Natrag na popis

UPOZORENJE ZA MRTVI KUT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav upozorava vozača kada se drugo vozilo nalazi u području njegova dosega A.

Sustav je djelatan dok je brzina vozila između 30 i 140 km/h.

Ova funkcija koristi senzore 1 postavljene na prednjem i stražnjem braniku obje strane.

Osobitost

Pazite da senzori nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg...).

Ako je jedan od senzora zaklonjen, na instrumentnoj će se ploči prikazati poruka “Mrtva tocka ocistite senzor”. Očistite senzore.

Ova je funkcija dodatni sustav za pomoć koji upozorava na prisutnost drugog vozila u području mrtvog kuta vašeg vozila.

Ona dakle ne može, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri vožnji.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Uključivanje/isključivanje

Ako pritisnete prekidač 2, sustav je aktiviran. Pali se kontrolno svjetlo na prekidaču, a na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Mrtva tocka upozorenje uklj”.

Ako pritisnete prekidač 2 ponovno, sustav je deaktiviran.

Posebni uvjeti za prikolicu

Ako je vozilo opremljeno kukom za vuču koju je sustav prepoznao, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Prikolica:mrtva tocka upoz isklj”, koja vas obavještava da funkcija ne radi. Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač se gasi.

Za izbor opreme koja odgovara vašem vozilu predlažemo vam da potražite savjet ovlaštenog zastupnika.

Rad

Ta funkcija prikazuje upozorenje:

- kada je brzina vozila od približno 30 km/h do 140 km/h;

- kada se vozilo nalazi u području mrtvog kuta i kreće se u istom smjeru kao vaše vozilo.

Ako vaše vozilo pretječe neko drugo vozilo, pokazivač 3 će se uključiti samo ako se vozilo koje se pretječe nalazi u mrtvom kutu dulje od jedne sekunde.

Prilikom pokretanja motora sustav se vraća u radno stanje u kojem je bio prije isključenja kontakta.

Pokazivač 3

Pokazivač smjera 3 nalazi se na oba retrovizora 4.

Napomena: redovito čistite retrovizore 4 kako bi pokazivači bili vidljivi 3.

Prikaz B

Funkcija je uključena i ne otkriva nijedno vozilo.

Prikaz C

Prvo upozorenje: kontrolno svjetlo 3 znači da je otkriveno vozilo u području mrtvog kuta.

Prikaz D

Dok je uključen pokazivač smjera, pokazivač 3 treperi kada sustav otkrije vozilo u području mrtvog kuta na strani u koju se spremate okrenuti kolo upravljača. Ako isključite pokazivač smjera, pokazivač upozorenja prelazi na prvo upozorenje (prikaz C).

Kapacitet dosega sustava utemeljen je na širini standardnog prometnog traka. Ako vozite u uskom prometnom traku, moguće je otkrivanje vozila u drugim voznim trakovima.

Uvjeti kada sustav neće raditi

- Ako objekt nije u pokretu;

- ako je promet gust;

- pri vožnji zavojitim cestama;

- ako prednji i stražnji senzori istodobno otkriju objekt (npr. dugački kamion).

-...

Smetnje u radu

Ako sustav otkrije pogrešku, na instrumentnoj se ploči prikazuje “Provjerite upozo za mrtvu tocku”. Nazovite Predstavnika marke.

Napomena: kad se motor pokrene, kontrolno svjetlo 3, prikaz B, zatreperi tri puta. Ta je situacija normalna.

Ako je na vozilo priključena prikolica, obavezno onemogućite sustav prekidačem 2.

Zbog senzora ugrađenih u odbojnike, preporučuje se da sve zahvate (popravci, zamjene, sitni prepravci na boji itd.) obavlja stručno osoblje.

- Kapacitet dosega sustava utemeljen je na širini standardnog prometnog traka. Ako vozite širim prometnim trakom, sustav možda neće otkriti vozilo u mrtvom kutu.

- U slučaju izloženosti snažnom elektromagnetskom zračenju (vožnja ispod vodova pod visokim naponom) ili u jako lošim meteorološkim uvjetima (jaka kiša, snijeg itd.), može doći do trenutačnog poremećaja u radu sustava. Budite oprezni i pratite uvjete u prometu.

Postoji opasnost od nesreće.

SUSTAV UPOZORENJA O MRTVOM KUTU