreška u spoju sjedala s vozilom, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Provjerite priključ sjedala” popraćena grafičkim prikazom 10 ili 11 s bijelim križem i kontrolnim svjetlom .

Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 12 za podešavanje sigurnosnog pojasa po visini tako da pojas prsnog koša prelazi preko tijela na prethodno prikazan način. Pritisnite gumb 12 i podignite ili spustite sigurnosni pojas. Kada ste sve podesili, provjerite da li je zabravljenje pojasa dobro.

Open Sesame” verzija sigurnosnog pojasa za suvozača

Lagano povucite pojas 13.

Pričvrstite kliznu kopču 14 u kućište 15.

Verzija s prednjom klupom za dvoje

U normalnim uvjetima upotrebe sigurnosni pojas sjedala na sredini zakopčajte dok nitko ne sjedi na njemu.

Stražnji bočni sigurnosni pojasevi 16

(standardna verzija šasije)

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Stražnji središnji sigurnosni pojas

(standardna verzija šasije)

Lagano povucite pojas 17 iz ležišta 18.

Ubravite jezičac 21 u crno kućište za zabravljenje 22.

Umetnite posljednji jezičac 20 u crveno kućište 19.

Za spremanje sigurnosnog pojasa, uvucite ga u kućište 18 i pričvrstite kopču 21 na magnet B.

Provjerite ispravan položaj i ispravan rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnjih sjedala.

Stražnji bočni sigurnosni pojasevi 23u drugom redu

(dugačka verzija šasije)

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Funkcionalnost stražnjih sjedala STRAŽNJA SJEDALA : dugačka verzija šasije.

Stražnji središnji sigurnosni pojas u drugom redu

(dugačka verzija šasije)

Lagano povucite pojas 25 iz ležišta 24.

Ubravite jezičac 26 u crno kućište za zabravljenje 27.

Umetnite posljednji jezičac 29 u crveno kućište 28.

Da biste sigurnosni pojas spremili, uvucite ga u kućište 24 i, ovisno o vozilu, pričvrstite kopču 26 na magnet C.

Stražnji sigurnosni pojasevi u trećem redu 30

(dugačka verzija šasije)

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Provjerite ispravan položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnjih sjedala.

Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

- Dijelovi sustava koji su tvornički ugrađeni ne smiju se mijenjati: sigurnosni pojasevi i sjedala kao i njihova pričvršćenja. Za posebne slučajeve (npr. postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet ovlaštenog zastupnika.

- Nemojte umetati predmete koji stvaraju razmake između remena (npr. kvačice, kopče itd.) jer sigurnosni pojas koji je prelabav može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati malu bebu ili dijete na vašim koljenima sa svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Prilikom postavljanja sjedala stražnje klupe pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite je li kućište zabravljenja ispravno postavljeno (osobe ili predmeti ne smiju ga sakriti, zgnječiti, zakloniti).