Natrag na popis

UPOZORENJE ZA SIGURNOSNI RAZMAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka radara 2 i kamere 1, ova funkcija upozorava vozača o vremenskom razdoblju koje ga dijeli od vozila koje se nalazi ispred njega radi pridržavanja sigurnosnog razmaka između dva vozila.

Napomena: pripazite da vjetrobransko staklo i branik ne budu zaklonjeni (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.).

Funkcija se uključuje kada se vozilo kreće brzinom između 30 i 200 km/h.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Vozila opremljena multimedijalnim zaslonom 3

Za uključivanje ili isključivanje funkcije pogledajte upute za multimedijalni sustav.

Odaberite ”ON” ili ”OFF”.

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

- Dok je vozilo zaustavljeno pritisnite prekidač 4 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”;

- uzastopce pritišćite komandu 5 ili 6 da biste došli do izbornika “Postavke”. Pritisnite prekidač 7 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 5 ili 6 da biste došli do izbornika “POMOĆ U VOŽNJI”. Pritisnite prekidač 7 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 5 ili 6 da biste došli do izbornika “Upo. udaljenosti”. Pritisnite prekidač 7 OK;

- Ponovno pritisnite prekidač 7 OK za uključivanje/isključivanje funkcije:

= funkcija je uključena

< funkcija je isključena

Pri svakom pokretanju vozila, funkcija nastavlja način rada koji je bio pohranjen u trenutku posljednjeg zaustavljanja motora.

Rad

Kad je funkcija uključena, na instrumentnoj ploči prikazuje se pokazivač 8 koji vozača obavještava o udaljenosti do vozila ispred.

- A (sivo): funkcija nije djelatna;

- A (zeleno): niti jedno vozilo nije otkriveno;

- B (zeleno): vremenski je interval veći od ili jednak približno dvije sekunde (udaljenost između dva vozila prilagođena vašoj brzini);

- C (narančasto): vremenski je interval između približno 1 i 2 sekunde (nedovoljan razmak između dva vozila);

- D (crveno): vremenski je interval manji od ili jednak približno jednoj sekundi (vrlo mala udaljenost između dva vozila).

Ako vremensko razdoblje koje dijeli dva vozila iznosi manje od oko 0,5 sekundi, na instrumentnoj ploči će pokazivač 8 i prikaz D zatreperiti u crvenoj boji, popraćeni porukom “-.- s”.

U određenim uvjetima vremenski interval možda se neće moći prikazati:

- u zavoju;

- prilikom promjene prometnog traka:

- kada je vozilo koje se nalazi ispred dovoljno udaljeno ili izvan dosega radara ili kamere.

Mjerenje se prikazuje samo u svrhu informiranja: sustav ne vrši djelovanja na vozilo.

Funkcija nije namijenjena za upotrebu u uvjetima gradske vožnje niti za dinamičnu vožnju (nagla skretanja, ubrzavanja, nagla kočenja,...), već kod stabilnih uvjeta vožnje.

Funkcija ne djeluje na kočioni sustav.

Da bi se omogućio ispravan rad sustava, područja radara i kamere moraju se održavati čistima i na njima se ne smiju izvoditi preinake.

Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radar ili kamera (popravci, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla i/ili branika itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radara i/ili kamere i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radar i/ili kamera (zamjene, popravci, preinake vjetrobranskog stakla i/ili branika itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

- zaklonjeno vjetrobransko staklo ili branik (prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.);

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (noć, magla itd.);

- loš kontrast između vozila ispred i okoline (npr. bijelo vozilo u snježnom području itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita i valovita cesta (oštri zavoji itd.).

Postoji opasnost od pogrešnih lažna upozorenja.

UPOZORENJE O SIGURNOM RAZMAKU