Natrag na popis

SUSTAV POMOĆI ZA ODRŽAVANJE VOZNE TRAKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoću podataka s kamere 1 ova funkcija uključuje korektivnu radnju na upravljačkom sustavu vozila ako vozilo prijeđe preko linije vozne trake (pune ili isprekidane) bez uključivanja pokazivača smjera.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

U bilo kojem trenutku možete pomoću upravljača preuzeti kontrolu nad vozilom.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Uključivanje/isključivanje

Da biste uključili funkciju, pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za odabir funkcije “Sustav pomoći za održavanje vozne trake” na instrument ploči.

Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Pracenje trake ukljuceno” i kontrolno svjetlo “ ”.

Kad je sustav pomoći za održavanje vozne trake uključen, funkcija “Upozorenje na izlazak iz vozne trake” automatski se uključuje. UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ VOZNE TRAKE.

Da biste funkciju onemogućili, pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za odabir opcije “Pracenje trake iskljuceno” na instrumentnoj ploči.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Napomena: isključivanje funkcije “Sustav pomoći za održavanje vozne trake” uzrokuje isključivanje funkcije “Upozorenje na izlazak iz vozne trake”.

Pri svakom pokretanju vozila, funkcija nastavlja način rada koji je bio pohranjen u trenutku posljednjeg zaustavljanja motora.

Rad

Kad je funkcija uključena, kontrolno svjetlo te lijeva i desna crta 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Funkcija je postavljena da radi kada je brzina vozila veća 70 km/h i ako su kontrolno svjetlo i pokazivači korekcije 3 prikazani u bijeloj boji.

Funkcija se uključuje ako vozilo prijeđe liniju vozne trake bez uključivanje pokazivača smjera.

U tim slučajevima:

- funkcija pokreće radnju na sustavu upravljanja vozila s ciljem ispravka putanje vozila

- kontrolno svjetlo i pokazivač 3 na instrumentnoj ploči na strani prijeđene crte postaje žut.

Napomena: u zavojima funkcija dopušta lagano “rezanje” zavoja.

Ako korektivna radnja na sustavu upravljanja nije dovoljna, kontrolno svjetlo i pokazivač 3 na instrumentnoj ploči na strani prijeđene crte postaju crveni, popraćeni vibriranjem kola upravljača.

Posebni slučajevi

Za vrijeme upotrebe ove funkcije:

- Ako sustav ne može otkriti nikakvu radnju vozača na upravljač vozila, na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo u žutoj boji s porukom “Drži ruke na volanu” i zvučnim upozorenjem;

- Ako je korektivna radnja sustava upravljanja predugo aktivna, oglašava se zvučno upozorenje, a pokazivač smjera 3 na strani trake o kojoj se radi treperi sve dok vozač ne preuzme kontrolu.

Ispravljanje putanje možete u svakom trenutku prekinuti pomicanjem upravljača.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

- vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost

- uključivanje pokazivača smjera;

- jako ubrzanje

- naglo kočenje

- promjena širine trake;

- rad aktivnog sustava kočenja u slučaju nužde;

-...

Ako funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo te kontrolna svjetla lijevog/desnog pokazivača korekcije 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- uključena je brzina za vožnju unatrag

- vidno polje kamere je zaklonjeno

- prikazano je kontrolno svjetlo û.

Kontrolno svjetlo i kontrolna svjetla pokazivača lijeve/desne crte prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Ako je vozilo opremljeno kukom za vuču koju je sustav prepoznao, na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Prikolica: bočni senzori OFF” koja vas obavještava da sustav pomoći za održavanje vozne trake ne radi.

Podešavanja

Vozila opremljena multimedijskim zaslonom.

Za pristup postavkama funkcije multimedijskog zaslona 4 pogledajte upute za multimedijski sustav:

- “VIBRACIJE”: podešavanje vibriranja upravljača za funkciju “Upozorenje na izlazak iz vozne trake”;

- “Upozorenje”: podesite razinu osjetljivosti otkrivanja rubnih crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Kasnije”: crta otkrivena prilikom prelaska;

- “Normalno”: crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Ranije”: otkrivena crta u blizini.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Podešavanja (nastavak)

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

- Dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite prekidač 5 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 do izbornika “Postavke”. Pritisnite prekidač 8 OK;

- Uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 do izbornika “POMOĆ U VOŽNJI”. Pritisnite prekidač 8 OK;

- Za pristup izborniku “Osjetljivost sustava pomoći za održavanje vozne trake” pomičite se uzastopnim pritiskanjem tipke 6 ili 7. Pritisnite prekidač 8 OK ;

- Za podešavanje postavke pomičite se uzastopnim pritiskanjem komande 6 ili 7. Pritisnite prekidač 8 OK.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, kontrolno svjetlo © svijetli na instrumentnoj ploči, s porukom “provjeriti prednju kameru”.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, kiša, tuča, poledica itd.)

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na cesti su nepravilne ili se teško razaznaju (npr. djelomično su izbrisane, prekomjerno su razmaknute, cestovna površina je izobličena)

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti ispred vas u istoj prometnoj traci.

U tom slučaju “Pomoć za ostajanje u traci” može neispravno reagirati ili uopće ne reagirati.

Postoji opasnost od neželjene i neispravne korekcije putanje ili se putanja uopće neće korigirati.

Isključenje rada

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje kamere oštećeno je (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru);

- cesta je skliska (snijeg, poledica, voda na cesti, šljunak itd.);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni);

- vozilo je povezano s kukom za vuču koju sustav ne prepoznaje;

- vozilo ulazi u područje s različitom horizontalnom signalizacijom (područje na kojem se izvode radovi na cesti itd.).