Natrag na popis

STOP AND GO PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka iz radara ili kamere, funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go pruža vam mogućnost održavanja odabrane brzine (putne brzine) uz istodobno održavanje sigurnog razmaka od vozila koje je ispred vas u istoj prometnoj traci.

Ovisno o vozilu, kada je aktivirana funkcija “Otkrivanje prometnih znakova”, OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA sustav može prilagoditi brzinu vašeg vozila prema znakovima ograničenja brzine koje prepozna kamera.

Ako se vozilo koje je ispred vas zaustavi, prilagodljivi regulator brzine Stop and Go može u potpunosti zaustaviti vaše vozilo prije ponovnog kretanja.

Sustav upravlja ubrzavanjem i usporavanjem vašeg vozila pomoću motora i kočionog sustava.

Maksimalni doseg sustava otprilike je 150 m. Može se razlikovati ovisno o uvjetima na cesti (reljefu tla, vremenskim uvjetima itd.).

U skladu s uvjetima na cesti (stanje u prometu, vremenski uvjeti itd.), funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go može se uključiti:

- pri brzinama od 0 km/h 135 km/h.

Funkciju označava simbol .

Napomena:

- vozač mora uzeti u obzir maksimalno ograničenje brzine i sigurnosne udaljenosti u zemlji u kojoj vozi;

- prilagodljivi regulator brzine Stop and Go može kočiti silom koja može iznositi do trećine kapaciteta kočenja vozila. Ovisno o situaciji, vozač će možda morati jače kočiti.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go ne pokreće zaustavljanje u slučaju nužde te je njegova sposobnost kočenja ograničena.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu obvezu poštovanja ograničenja brzine i oprez.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu u skladu s okruženjem i uvjetima u prometu.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go smije se upotrebljavati isključivo na autocesti (ili na cesti s više voznih traka odvojenih pregradom). Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar itd.). Opasnost od nesreće.

Položaj kamere 1

Pobrinite se da vjetrobransko staklo nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Položaj radara 2

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom/pričvršćenom prednjom registarskom pločicom), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne skriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Komande

3 Postavke sigurnosnog razmaka

4 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem putne brzine) ( 0).

5 Stop and Go Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje prilagodljivog regulatora brzine .

6 Prekidač za uključivanje, pohranjivanje i smanjivanje putne brzine ( SET/-).

7 Prekidač za uključivanje i povećanje putne brzine ili za pozivanje upamćene putne brzine ( RES/+).

Da bi se omogućio ispravan rad sustava, područja radara i kamere moraju se održavati čistima i na njima se ne smiju izvoditi preinake.

Funkciju regulatora brzine možete povezati s funkcijom “Otkrivanje prometnih znakova” OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA.

Prikazi

8 Kontrolno svjetlo upozorenja prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go.

9 Vozilo ispred.

10 Pohranjeni sigurnosni razmak.

11 Pohranjena putna brzina.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 5.

Kontrolno svjetlo pali se u sivoj boji, a poruka “Adaptivni tempomat ON” prikazuje se na instrumentnoj ploči popraćena crticama kao znak da je funkcija regulatora brzine uključena te da čeka pohranjivanje putne brzine.

Ova se funkcija ne može uključiti kada je:

- parkirna kočnica zategnuta

- funkcija pomoći pri parkiranju već je uključena POMOĆ PRI PARKIRANJU..

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Adapt. tempomat nedostupan”.

Aktiviranje regulatora brzine

Kada je vozilo zaustavljeno ili se kreće stabilnom brzinom (za sva vozila), pritisnite prekidač 6 ( SET/-) ili 7 ( RES/+) za uključivanje funkcije i pohranjivanje trenutačne brzine. Najmanja je putna brzina 30 km/h.

Putna brzina 11 zamjenjuje crtice, a radnja regulatora brzine potvrđuje se prikazivanjem putne brzine u zelenoj boji, zajedno s kontrolnim svjetlom . Ako pokušate uključiti funkciju dok se vozilo kreće brzinom većom od 135 km/h, prikazat će se poruka “Brzina netočna” i funkcija će ostati isključena.

