Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori, označeni strelicama 1, ugrađeni su u branike da bi mjerili udaljenost između vozila i prepreke.

To mjerenje se očituje zvučnim signalima čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 20 ili 30 centimetra.

Sustav otkriva prepreke ispred, iza i sa strane vozila.

Sustav pomoći pri parkiranju uključuje se samo ako vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 10 km/h.

Sustav pomoći pri parkiranju ne uzima u obzir sustave za vuču i prenošenje tereta itd.

Položaj ultrazvučnih senzora

Ultrazvučni senzori označeni strelicama 1 i ne smiju biti prekriveni (prljavštinom, blatom, snijegom ili loše postavljenom/pričvršćenom registarskom pločicom), udareni, izmijenjeni (uključujući i boju na karoseriji) ili zaklonjeni dodatnom opremom ugrađenom na stražnji i/ili, ovisno o vozilu, prednji kraj vašeg vozila.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom manevriranja.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Napomena: zaslon 2 omogućuje prikaz okruženja vozila kao dodatak zvučnim signalima.

Zahvat

Otkrivena je većina predmeta blizu stražnje ili, ovisno o vozilu, prednje strane vozila.

Ovisno o vozilu, područja će biti prikazana na prikazu 2.

Napomena: u slučaju promjene putanje tijekom manevra, može se dogoditi da se kasno signalizira opasnost od sudara s preprekom

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Isključivanje sustava

Ručno isključivanje sustava pomoći pri parkiranju

Pritisnite prekidač 3 za isključenje sustava.

Pojavljuje se kontrolno svjetlo 3 na prekidaču kako bi označilo isključenje sustava.

Ponovni pritisak uključuje sustav i kontrolno svjetlo se gasi.

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- ako se ispred ultrazvučnih senzora nalazi oprema za vuču, prenošenje ili prikolicu

- u slučaju oštećenja ultrazvučnih senzora.

Automatsko isključivanje pomoći pri parkiranju sprijeda

Sustav se isključuje:

- kada je brzina vozila veća od otprilike 10 km/h;

- kada je vozilo zaustavljeno više od otprilike pet sekundi i kada je otkrivena prepreka (u slučaju gužve…) ;

- kad je vozilo u slobodnom hodu;

- kada se otkrije kvar u radu.

smetnje u radu

Ovisno o vozilu, kada sustav otkrije nepravilnost u radu, poruka “Provjeriti park. senzore” prikazuje se na instrumentnoj ploči popraćena kontrolnim svjetlom © i javlja se zvučni signal bip u trajanju od 5 sekundi. Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje senzora i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravci, zamjene itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, tuča, poledica itd.);

- u slučaju izlaganja jakim elektromagnetskim valovima (pod visokonaponskim vodovima, itd.);

- neke vrste buke (motocikl, kamion, pneumatska bušilica itd.);

- postavljanje nekompatibilne kuke ili kugle za vuču;

- ...

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Ograničenja u radu sustava

- Područje oko senzora mora ostati čisto i na njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio ispravan rad sustava.

- Manje objekte koji se kreću u blizini vozila (motocikle, bicikle, pješake itd.) sustav možda neće prepoznati.

- Sustav možda neće otkriti predmete koji su preblizu vozila.

- Sustav možda neće izdati upozorenje kada postoji značajna razlika u brzini drugih vozila ili objekata.

- Ako tijekom manevriranja dođe do promjene putanje, sustav može sporo prijavljivati prepreke.

- Kad vozilo vuče prikolicu, stražnji sustav pomoći pri parkiranju mora biti isključen.

Isključenje funkcije

Morate isključiti funkciju ako je oštećeno područje senzora.

SUSTAV POMOĆI PRI PARKIRANJU SPRIJEDA/STRAGA

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD