SPREMNIK GORIVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Korisna zapremnina spremnika goriva:

- Oko 50 litara za benzinske verzije;

- otprilike 46 litara za vozila s dizelskim motorom.

Kada ja vozilo otključano, za otvaranje vratašca spremnika za gorivo 1, pritisnite područje A pa otpustite. Vratašca 1 se djelomično otvaraju.

Za vrijeme punjenja, upotrebljavajte držač čepa 2 na vratašca 1 kako biste objesili čep 3.

Za detalje o punjenju spremnika, pogledajte članak “Punjenje goriva”.

Za zatvaranje, rukom gurnite vratašca do graničnika.

Kvaliteta goriva

Upotrebljavajte kvalitetno gorivo usklađeno s važećim normama za pojedine zemlje i obavezno usklađeno s uputama navedenim na naljepnici koja se nalazi na vratašcima 1. KARAKTERISTIKE MOTORA.

Vrste goriva u skladu s europskim standardima s kojima su kompatibilni motori vozila koja se prodaju u Europi: pogledajte tablicu KARAKTERISTIKE MOTORA.

Čep za punjenje: poseban je.

Ako ga morate zamijeniti, provjerite da je istovjetan s tvornički ugrađenim čepom. Obratite se Predstavniku marke.

Nemojte rukovati čepom u blizini vatre ili izvora topline.

Nemojte prati područje punjenja uređajem za čišćenje pod visokim tlakom.

Nemojte miješati benzin (bezolovni ili E85) u dizel gorivo, čak niti u malim količinama.

Nemojte upotrebljavati gorivo na bazi etanola ako vaše vozilo nije prilagođeno.

Nemojte dodavati AdBlue u gorivo jer biste tako mogli oštetiti motor . Ako gorivu želite dodati aditiv, upotrijebite proizvod koji odobrava naša tehnička služba.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Verzija s dizel motorom

Obavezno upotrebljavajte dizel gorivo koje odgovara vrijednostima navedenim na naljepnici s unutarnje strane vratašca 1.

Vozila s benzinskim motorom

Obavezno upotrebljavajte bezolovni benzin. Oktanski broj (RON) mora odgovarati vrijednostima navedenim na naljepnici na vratašcima 1 KARAKTERISTIKE MOTORA.

Nakon punjenja, provjerite jesu li zatvoreni čep i vratašca.

Punjenje goriva

Kod isključenog kontakta, umetnite pištolj kako biste gurnuli zaklopku i gurnite ga do kraja prije uključivanja za punjenje spremnika goriva (postoji opasnost od prskanja goriva).

Zadržite ga u tom položaju cijelo vrijeme punjenja.

Nakon prvog automatskog zaustavljanja za kraj punjenja, moguće je napraviti još maksimalno dva pritiska za uključivanje pištolja kako bi se sačuvao volumen ekspanzije.

Prilikom punjenja, pazite da ne uđe voda. Vratašca 1 i njihov obrub moraju ostati čisti.

Poseban slučaj

Ako je vozilo bilo zaustavljeno otprilike tri mjeseca, morate dodati goriva kako biste spriječili oštećenje pumpe za gorivo.

Da biste to učinili, dok je kontakt isključen nadolijte najmanje 5 litara, a zatim pokrenite motor za pokretanje rada pumpe i obnavljanje goriva u sustavu.

Ako zbog razine goriva u spremniku nije moguće nadoliti najmanje 5 litara goriva, vozite vozilo sve dok se spremnik dovoljno ne isprazni.

Vozila s benzinskim motorom

Upotreba benzina s olovom mogla bi oštetiti mehanizme protiv zagađenja okoliša i mogla bi dovesti do gubitka jamstva.

Kako bi se spriječilo punjenje benzina s olovom, nalijevno grlo spremnika benzina ima suženje sa zaštitnim sustavom koje osigurava upotrebu pištolja za nalijevanje bezolovnog benzina (na benzinskim crpkama).

Za punjenje gorivom, motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom Stop and Start): morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem, POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Opasnost od požara.