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Ako je brzina vašeg vozila manja od 30 km/h, funkcija upotrebljava zadanu putnu brzinu od 30 km/h. Vozilo će ubrzavati dok ne dosegne pohranjenu putnu brzinu.

Važno: u svakom trenutku morate noge držati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u slučaju da je to potrebno.

Uključivanje komande sigurnosnog razmaka

Čim se regulator brzine uključi, zadani sigurnosni razmak 10 prikazuje se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči. Zadani sigurnosni razmak odgovara trajanju od otprilike dvije sekunde (pogledajte sljedeće stranice).

Ako sustav otkrije vozilo u vašoj prometnoj traci, obris vozila 9 prikazuje se iznad indikatora udaljenosti 10 na instrumentnoj ploči.

Vaše vozilo prilagođava svoju brzinu brzini vozila koje je ispred te po potrebi koči (pale se stop svjetla) da bi se održala udaljenost prikazana na instrumentnoj ploči.

Napomena: veličina obrisa 9 varira ovisno o udaljenost između vas i vozila koje je ispred vas. Što je obris veći, to je vozilo koje je ispred bliže.

Postavljanje putne brzine

Brzinu možete promijeniti uzastopnim pritiskanjem (za malu promjenu) ili pritiskanjem i držanjem (za veću promjenu) prekidača 6 ili 7:

- prekidač “ SET/-" 6 upotrijebite za smanjenje brzine

- prekidač “ RES/+" 7 upotrijebite za povećanje brzine.

Podešavanje razmaka između vozila

Sigurnosni razmak od vozila koje je ispred vas možete promijeniti u bilo kojem trenutku ponavljajućim pritiskanjem prekidača 3.

Vodoravni indikator udaljenosti na instrumentnoj ploči označava različite dostupne sigurnosne razmake:

- indikator udaljenosti A: veliki razmak (odgovara trajanju od otprilike 2,4 sekunde)

Podešavanje razmaka između vozila

(nastavak)

- indikator udaljenosti B: srednji razmak 2 (odgovara trajanju od otprilike 2 sekunde)

- indikator udaljenosti C: srednji razmak 1 (odgovara trajanju od otprilike 1,6 sekundi)

- indikator udaljenosti D: mali razmak (odgovara trajanju od otprilike 1,2 sekunde).

Odabrani indikator udaljenosti prikazuje se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči. Ostali indikatori udaljenosti ostaju sivi.

Napomena: razmak se mora postaviti u skladu sa stanjem u prometu, lokalnim propisima i vremenskim uvjetima.

Sigurnosna udaljenost prilagođava se prema zadanim postavkama na indikatoru udaljenosti B.

Prekoračenje putne brzine

Putnu brzinu moguće je prekoračiti u bilo kojem trenutku primjenom papučice gasa.

Ako je se prijeđe, putna brzina 11 prikazuje se u crvenoj boji.

Indikator udaljenosti treperi ako je razmak između vašeg vozila i vozila koje je ispred vas manji od odabranog sigurnosnog razmaka: funkcija komande sigurnosnog razmaka više nije uključena.

Zatim otpustite papučicu gasa: regulator brzine i komanda sigurnosnog razmaka automatski će nastaviti s uputama o brzini i razmaku koje ste prethodno odabrali.

Manevar za pretjecanje

Ako želite prestići vozilo koje je ispred vas, uključivanje pokazivača smjera privremeno će poništiti komandu sigurnosnog razmaka i omogućit ubrzavanje dovoljno za izvršavanje pretjecanja.

Funkcija Stop and Start (pokretanje i zaustavljanje motora)

Ako vozilo ispred vas usporava, sustav se prilagođava njegovoj brzini do potpunog zaustavljanja, ako je potrebno (npr. gust promet). Vozilo se zaustavlja nekoliko metara od vozila koje je ispred njega.

Prilikom ponovnog kretanja vozila koje je ispred vas:

- Ako zaustavljanje nije duže od otprilike tri sekunde, vozilo se pokreće automatski, bez ikakvog djelovanja vozača.

