Natrag na popis

SAT I VANJSKA TEMPERATURA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozila opremljena multimedijskim zaslonom.

Prikaz sata i vanjske temperature nalazi se na multimedijskom zaslonu 1.

Pogledajte upute za multimedijalne sadržaje.

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

Pritisnite prekidač 2onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”.

Uzastopce pritišćite komandu 3 ili 4 za podešavanje sata 6.

Pritisnite i držite prekidač 5 “OK” dok ne zatreperi prikaz vremena.

Postavite sat pomoću komande 3 ili 4, a zatim pritisnite prekidač 5 “OK” za potvrdu.

Postavite minute pomoću komande 3 ili 4, a zatim pritisnite prekidač 5 “OK” za potvrdu.

Pokazivač vanjske temperature

Osobitost:

Kada je vanjska temperatura između -3 °C i +3 °C, trepće simbol °C (označava opasnost od poledice).

Ovisno o vozilo, u slučaju prekida električnog napajanja (odspojen akumulator, prekinut kabel napajanja…), sat se ponovno automatski namješta nakon nekoliko minuta čim sustav može primati informacije GPS.

Pokazivač vanjske temperature

Kako je nastajanje poledice povezano s klimatskim izlaganjem, lokalnom higrometrijom i temperaturom, samo pokazivanje vanjske temperature nije dovoljno za otkrivanje poledice.