Natrag na popis

SUSTAV POMOĆI ZA ODRŽAVANJE VOZNE TRAKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju informacija koje prenosi kamera 1, funkcija pokreće korektivnu radnju na sustavu upravljanja vozila u slučaju prelaska pune ili isprekidane crte ili prilikom približavanja rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenih pokazivača smjera.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

U bilo kojem trenutku možete pomoću upravljača preuzeti kontrolu nad vozilom.

Ova je funkcija dodatna pomoć u vožnji, a vozač je odgovoran za upravljanje upravljačem vozila. Ovaj sustav nije zamjena za vozača: vozač za vrijeme vožnje mora voziti s rukama na upravljaču.

Uvijek budite oprezni za vrijeme vožnje jer može doći do toga da se sustav ne može ugasiti, ili ne može raditi, ili može raditi nepotrebno, ovisno o stanju na cesti i okolnostima.

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje funkcije pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno kako biste na instrumentnoj ploči odabrali funkciju “Sustav pomoći za održavanje vozne trake”.

Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Pracenje trake ukljuceno” i pali kontrolno svjetlo “”.

Kad je sustav pomoći za održavanje vozne trake uključen, funkcija “Upozorenje na izlazak iz vozne trake” automatski se uključuje. UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ VOZNE TRAKE

Za isključivanje funkcije pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno kako biste na instrumentnoj ploči odabrali mogućnost “Pracenje trake iskljuceno”.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Napomena: isključivanje funkcije “Sustav pomoći za održavanje vozne trake” uzrokuje isključivanje funkcije “Upozorenje na izlazak iz vozne trake”.

Pri svakom pokretanju vozila, funkcija nastavlja način rada koji je bio pohranjen u trenutku posljednjeg zaustavljanja motora.

Rad

Kad je funkcija uključena, kontrolno svjetlo te lijeva i desna crta 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Funkcija je postavljena tako da se uključuje kad se vozilo kreće brzinom između otprilike 70 km/h i 180 km/h te ako su kontrolno svjetlo i pokazivači korekcije 3 prikazani u bijeloj boji.

Funkcija djeluje ako vozilo prijeđe crtu ili se približava rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenih pokazivača smjera.

U tim slučajevima:

- funkcija pokreće radnju na sustavu upravljanja vozila s ciljem ispravka putanje vozila

- pokazivač 3 na instrumentnoj ploči na strani prijeđene crte postaje žut.

Napomena: u zavojima funkcija dopušta lagano “rezanje” zavoja.

Ako korektivna radnja na sustavu upravljanja nije dovoljna, kontrolno svjetlo i pokazivač 3 na instrumentnoj ploči na strani prijeđene crte postaju crveni, popraćeni vibriranjem kola upravljača.

Poseban slučaj

Za vrijeme upotrebe sustava:

- Ako sustav više ne može otkriti djelovanje vozača na kolo upravljača, na instrumentnoj se ploči pali narančasto kontrolno svjetlo popraćeno porukom “Drži ruke na volanu” i zvučnim upozorenjem.

- Ako je sustav predugo uključen, zvučno se upozorenje oglašava, a pokazivač smjera 3 na strani trake o kojoj se radi treperi sve dok vozač ne preuzme kontrolu.

Ispravljanje putanje možete u svakom trenutku prekinuti pomicanjem upravljača.

Imajte na umu da se upozorenje sustava može, prema uvjetima na cesti, pojaviti prekasno, kada ruke vozača nisu na kolu upravljača.

Uvijek držite ruke na upravljaču za vrijeme vožnje.

Sustav može upozoriti vozača da ne drži upravljač ako vozač presnažno upravlja kolom upravljača ili ga drži preopušteno.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

- vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost

- uključivanje jednog pokazivača smjera;

- jako ubrzanje

- naglo kočenje

-...

Ako funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo te kontrolna svjetla lijevog/desnog pokazivača korekcije 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- uključena brzina za vožnju unatrag

- zaklonjeno je vidno polje kamere;

- prikazano je kontrolno svjetlo û.

Kontrolno svjetlo i kontrolna svjetla pokazivača lijeve/desne crte prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Podešavanja

Vozila opremljena multimedijskim zaslonom.

Za pristup postavkama funkcije multimedijskog zaslona 4 pogledajte upute za multimedijski sustav:

- “Intenzitet vibriranja”: podešavanje vibriranja upravljača za funkciju “Upozorenje na izlazak iz vozne trake”;

- “Upozorenje”: podesite razinu osjetljivosti otkrivanja rubnih crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Kasno”: otkrivena crta prilikom prelaska;

- “Standardno” otkrivena crta prilikom približavanja;

- “Rano” otkrivena crta u blizini.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Podešavanja (nastavak)

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

- Dok je vozilo zaustavljeno pritisnite prekidač 5 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”;

- uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 da biste došli do izbornika “Postavke”. Pritisnite prekidač 8 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 6 ili 7 da biste došli do izbornika “POMOĆ U VOŽNJI”. Pritisnite prekidač 8 OK;

- uzastopce se pomičite pritiskom na 6 ili 7 kako biste došli do izbornika “Pracenje trake osjetljivost”. Pritisnite prekidač 8 OK ;

- Za podešavanje postavke pomičite se uzastopnim pritiskanjem komande 6 ili 7. Pritisnite prekidač 8 OK.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, kontrolno svjetlo © svijetli na instrumentnoj ploči, i prikazana je poruka “provjeriti prednju kameru”.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, kiša, tuča, poledica itd.)

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na cesti su nepravilne ili se teško razaznaju (npr. djelomično su izbrisane, prekomjerno su razmaknute, cestovna površina je izobličena)

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti ispred vas u istoj prometnoj traci.

U tom slučaju “Pomoć za ostajanje u traci” može neispravno reagirati ili uopće ne reagirati.

Postoji opasnost od neželjene i neispravne korekcije putanje ili se putanja uopće neće korigirati.

Isključenje rada

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje kamere oštećeno je (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru);

- cesta je skliska (snijeg, poledica, voda na cesti, šljunak itd.);

- loša vidljivost (noć, magla itd.);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni);

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-prikolicu;

- vozilo ulazi u područje s različitom horizontalnom signalizacijom (područje na kojem se izvode radovi na cesti itd.).

SUSTAV POMOĆI ZA ODRŽAVANJE VOZNE TRAKE

UPOZORENJE O IZLASKU IZ PROMETNE TRAKE