- Ako je zaustavljanje duže od otprilike tri sekunde, morate pritisnuti papučicu gasa ili tipku 7 ( RES/+) da bi se vozilo ponovno pokrenulo. Poruka ”Pritisni RES/+ ili ubrzaj” prikazuje se na instrumentnoj ploči radi potvrde.

Ako je zaustavljanje duže od otprilike tri minute, automatska parkirna kočnica automatski se aktivira, a prilagodljivi se regulator brzine Stop and Go isključuje. Kontrolno svjetlo nestaje kao potvrda isključivanja funkcije.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkciju možete postaviti u stanje mirovanja kada:

- djelujete na prekidač 4 ( 0);

- djelujete na papučicu kočnice dok se vozilo kreće.

Sustav isključuje funkciju ako:

- prebacite ručicu birača brzina u položaj P ili N;

- uključite stupanj za vožnju unazad;

- otkopčate sigurnosni pojas vozača;

- otvorite neki otvarajući dio;

- pritisnete tipku za pokretanje/zaustavljanje motora;

- je nagib prestrm;

- brzina vozila veća je od 135 km/h;

- aktiviraju se određene funkcije pomoći u vožnji i mehanizmi za ispravljanje (aktivno naglo kočenje, ABS, ESC).

U svim slučajevima, stanje mirovanja potvrđuje se prikazivanjem kontrolnih svjetala u sivoj boji i porukom “Adapt. tempomat odspojen” na instrumentnoj ploči.

Postavljanje prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go u stanje mirovanja ili isključivanje istoga ne uzrokuje brzo smanjenje brzine: morate kočiti pritiskom na papučicu kočnice ako je to potrebno.

Izlaz iz stanja mirovanja

Na temelju pohranjene putne brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 7 ( RES/+) u rasponu potvrđenih brzina.

Prilikom ponovne upotrebe pohranjene brzine uključivanje regulatora brzine potvrđuje se paljenjem putne brzine u zelenoj boji.

Napomena: ako je pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će ubrzati da bi dostiglo tu brzinu.

Na temelju trenutne brzine

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 6 ( SET/-) ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Upozorenja za preuzimanje kontrole nad vozilom

U nekim situacijama (npr. približavanje puno sporijem vozilu, vozilo ispred vas brzo mijenja prometne trake itd.), sustav možda neće imati vremena reagirati.

Ovisno o situaciji, sustav daje zvučni signal povezan s:

- narančastim upozorenjem E ako situacija zahtijeva pažnju vozača

ili

- crvenim upozorenjem F popraćenim porukom ”Koči !!!” ako situacija zahtijeva trenutnu pažnju vozača.

U svakom slučaju reagirajte u skladu s tim te izvršite odgovarajuće manevre.

Isključivanje funkcije

Funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go isključuje se kada pritisnete prekidač 5.

Kontrolno svjetlo nestaje s instrumentne ploče kao potvrda da funkcija više nije uključena.

Privremena nedostupnost

Radar može prepoznati vozila koja su ispred vašeg vozila. Sustav ne može raditi ispravno ako je područje prepoznavanja radara zaklonjeno ili ako postoje smetnje signala.

Ako je područje prepoznavanja radara zaklonjeno ili ako postoje smetnje signala radara, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Prednji radar nema vidljivost”, a prilagodljivi se regulator brzine Stop and Go prekida. Zeleno kontrolno svjetlo nestaje kao potvrda da se funkcija automatski isključila.

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom/pričvršćenom prednjom registarskom pločicom), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne skriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Uvjeti u nekim zemljopisnom područjima mogu ometati funkciju, na primjer:

- suha područja, tuneli, dugi mostovi ili slabo upotrebljavane ceste bez razdjelnih linija, bez znakova ili stabala u blizini

- vojno područje ili područje zračne luke.

Ta područja morate napustiti da bi funkcija mogla raditi.

