RUČICA MJENJAČA, RUČNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručna kočnica

Za otpuštanje

Povucite ručicu 2 lagano prema gore, pritisnite gumb 1 i vratite ručicu prema dolje.

Kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči isključit će se.

Ako vozite s neotpuštenom ručnom kočnicom, crveno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči ostat će upaljeno.

Za zatezanje

Povucite ručicu 2 prema gore. Provjerite da je vozilo doista imobilizirano. Kontrolno svjetlo } uključuje se na instrumentnoj ploči.

Za vrijeme vožnje pazite da je ručna kočnica otpuštena do kraja (crveno kontrolno svjetlo je ugašeno), postoji opasnost od pregrijavanja, odnosno oštećenja.

Dok je vozilo zaustavljeno, ovisno o nagibu i/ili opterećenju vozila možda ćete morati zategnuti ručnu kočnicu na barem dva zupca više i pomaknuti ručicu brzina u položaj P.

Vozilo se može pokrenuti samo ako kabel za punjenje nije priključen na vozilo.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom manevriranja (primjer : udarac u kamen, visoki pločnik ili neku drugu komunalnu opremu) možete oštetiti vozilo (na primjer: iskrivljenje osovine), električni strujni krug ili pogonski akumulator.

Ne dodirujte elemente strujnog kruga ni tekućine.

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Opasnost od teških ozljeda ili strujnog udara i opasnost po život.