POSEBNE ZNAČAJKE VOZILA S DIZELSKIM MOTOROM: filtar krutih čestica

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Broj okretaja dizel motora

Dizel motori imaju pumu ubrizgavanja koja ne dozvoljava prevelik broj okretaja motora bez obzira na odabrani stupanj prijenosa.

Ako se poruka “Provjera sistema protiv zagađenja” prikazuje popraćena kontrolnim svjetlima Ä i ©, što prije potražite savjet predstavnika marke.

U vožnji se iznimno može pojaviti bijeli dim, ovisno o kvaliteti goriva koje se upotrebljava.

On nastaje uslijed automatskog čišćenja filtra krutih čestica i nema nikakve posljedice na ponašanje vozila.

Ostajanje bez goriva

Nakon punjenja spremnika koje je uslijedilo poslije potpunog pražnjenja goriva, sustav goriva mora se ponovno odzračiti: SPREMNIK GORIVA prije ponovnog pokretanja motora.

Naljepnica zacrnjenja ispušnih plinova motora

Informacije 1 možete pronaći na oznaci A postavljenoj u motornom prostoru ili, ovisno o vozilu, na identifikacijskoj pločici vozila IDENTIFIKACIJSKE PLOČICE VOZILA.

1 Emisija dizelskog ispušnog sustava

Mjere sigurnosti u zimskim uvjetima

Kako biste izbjegli sve nezgode u vrijeme smrzavanja:

- pazite da vaš akumulator uvijek bude dobro napunjen;

- pazite da nikada ne ostavljate prenisku razinu dizel goriva u spremniku kako biste izbjegli kondenzaciju vodenih para i njihovo skupljanje na dnu spremnika.

Nemojte parkirati vozilo niti pokretati motor na mjestima gdje ima zapaljivih tvari i materijala, kao što su trava i lišće, koji mogu doći u dodir s vrućim ispušnim sustavom.

Filtar krutih čestica

Filtar krutih čestica koristi se u obradi ispušnih plinova iz dizelskih motora.

Ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči znači da filtar postaje začepljen i zahtijeva čišćenje.

Da bi se to postiglo, kada se kontrolno svjetlo prikaže, nastavite voziti u skladu s uvjetima na cesti i pridržavajte se ograničenja brzine dok se kontrolno svjetlo ne isključi. Ako je moguće, nemojte dopustiti da broj okretaja motora padne ispod 2000 o/min.

Nakon otprilike 10 do 20 minuta, kontrolno svjetlo trebalo bi se ugasiti.

Pojavu svjetla na instrumentnoj ploči može pratiti povećanje broja okretaja motora i jači rad sustava hlađenja u svrhu čišćenja filtra krutih čestica.

Napomena: kontrolno svjetlo može se ponovno pojaviti ako nisu ispunjeni uvjeti vožnje za čišćenje filtra. Ako se vozilo zaustavi ili broj okretaja motora padne ispod 2000 o/min prije nego što se kontrolno svjetlo ugasi, zahvat će možda trebati ponoviti.

Ako filtar postane zasićen, uključuje se kontrolno svjetlo © i ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči uz poruku “Proveriti ubrizgavanje”. U tom slučaju obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ako se pojavi kontrolno svjetlo ® i ovisno o vozilu kontrolno svjetlo uz poruku “Oštečenje motora rizik”, zaustavite vozilo, isključite motor i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Kako bi se olakšalo obnavljanje filtra krutih čestica, provedite fazu duge vožnje (barem 20 minuta) na glavnim cestama svakih 200 km.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite motor i nemojte ga ponovno pokretati. Pozovite Predstavnika marke.