Natrag na popis

METLICE BRISAČA STAKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zamjena metlica brisača prednjeg stakla 1

- Kod isključenog kontakta, podignite ručicu brisača stakla 2 ;

- okrećite metlicu 1.

Spustite jezičac 3, pritiskom sa svake strane A.

Zatim, gurnite metlicu prema naprijed B, sve do oslobađanja kukice 4.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača stakla, postupite obrnutim redoslijedom. Provjerite da li je zabravljenje metlice dobro.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- redovito čistite metlice, vjetrobransko staklo i stražnje staklo s vodom sa sapunicom ;

- ne upotrebljavajte ih ako su vjetrobransko staklo ili stražnje staklo suhi ;

- odlijepite ih s vjetrobranskog stakla ili sa stražnjeg stakla ako dugo nisu bili u upotrebi.

Prije zamjene metlice brisača stakla provjerite je li ručica u položaju zaustavljanja (isključena).

Opasnost od ozljeda.

Metlica brisača stražnjeg stakla 5

- Kod isključenog kontakta, podignite ručicu brisača stakla 6 ;

- skinite metlicu 5 povlačeći je odozgo.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača stakla, postupite obrnutim redoslijedom. Provjerite da li je zabravljenje metlice dobro.

- U vrijeme smrzavanja, pazite da metlice brisača nisu smrznute (opasnost od pregrijavanja motorića).

- Provjeravajte stanje metlica.

Treba ih promijeniti čim se smanji njihova učinkovitost: otprilike svake godine.

Prilikom zamjene metlice, kada je ona skinuta pazite da ručica ne padne na staklo: postoji opasnost od loma stakla.