Natrag na popis

PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U slučaju probušene gume

Ovisno o vozilu, posjedujete set za napuhavanje guma ili rezervni kotač (pogledajte na slijedećim stranicama).

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

Ako je tlak u gumi prenizak (probušena guma, nizak tlak itd.), pali se svjetlo upozorenja na instrumentnoj ploči. Pogledajte “Upozorenje za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg vozila signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Ako je rezervni kotač stajao nekoliko godina, neka vaš vulkanizer provjeri da li je prikladan za daljnju upotrebu i može li biti upotrijebljen bez opasnosti.

Vozilo opremljeno rezervnim kotačem koji se veličinom razlikuje od četiri preostala kotača:

- Na vozilo nikada nemojte postaviti više od jednog rezervnog kotača.

- Kako je probušena guma šira od rezervnog kotača, visina podvozja se smanjuje.

- Rezervni kotač zamijenite što prije kotačem koji je isti kao originalni kotači na vozilu.

- Za vrijeme upotrebe ovog rezervnog kotača, što mora biti privremeno, brzina vožnje ne smije preći brzinu označenu na naljepnici na kotaču.

- Postavljanje tog kotača može promijeniti uobičajeno ponašanje vašeg vozila. Izbjegavajte nagla ubrzavanja ili usporavanja i smanjite brzinu u zavojima.

- Ako morate upotrijebiti lance za snijeg, postavite rezervni kotač na stražnju osovinu i provjerite tlak napuhavanja.

Rezervni kotač

- Otvorite vrata prtljažnika:

- podignite podnu oblogu;

- podignite poklopac 1 pa ga skinite;

- izvadite komplet alata podižući ga za ručice;

Pazite da ne oštetite subwoofer, na vozilima koja ga imaju, 3 pri uklanjanju poklopca 1 i kompleta alata. Inače je moguće oštećenje subwoofera.

Naljepnica 2 vas podsjeća na rad čekrka rezervnog kotača.

- odvijajte maticu 4 u smjeru obrnutom od kazaljki na satu, sve dok se ne podigne do kraja, a zatim postavite dlan ruke na područje A ručice 5 i gurnite prema prednjem dijelu vozila. Kotač će pasti;

- privucite kotač prema sebi;

- dok je kotač na tlu, otkvačite sajlu 6 iz njenog ležišta 7.

Možete izvaditi kotač iz nosača.

Kada gurnete ručicu 5, kotač pada pod vozilo, opasnost od povreda.

Pazite da je svo osoblje udaljeno od donjeg dijela vozila.

Ne dodirujte ispušni sustav zbog opasnosti od opeklina.

Za ponovno postavljanje kotača

Kako bi se ovaj zahvat mogao provesti sajla mora biti odmotana.

Ako se sajla sama namotala, ponovno ju odmotajte tako da:

- povucite ručicu kako biste odmotali sajlu;

- pritisnite gumb koji se nalazi ispod ručice 5 kako bi sajla ostala odmotana, a zatim je spustite;

- vratite sajlu ispod vozila.

Možete postaviti kotač.

Nakon zamjene kotača stavite skinuti kotač na nosač 8, ventil okrenut prema tlu. Zakvačite sajlu 6 u ležište 7, a zatim gurnite kotač ispod prtljažnika.

Pazite da jezičac 9 postavite prema stra- žnjem dijelu vozila.

Stanite iza vozila i povucite ručicu 5 kako biste podigli kotač sve dok se ne zakvači ispod vozila.

Nije moguće postaviti kotač veći od 15» ispod vozila.

Pazite da nitko ne stavi prste blizu sajle dok rukujete ručicom: opasnost od povreda.

Za blokiranje sustava

- Pritisnite maticu 4 i ponovno je zavrnite do kraja sve dok se ne uključi. Potrebno je više okretaja. Ovaj zahvat je neophodan za osiguranje pričvršćenja kotača;

- vratite ručicu 5 na njeno mjesto;

- zakvačite komplet alata;

- vratite poklopac 1 i spustite ga te vratite podnu oblogu prtljažnika.

Napomena: ako se komplet alata ne zabravi na mjestu, provjerite je li zategnuta matica 4 i je li ručica 5 u ispravnom položaju.

Osobitosti

Nosač rezervnog kotača mora uvijek biti prisutan u vožnji čak i ako nema kotača: opasnost od ulaska vode.

Ako ga morate skinuti dok nema kotača pritisnite sredinu nosača kotača prema tlu, istodobno pritišćući ručicu 5.

Pazite da ne oštetite subwoofer, na vozilima koja ga imaju, 3 pri vraćanju kompleta alata i poklopca 1. Inače je moguće oštećenje subwoofera.

Sustav se smije upotrebljavati samo s kotačima koji su tvornički ugrađeni na vozilo ili identični njima.

Obavezno poštujte postupak zatezanja matice radi osiguranja pričvršćenja kotača.