Pomanjkanje goriva na vozilima s dizel motorom

Vozila s ključem/daljinskim upravljačem

- Postavite ključ za kontakt u položaj “Uključeno” ON 2 PREKIDAČ PALJENJA: vozilo s ključem i pričekajte nekoliko minuta prije pokretanja kako bi se sustav goriva odzračio

- okrenite ključ u položaj START 3. Ako se motor ne pokrene, ponovite postupak.

- ako se nakon više pokušaja motor ne pokreće, nazovite Predstavnika marke.

Vozila s karticom

Kada se kartica nalazi u putničkom prostoru, pritisnite gumb za pokretanje 4 bez pritiska na papučice. Pričekajte nekoliko minuta prije pokretanja.

To omogućuje odzračivanje sustava dovoda goriva. Ako se motor ne pokrene, ponovite postupak.

Ako se motor nakon više pokušaja i dalje ne pokreće, nazovite ovlašteni servis.

Svaki zahvat ili promjena na sustavu za dovod goriva (upravljačke jedinice, ožičenja, sustav goriva, brizgaljka, zaštitni poklopci...) je strogo zabranjen zbog opasnosti koju može predstavljati za vašu sigurnost (osim za stručno osoblje Mreže marke).

Stalan miris goriva

U slučaju stalnog mirisa goriva:

- zaustavite vozilo u skladu s uvjetima u prometu i isključite kontakt ;

- uključite signal upozorenja i neka svi putnici napuste vozilo i držite ih udaljene od područja prometovanja ;

- pozovite Predstavnika marke.

Iskoristiva zapremnina LPG spremnika: otprilike 32 litre.

Punjenje goriva GPL

Zategnite parkirnu kočnicu, zaustavite motor, isključite kontakt i ugasite svjetla.

U svakom slučaju, poštujte sigurnosna uputstva navedena na benzinskim postajama.

Ovisno o državi, prije punjenja morate pričvrstiti adapter za punjenje 5 na nastavak za punjenje LPG-a.

Uvijek se preporučuje da spremnik napunite do kraja.

Kada pumpa prestane izbacivati GPL, ili kada se protok pumpe značajno smanji, dosegnuta je maksimalna razina GPL-a.

Tada je punjenje gotovo.

Benzinska postaja bez samoposluge

Ako postupak punjenja LPG-om provodi osoblje benzinske postaje, morate im dati adapter 5.

VAŽNO: adapter za punjenje LPG-a 5

Ovisno o državi, za punjenje LPG-om potreban je posebni adapter.

Adapter za punjenje 5 nalazi se u vrećici u pretincu za rukavice ispred suvozača. Može ili ne mora biti u vozilu, ovisno u kojoj se državi vozilo prodaje.

Prije vožnje vozila u drugoj državi obavezno se posavjetujte s ovlaštenim zastupnikom kako biste saznali koja će vam vrsta adaptera trebati.

Benzinske postaje sa samoposlugom

Preporučujemo vam nošenje rukavica prilikom rukovanja pištoljem za punjenje GPL-a.

Otvorite vratašca spremnika vozila i odvijte čep 6 nastavka za punjenje LPG-a 7.

Pažljivo slijedite upute na uređajima za istakanje LPG-a. One objašnjavaju kako se pravilno nadolijeva.

Ovisno o vrsti stanice, možda će biti potrebno pritisnuti i držati gumb stanice da bi punjenje započelo.

Kada pumpa prestane dovoditi LPG ili kada se protok pumpe značajno smanji, dosegnuta je maksimalna razina napunjenosti spremnika.

Punjenje se prekida čim otpustite gumb. Deblokirajte zaustavnu ručicu (može izaći mala količina plina), izvadite pištolj i postavite ga na pumpu.

Nakon punjenja ponovno postavite čep 6 kako voda ili strana tijela ne bi ušla u sustav.

Za punjenje gorivom, motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom Stop and Start): morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem, POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Opasnost od požara.