U svakom slučaju, ako se poruka ne obriše nakon ponovnog pokretanja motora, potražite savjet kod ovlaštenog zastupnika.

smetnje u radu

Ako se otkrije neispravnost u radu funkcije prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka Provjerite tempomat, a funkcija se prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go isključuje.

Ako je u radu jedne ili više komponenti sustava otkrivena smetnja, funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go se isključuje.

Kontrolno svjetlo © prikazuje se na instrumentnoj ploči zajedno s jednom od sljedećih poruka, ovisno o kvaru:

- ”provjeriti prednju kameru”;

- “provjeriti prednji radar”

- “provjeriti kamera/radar”

- ”Provjerite vozilo”.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ograničenja u radu sustava

Prepoznavanje vozila

Ovaj sustav prepoznaje samo vozila (automobile, kamione, motocikle) koja se kreću u istom smjeru kao i vaše vozilo.

Vozilo koje se uključuje na istu prometnu traku (npr.: G) sustav će uzeti u obzir tek kada dođe u područja prepoznavanja kamere i radara.

Sustav može uključiti naglo ili odgođeno kočenje.

Sustav ne može prepoznati:

- vozila koja dolaze na raskrižja: skliska cesta (npr. H) itd.

- vozila koja se kreću pogrešnom stranom ceste ili se prema vama kreću vožnjom unazad.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go smije se upotrebljavati isključivo na autocestama (ili na cestama s više voznih traka odvojenih pregradom).

Prepoznavanje tijekom vožnje u zavojima

Prilikom ulaska u zavoj ili preko prevoja, radar i/ili kamera možda privremeno neće moći prepoznati vozilo koje je ispred (npr.: J).

Sustav može pokrenuti ubrzavanje.

Prilikom izlaska iz zavoja može doći do smetnji ili zakašnjelog prepoznavanja vozila ispred.

Sustav može uključiti naglo ili odgođeno kočenje.

Prepoznavanje vozila u susjednim trakama

Sustav može prepoznati vozila koja se kreću susjednom prometnom trakom kada:

- ulazite u zavoj (npr.: K)

- vozite po cesti s uskim prometnim trakama

- je brzina vozila u susjednoj traci manja te ako se jedno od vozila nalazi preblizu prometne trake drugog vozila.

Sustav može pogrešno pokrenuti usporavanje ili kočenje.

Vozila sakrivena zbog razlika u reljefu tla

Sustav neće prepoznati vozila sakrivena zbog razlika u reljefu tla ili vozila koja se nalaze izvan područja prepoznavanja kamere ili radara prilikom vožnje uzbrdo ili nizbrdo.

Vozila izvan područja prepoznavanja kamere i radara.

Sustav će kasno reagirati ili neće reagirati uopće ako su otkrivena vozila izvan područja prepoznavanja kamere i radara, a posebno u sljedećim slučajevima:

- vozila koja prevoze dugačke predmete koji prelaze crtu

- stvarna duljina visokih vozila (npr.: L) izvan je područja prepoznavanja radara (građevinski strojevi, vučno vozilo poljoprivredne opreme itd.)

- vozila koja nisu dovoljno centrirana na prometnoj traci;

- uska vozila koja se nalaze vrlo blizu (npr.: M).

Zaustavljena vozila i vozila koja se sporo kreću

Kada je vaša brzina veća od otprilike 50 km/h, sustav ne prepoznaje:

- zaustavljena vozila (npr. N)

- vozila koja se kreću vrlo sporo.

Kada je vaša brzina manja od otprilike 50 km/h, sustav možda neće reagirati ili će reagirati zakašnjelo na:

- zaustavljena vozila (npr. N)

- vozila koja se kreću vrlo sporo

- vozila koja su ispred vas 12 i koja mijenjaju prometnu traku te time otkrivaju zaustavljeno vozilo 13 (npr.: P).

Uvijek budite spremni preuzeti kontrolu nad svojim vozilom kada dođete do zaustavljenog vozila ili vozila koje se kreće vrlo sporo (npr.: N).

