Natrag na popis

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rad

Prilikom prijelaza u vožnju unatrag, kamera 1 smještena na stražnjim krilnim vratima prenosi prikaz područja iza vozila na retrovizor 2 ili, ovisno o vozilu, na multimedijski zaslon 3 popraćen jednim ili dvama (pomična i fiksna) indikatorima udaljenosti 45.

Napomena: ovisno o vozilu, pojedine postavke možete prilagoditi na multimedijskom zaslonu.3. Pogledajte uputstvo za opremu.

Ova funkcija je dodatna pomoć. Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Pomični indikator udaljenosti 4 (ovisno o vozilu)

Prikazana je u plavoj boji na multimedijskom zaslonu 3. Označava putanju vozila ovisno o položaju upravljača.

Fiksni indikator udaljenosti 5

Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznaka u boji ABC koje označavaju udaljenost iza vozila:

- A (crvena) na otprilike 30 centimetara od vozila;

- B (žuta) na otprilike 70 centimetara od vozila;

- C (zelena) na otprilike 150 centimetara od vozila.

Ovaj indikator udaljenosti ostaje fiksni i prikazuje putanju vozila ako su kotači u liniji s vozilom.

Ovaj se sustav upotrebljava prvo pomoću indikatora udaljenosti (pomični za putanju i fiksni za udaljenost). Kada se dosegne crveno područje, možete si pomoći s prikazom obloge branika kako biste se precizno zaustavili.

Osobitost

Vodite računa da kamera za vožnju unazad ne bude zaklonjena (prljavština, blato, snijeg, kondenzacija itd.).

Smetnje u radu

Kada je uključen stupanj prijenosa za vožnju unatrag, ako sustav otkrije grešku u radu, na multimedijskom zaslonu privremeno se prikazuje crni zaslon 3.

Uzrok može biti privremeni kvar koji utječe na kameru ili zaslon (jasnoća, fiksna slika, zakašnjela komunikacija itd.).

Ako se privremeni prikaz crnog zaslona nastavi, obratite se ovlaštenom prodavaču.

Zaslon prikazuje obrnutu sliku.

Indikatori udaljenosti prikazani su projekcijom na ravnoj površini. Ove informacije nisu relevantne obzir u slučaju prijenosa na okomit predmet ili predmet na tlu.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu zaslona mogu biti iskrivljeni.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu…), vidljivost kamere može biti ometana.

Kada su stražnja vrata otvorena ili nisu dobro zatvorena, prikazuje se poruka “BOOT OPEN” i, ovisno o vozilu, prikaz s kamere nestaje.

Razlika između procijenjene i stvarne udaljenosti

Vožnja unazad prema strmoj uzbrdici

Fiksne linije navođenja 5 prikazuju udaljenosti bliže nego što zaista jesu.

Predmeti prikazani na zaslonu više su udaljeni na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na D, njegova stvarna udaljenost je na E.

Vožnja prema naprijed prema strmoj nizbrdici

Fiksne linije navođenja 5 prikazuju udaljenosti dalje nego što zaista jesu.

Stoga, predmeti prikazani na zaslonu zapravo su bliže na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na G, njegova stvarna udaljenost je na F.

Vožnja unazad prema izbočenom predmetu.

Položaj H doima se dalje od položaja J na zaslonu. Međutim, položaj H nalazi se na jednakoj udaljenosti kao položaj K.

Putanja označena fiksnim i pomičnim linijama navođenja u obzir ne uzima visinu predmeta. Stoga postoji opasnost od sudara s predmetom prilikom vožnje unatrag prema položaju K.

SUSTAV POMOĆI PRI PARKIRANJU SPRIJEDA/STRAGA

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD