Natrag na popis

GUME

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sigurnost guma - kotača

Gume predstavljaju jedini kontakt između vozila i ceste, te ih je stoga neophodno držati u dobrom stanju.

Obavezno se morate pridržavati lokalnog zakona o prometu.

Održavanje guma

Gume moraju biti u dobrom stanju i struktura mora imati dovoljnu dubinu profila; gume koje je odobrila naša tehnička služba imaju točke istrošenosti 1 koje su pokazatelji ugrađeni na više mjesta na gazećem sloju.

Kada se profilna struktura istroši sve do izbočina-pokazatelja, to je vidljivo 2: i tada je potrebno zamijeniti gume jer je dubina profila samo 1,6 mm što nije dovoljno za dobro prianjanje na mokrim cestama.

Preopterećeno vozilo, prilikom dugih vožnji autocestom i posebice pri velikim vrućinama, te kod uobičajene vožnje po lošim cestama brže će potrošiti gume što će utjecati na sigurnost.

Tlak napuhavanja guma

Poštujte tlak u gumama (uključujući rezervni kotač), provjeravajte ih najmanje jednom mjesečno i prije svakog velikog putovanja (pogledajte naljepnicu zalijepljenu na rub vrata vozača).

Nezgode na cesti, kao što su “udarac u pločnik”, mogu oštetiti gume i naplatke pa i dovesti do oštećenja na prednjem ili stražnjem ovjesu. U tom slučaju, dajte Predstavniku marke da ih provjeri.

Nedovoljan tlak u gumama dovodi do prijevremene istrošenosti i do pregrijavanja guma zajedno sa svim posljedicama koje se odnose na sigurnost:

- loše držanje ceste

- opasnost od puknuća ili otkidanja gazećeg sloja.

Tlak napuhavanja ovisi o opterećenju vozila i brzini vožnje. Podesite tlak ovisno o uvjetima upotrebe (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača).

Tlak se mora provjeravati na hladno: ne uzimajte u obzir veće vrijednosti tlaka koje se mogu zabilježiti za toplog vremena ili nakon duže vožnje bržeg tempa.

U slučaju kada se provjera ne može izvršiti na hladnim gumama, uvećajte navedenu vrijednost tlaka za 0,2 do 0,3 bara (ili 3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

U slučaju premalo napuhane gume (probušena guma, premala napuhanost gume itd.), uključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči. UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA.

Rezervni kotač

PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ, ZAMJENA KOTAČA.

Međusobna zamjena kotača

To nije preporučljivo.

Pažnja, ako nedostaje čep ventila ili je loše zavijen, to može oštetiti zabrtvljenost guma i prouzročiti opadanje tlaka.

Uvijek imajte čepove za ventile koji su jednaki originalnima i neka budu do kraja zavijeni.

Zbog vaše sigurnosti i za poštivanje važećih zakonskih propisa.

Kada ih je potrebno zamijeniti, na vozilo, na istu osovinu, postavite isključivo gume iste marke, dimenzija, vrste i strukture.

Gume moraju imati kapacitet nosivosti i brzinsku kategoriju minimalno jednake onima na originalnim gumama ili zadovoljavati vrijednosti koje preporučuje ovlašteni zastupnik.

Nepridržavanjem ovih uputa možete ugroziti svoju sigurnost i umanjiti udobnost vozila.

Opasnost od gubitka kontrole nad vozilom.

Zamjena guma

Upotreba u zimskim uvjetima

Lanci

Iz sigurnosnih razloga, zakonski je zabranjeno postavljati lance na stražnju osovinu.

Svako postavljanje guma većih dimenzija od originalnih onemogućava postavljanje lanaca.

Gume sa smjerom rotacije

Gume sa smjerom rotacije moraju se postavljati u samo jednom smjeru. Obavezno poštujte taj smjer.

Ako nakon probušene gume morate takvu gumu postaviti u obrnutom smjeru, vozite s oprezom. Posebice na mokroj cesti jer karakteristike gume neće biti prilagođene.

“Zimske” gume ili “termogume”

Savjetujemo vam da vozilo opremite na sva četiri kotača kako biste očuvali što bolju kvalitetu prianjanja vašeg vozila.

Pažnja: ove gume ponekad imaju smjer vožnje i oznaku maksimalne brzine na gumi koja može biti manja od maksimalne brzinevašeg vozila.

Gume s čavlima

Ova vrsta opreme može se upotrebljavati samo tijekom jednog određenog perioda određenog lokalnim zakonodavstvom. Neophodno je poštivanje ograničenja brzine određenog prema zakonu koji je na snazi.

Ovakve vrste guma moraju biti stavljene barem na dva kotača prednje osovine.

U svakom slučaju, preporučamo vam da potražite savjet Predstavnika marke koji će vas znati savjetovati oko izbora opreme koja je najbolje prilagođena za vaše vozilo.

Postavljanje lanaca moguće je samo na gume istih dimenzija kao i one koje su tvornički postavljene na vaše vozilo.