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go ne pokreće zaustavljanje u slučaju nužde te je njegova sposobnost kočenja ograničena.

Neprepoznavanje nepomičnih prepreka i malenih predmeta

Sustav ne može prepoznati:

- pješake, bicikle, skutere itd.

- životinje;

- nepomične prepreke (naplatne rampe, zidove itd.) (npr.: Q).

Te predmete sustav ne uzima u obzir. Oni ne pokreću nikakvo upozorenje ili reakciju sustava.

Detekcija vozila koja se pomiču u voznu traku velikom brzinom

Kada drugo vozilo 14 (motocikl, automobil itd.) koje se kreće velikom brzinom prestigne vaše vozilo (primjer R) te se privremeno postavi između vašeg vozila i vozila ispred vas 15, sustav može aktivirati nepotrebno ubrzavanje, usporavanje ili kočenje.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu odgovornost za poštivanje ograničenja brzine i sigurnosnih razmaka te oprez.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Vozač mora uvijek prilagoditi brzinu u skladu s okruženjem i uvjetima vožnje, bez obzira na naputke sustava.

Osim linija koje određuju trake, sustav ne prepoznaje prometne pokazatelje (semafori, znakovi, pješački prijelazi itd.). Oni ne pokreću nikakvo upozorenje ili reakciju sustava.

Sustav se ni u kojem slučaju ne smije koristiti kao senzor prepreke ili sustav protiv sudara.

Funkciju prilagodljivog regulatora brzine upotrebljavajte Stop and Go samo na autocestama (ili na cestama s dvije prometne trake, odvojene sigurnosnom barijerom od traka iz suprotnog smjera).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radara i/ili kamere i to može utjecati na njihov rad. Isključite sustav i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat u blizini radara i/ili kamere (zamjene, popravci, preinake vjetrobranskog stakla, bojanje itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- vozilo se kreće zavojitom cestom;

- vozilo se vuče (u kvaru);

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-kućicu;

- tijekom vožnje u tunelu ili blizu metalne konstrukcije

- prilikom dolaska vozila do naplatnih kućica, do područja s radovima na cesti ili na usku prometnu traku

- tijekom vožnje uzbrdo ili nizbrdo po vrlo strmom nagibu

- tijekom slabe vidljivosti (jako sunce, magla itd.)

- tijekom vožnje skliskim kolnikom (kiša, snijeg, šljunak itd.)

- tijekom loših vremenskih uvjeta (kiša, snijeg, bočni vjetar itd.)

- kada je područje radara oštećeno (udarci itd.)

- Oštećeno je područje kamere (npr. s unutarnje ili vanjske strane vjetrobranskog stakla).

- Vjetrobransko je staklo napuknuto ili iskrivljeno.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- Vjetrobransko staklo ili područje radara prekriveno je (prljavštinom, ledom, snijegom, kondenzacijom, registarskom pločicom itd.).

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, jaka kiša, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- loš kontrast između vozila ispred i okoline (npr. bijelo vozilo u snježnom području itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.)

- sporije vozilo sa značajnom razlikom u brzini

- upotreba tepiha koji nisu prilagođeni vozilu. Na strani vozača upotrebljavajte isključivo tepihe prikladne za vaše vozilo, koji se pričvršćuju na prethodno ugrađena pričvršćenja, te redovito provjeravajte njihovo pravilno pričvršćenje. Nemojte postavljati više tepiha jedan na drugi. Opasnost od zaglavljenja papučica.

U ovim slučajevima sustav može pogrešno intervenirati.

Postoji opasnost od neželjenog kočenja ili ubrzavanja.

Mnoge nepredvidljive situacije mogu utjecati na rad sustava. Neke predmete ili vozila koji se mogu pojaviti u području prepoznavanja kamere ili radara sustav može pogrešno interpretirati što može dovesti do neprikladnog ubrzavanja ili kočenja.

Uvijek mora paziti na iznenadne događaje koji se mogu dogoditi tijekom vožnje. Uvijek održavajte nadzor nad vozilom tako da noge držite u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u bilo kojem slučaju.