Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ograničivač brzine je funkcija koja vam pomaže da ne prijeđete brzinu vožnje koju ste odabrali, a koja se naziva ograničena brzina.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Podsjetnik na pohranjeno ograničenje brzine i povećanje ograničenja brzine (RES/+).

3 Uključivanje, pohrana i silazna promjena ograničenja brzine (SET/-).

4 Stavljanje funkcije stanje pripravnosti (s memoriranjem ograničene brzine (0).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1 na strani . Kontrolno svjetlo 5 pali se u narančastoj boji te se, ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči prikazuje poruka “Ograničivač brzine aktiviran” ili “Limitator XXX km/h” popraćena crticama, što označava da je funkcija ograničivača brzine uključena i čeka na pohranu brzine ograničenja.

Za pohranjivanje trenutne brzine pritisnite prekidač 3 (SET/-): ograničena brzina zamjenjuje crtice.

Minimalna pohranjena brzina će biti 30 km/h.

Vožnja

Kada je neka ograničena brzina upamćena, pod uvjetom da se ta brzina ne dosegne, vožnja je slična kao na vozilu bez ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Promjena ograničene brzine

Možete mijenjati ograničenu brzinu uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 2 (RES/+) za povećanje brzine

- prekidač 3 (SET/-) za smanjivanje brzine.

Funkcija ograničivač brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Ako ograničivač brzine nije dostupan (nakon nekoliko pokušaja uključivanja), obratite se ovlaštenom zastupniku.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gada (preko “tvrdog oslonca”).

Za vrijeme prekoračivanja brzine, namještena vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine se vraća čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

Prilikom vožnje na strmoj nizbrdici sustav možda neće moći održavati ograničenje brzine: ograničena brzina treperit će na instrumentnoj ploči, a ovisno o vozilu oglašavat će se i zvučni signal u redovitim razmacima kako bi vas obavijestio o situaciji.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine prelazi u stanje mirovanja ako djelujete na prekidač 4 (0). Ograničena brzina ostaje upamćena te se, ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči prikazuje poruka “Memorirano XXX km/h” s prikazom memorirane brzine.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je neka brzina upamćena, može je se pozvati pritiskom na prekidač 2 (RES/+).

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 3 (SET/-) ponovno se uključuje funkcija, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenje narančastog kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.

OGRANIČIVAČA BRZINE