Natrag na popis

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za podizanje naslona za glavu

Povucite naslon za glavu prema gore do željene visine.

Provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Za spuštanje naslona za glavu

Pritisnite gumb 2 i spustite naslon za glavu do željene visine.

Provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Za vađenje naslona za glavu

Pritisnite gumb 2 i podižite naslon za glavu sve dok ga ne oslobodite (po potrebi nagnite naslon sjedala unazad).

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Umetnite šipke naslona za glavu u utore1, ozubljenje prema naprijed (nagnite naslon unazad ako je potrebno). Gurnite naslon za glavu do blokiranja i nakon toga pritisnite gumb 2 kako biste ga namjestili na željenu visinu. Provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Naslon za glavu je sigurnosni element, pa stoga pazite da je prisutan i da je dobro postavljen: razmak između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalan; vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće vašem tjemenu A.