Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova. Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Ovisno o vozilu, sustav tijekom vožnje zaustavlja motor (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi ili se kreće malom brzinom. Kontrolno svjetlo prikazano je na instrumentnoj ploči.

Uvjeti mirovanja pri maloj brzini

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica kočnice nije dovoljno pritisnuta;

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina je nula ili, ovisno o vozilu, čim je brzina niža od praga specifičnog za vozilo.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- ako je ručica mjenjača u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena. Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica spojke treba potpuno otpustiti;

i

- brzina vozila je niža od praga specifičnog za vozilo.

Za sva vozila:

stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava vas da je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja) POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Uvjeti mirovanja pri velikoj brzini

Ovisno o vozilu, stanje mirovanja može se aktivirati u načinu slobodnog hoda kotača SAVJETI ZA VOŽNJU, ECO VOŽNJA.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- ručica mjenjača je u položaju D ili M;

i

- otpuštena papučica kočnice;

i

- papučica gasa je otpuštena.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči pali se kad je motor u stanju pripravnosti.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za automatski mjenjač:

- kada su otvorena vrata vozača

ili

- kada je sigurnosni pojas vozača otkopčan

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj D, M ili N;

ili

- položaj R je uključen;

ili

- papučica gasa je pritisnuta;

ili

- u ručnom načinu rada uključuju se ručice za promjenu stupnja prijenosa.

Za punjenje gorivom, motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom Stop and Start): morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Funkcija ”AUTOHOLD” uključena je FUNKCIJA “AUTOHOLD”, papučica kočnice se može otpustiti i može se održavati stanje mirovanja motora.

Za izlaz iz stanja mirovanja motora pritisnite papučicu gasa dok je papučica kočnice otpuštena.

Za ručne mjenjače:

- pri otvaranju vrata vozača, bez uključenog stupnja prijenosa i s otpuštenom papučicom spojke

ili

- pri otkopčavanju sigurnosnog pojasa vozača, bez uključenog stupnja prijenosa i s otpuštenom papučicom spojke

ili

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- nadmorska visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- uključena je funkcija za postizanje bolje vidljivosti KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM ;

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Motor mora biti isključen (ne u stanju mirovanja) prije bilo kakvih radnji u motornom prostoru.

Morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- uključena je funkcija za postizanje bolje vidljivosti KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM ;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Kontrolno svjetlo prikazano na instrumentnoj ploči upozorava vas na automatsko ponovno pokretanje motora.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Stop start deaktiviran” i pojavljuje se kontrolno svjetlo paljenja 1.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Poruka “Stop start aktivan” pojavljuje se na instrumentnoj ploči, a prekidač 1 se isključuje.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom na gumb za pokretanje POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči pojavi poruka “Provjerite stop start”, a prekidač 1 je uključen, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja) POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Posebna napomena: dok je motor u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 motor se automatski ponovno pokreće.