Clio

Saznajte što znače kontrolna svjetla na vašem vozilu

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala
Kontrolno svjetlo dugih svjetala
Kontrolno svjetlo kratkih svjetala
Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu
Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu
Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera
Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.
Kontrolno svjetlo zračnog jastuka
Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva
Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja
Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu
Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora
Kontrolno svjetlo tlaka ulja
Kontrolno svjetlo upozorenja
Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja
Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja
Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača
Kontrolno svjetlo za temperaturu rashladne tekućine
Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)
Kontrolno svjetlo upozorenja ograničenja brzine
Kontrolno svjetlo automatske parkirne kočnice
Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.
Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja
Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja
Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama
Indikator promjene stupnja prijenosa
Kontrolno svjetlo ekološkog načina rada ECO
Zračni jastuk suvozača
          ON
Zračni jastuk suvozača
          OFF
Kontrolno svjetlo upozorenja za nekorištenje prednjeg sigurnosnog pojasa
Kontrolno svjetlo otvorenih vrata

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

Kontrolno svjetlo dugih svjetala

Kontrolno svjetlo kratkih svjetala

Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu

Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera

Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.

Kontrolno svjetlo zračnog jastuka

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se ne upali nakon uključenja kontakta ili se pali dok je motor u radu, to je znak neispravnosti u radu sustava.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, napunite spremnik što je prije moguće. Ostaje vam goriva za još otprilike 50 km.

Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Pali se istodobno s ostalim kontrolnim svjetlima i/ili porukama i popraćeno je zvučnim signalom.

Ono vam nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu

Ono se pali kod uključivanja kontakta i gasi čim se otpusti ručna kočnica.

Ako se pali prilikom kočenja, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to upućuje na spuštanje razine u sustavima ili na kvar na kočionom sustavu.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to upućuje na preveliki ili premali napon strujnog kruga.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo tlaka ulja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, odmah zaustavite vozilo i isključite kontakt.

Provjerite razinu ulja. Ako je razina normalna to se događa iz drugog razloga. Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Može se upaliti zajedno s drugim kontrolnim svjetlima i/ili porukama na instrumentnoj ploči.

Treba što prije odvesti vozilo Predstavniku marke vozeći vrlo pažljivo. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Postoji više slučajeva u kojima dolazi do paljenja kontrolnog svjetla: pogledajte članak “Mehanizmi za ispravljanje i pomoć pri vožnji” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja

Na vozilima koja su njime opremljena svjetlo se pali prilikom pokretanja motora, i ovisno o vozilu, pri isključivanju kontakta ako je vozilo je u fazi mirovanja motora (pogledajte informacije o funkciji “Stop and Start” u 2. poglavlju) te se potom gasi.

–Ako je stalno upaljeno, što prije potražite savjet kod Predstavnika marke;

–ako trepće, smanjite broj okretaja motora dok ne prestane treptati. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Pogledajte 2. poglavlje, odlomak “Savjeti za održavanje i protiv zagađivanja”.

Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, ukazuje na neispravnost u radu sustava protiv blokiranja kotača.

Kočioni sustav je dakle osiguran kao i na vozilu koje nije opremljeno sustavom ABS. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo za temperaturu rashladne tekućine

Svijetli plavo nakon uključenja kontakta.

Ako postane crveno, zaustavite se i ostavite motor da radi u slobodnom hodu jednu do dvije minute.

Temperatura se mora sniziti, a kontrolno svjetlo svijetliti plavo. U protivnom zaustavite motor. Ostavite ga da se ohladi prije provjere rashladne tekućine.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)

Kod uključenog kontakta mora se upaliti. Označava da su predgrijači djelatni.

Gasi se kada se predgrijanje završi. Motor se može pokrenuti.

Kontrolno svjetlo upozorenja ograničenja brzine

Uključuje se uz zvučni signal kada vozilo ima brzinu veću od 120 km/h.

Kontrolno svjetlo automatske parkirne kočnice

Pogledajte odlomak “Automatska parkirna kočnica” u 2. poglavlju.

Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.

Pogledajte članke “Regulator brzine” i “Ograničivač brzine” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja

Pogledajte članak “Funkcija Stop and Start” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja

Pogledajte članak “Funkcija Stop and Start” u 2. poglavlju.

Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama

Pogledajte članak “Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

Indikator promjene stupnja prijenosa

Pale se kako bi vas savjetovala da prebacite u viši stupanj prijenosa (strelica prema gore) ili u niži stupanj prijenosa (strelica prema dolje).

Kontrolno svjetlo ekološkog načina rada ECO

Pali se kada je uključen ekološki način rada ECO.

Pogledajte članak “Eko vožnja” u 2. poglavlju.

Zračni jastuk suvozača ON

Pogledajte članak “Sigurnost djece: isključivanje/uključivanje zračnog jastuka suvozača” u 1. poglavlju.

Zračni jastuk suvozača OFF

Pogledajte članak “Sigurnost djece: isključivanje/uključivanje zračnog jastuka suvozača” u 1. poglavlju.

Kontrolno svjetlo upozorenja za nekorištenje prednjeg sigurnosnog pojasa

Pali se na središnjem zaslonu prilikom pokretanja motora, a zatim, ako vozačev ili suvozačev pojas (ako je sjedalo zauzeto) nije zakopčan i ako vozilo dosegne brzinu od otprilike 20 km/h, trepće i javlja se zvučni signal koji traje otprilike 2 minute.

Napomena: u nekim slučajevima, predmet ostavljen na sjedištu suvozačevog sjedala može uključiti kontrolno svjetlo upozorenja.

Kontrolno svjetlo otvorenih vrata