Natrag na popis

PREDNJI FAROVI: zamjena žarulja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše je vozilo opremljeno LED svjetlima; za zamjenu se obratite ovlaštenom zastupniku.

Svjetla pokazivača smjera/kratka svjetla/LED duga svjetla 1

Potražite savjet Predstavnika marke.

LED dnevna/pozicijska svjetla 2

Potražite savjet Predstavnika marke.

Svaki zahvat (ili promjenu) na električnom strujnom krugu mora obaviti Predstavnik marke koji raspolaže potrebnim dijelovima za prilagodbu, jer krivo priključivanje može dovesti do oštećenja električne instalacije (ožičenje, sklopovi, posebno alternator).